ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Академиялық ұтқырлық


Университетте шығыс және кіріс академиялық ұтқырлық бағдарламасы табысты жүзеге асырылуда. Ол студенттер мен оқытушыларға арналған. Бұл бағдарлама біздің студенттерге бір академиялық кезең ішінде басқа университетте (отандық немесе шетелдік) білім алуға мүмкіндік береді. Бұл ретте барлық игерілген кредиттер мен алынған бағалар міндетті түрде қайта есептеледі. Шетел азаматтары біздің университетте кіріс ұтқырлығы бағдарламасы бойынша оқи алады.

Оқытушылар бұл бағдарламаға қонақ дәрісші ретінде қатыса алады. Жыл сайын біздің университетке Беларусь, Болгария, Ұлыбритания, Венгрия, Германия, Израиль, Испания, Италия, Литва, Нидерланд, Польша, Ресей, Румыния, Словакия, АҚШ, Өзбекстан, Украина және тағы басқа елдердің жетекші университеттерінің қонақ дәріскерлері келеді.p>

Біз отандық және шетелдік профессорларды академиялық сапарлар аясында ынтымақтастыққа шақырамыз


Қонақ дәрісшілерге қоятын біздің талаптарды білу

- PhD, ғылым кандидаты немесе докторы дәрежесі; бизнес, менеджмент, IT технологиялар бағыттары бойынша магистр дәрежесі бар сарапшылар жіберіледі.

- Оқытушылық тәжірибесі кемінде 5 жыл.

- Соңғы үш жылдағы импакт-факторы бар ғылыми және кәсіби журналдардағы жарияланымдар.


Қонақ дәріскер ретінде өтінім беру

Шетел азаматының Қазақстан Республикасының жоғары оқу орнында болуы туралы нұсқаулықты қарау


Ағымдағы қонақ курстары
Республикалық бюджет есебінен
Томмасо Тревисани
Аймар Вентсел
Петрова Мариана Матеева
Бабаев Евгений Вениаминович
Шибаев Андрей Владимирович
Валиев Рашид Ринатович
Голованов Д.
Псху А.
Витвицкий Е.
Кучерук В.
Вечкинзова Е.
Корчевская Л.

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің биология және география факуль-тетінде РҒА-ның биология математикалық мәселелері институтының есептеу экологиясы зертхана-сының аға ғылыми қызметкері, Иванова Наталья Владимировна «R ортасында қоршаған орта де-ректерін талдаудың есептеу әдістері» тақырыбында дәрістер өткізеді.

Қазіргі экология негізінен эксперименттік зерттеулер арқылы дамиды, сондықтан экспериментті жоспарлау әдістемесіне және алынған нәтижелерді статистикалық өңдеуге көп көңіл бөлінеді. R ортасы – бұл ғылыми жарияланымдарда да, дүние жүзіндегі ғалымдар арасындағы бейресми бай-ланыста да деректерді талдау бағдарламалары арасында жалпы қабылданған стандарт. Жетекші университеттер, ірі компаниялар мен ғылыми орталықтардың аналитиктері ғылыми-техникалық есептерді жүргізу және ірі ақпараттық жобаларды құру кезінде R пайдаланады.

Бұл курс R ортасында деректерді талдау мен визуализацияның негізгі әдістерін меңгеруге бағытталған.Курс практикалық бағытта, сабақтар компьютерлік зертханада өткізіледі. Студент-тердің статистика бойынша базалық теориялық білімі бар деп болжанады, сондықтан R-да әдістерді енгізуге және нәтижелерді экологиялық интерпретациялауға басты назар аударылады. Курс деректерді жинау және талдау тәжірибесі бар студенттерге өте пайдалы болады, яғни. жоғары курс студенттері, магистранттар және докторанттар.


2023 жылғы 11 қыркүйектен 2023 жылғы 12 қазанға дейін философия докторы (PhD), Лондон Университеттік колледжінің (UCL, Англия) профессоры Пономарева Аннаның "Literary Theory", "Translation Theory" тақырыбында қонақ дәрістері жоспарланып отыр. Шетел тілдері факультетінің білім алушылары мен қызметкерлері үшін онлайн форматта.

Курстың қысқаша сипаттамасы

"Literary Theory"," Translation Theory" курсы бакалавриат, магистратура, докторантура деңгейіндегі студенттерге арналған модульдерді қамтиды.

Бакалаврларға арналған Модуль «Literature and translation theories than during the first third of the 20th century Russia».

Қосымша ақпарат алу үшін шетел тілдері факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2023 жылдың 05қыркүегімен 2023 жылдың 31қазан аралығында физика –математика ғылымдарының докторы, М.В.Ломоносов атындағыМәскеу мемлекеттік университетініңпрофессоры Чечкин Григорий Александрович математика және ақпараттық технологиялар факультетінің білім алушылары мен қызметкерлері үшін «Дифференциалдық теңдеулердің қосымша тараулары» тақырыбына қонақтық дәрістер курсын қашықтық форматта оқиды. Курстың мақсаты –дифференциалдық теңдеулер теориясының қазіргі даму жағдайы мен әдістері туралы объективті түсінік қалыптастыру. Қосымша ақпарат алу үшін математика және ақпараттық технологияларфакультетінің деканатына хабарласыңыз.


Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің философия және психология факультетінде саяси ғылымдарының кандидаты, Башқұрт мемлекеттік университетінің (Ресей Федерациясы) саясаттану және қоғаммен байланыс кафедрасының доценті Евдокимов Николай Анатольевичтің «Қазіргі әлемдегі идеологиялық үдерістер» атты қонақтық дәрістер курсы өткізіледі. Дәрістер 2023 жылдың 30 қаңтары мен 18 ақпаны аралығында онлайн форматта 72 сағат бойы жүргізіледі.

Евдокимов Н.А. курсы студенттер мен оқытушыларға қазіргі саяси идеологиялар, олардың даму тенденциялары және саяси жүйелердегі рөлі туралы түсініктерін кеңейтуге көмектеседі. Дәрістермен бірге, курска мақала жоспарлары бойынша семинарлар, топтық және жеке консультациялар, ғылыми жобалар мен басылымдар бойынша консультациялар кіреді. Барлық сұрақтар бойынша философия және психология факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылғы 8 қарашадан 2022 жылғы 8 желтоқсанға дейін Саваш Шахин, доцент, PhD, Ақдениз университеті, Түркия Тарихи, филология және шет тілдері факультетінің студенттері мен қызметкерлеріне арналған "Түркі тілінің тарихы: Шағатай, қазақ және қырғыз тілдерінің грамматикасын салыстырмалы талдау тәжірибесі" тақырыбында қонақ дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Түрік ғалымы Саваш Шахиннің Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетіне сапары шығыс қолжазбаларын зерттеу тұрғысынан пайдалы болады. Тілдер олардың құрылымы тұрғысынан ұсынылады және түрік тілін қамтитын тілдік топ көрсетіледі. Орал тілдік отбасы оның тілдік ерекшеліктерімен таныстырылады, осы мәселе бойынша жұмыс істеген, сондай-ақ түркология мен олардың жұмысына өз үлестерін қосқан адамдар туралы ақпарат ұсынылады. Алтай тілінің теориясы, Орал-Алтай тілінің теориясынан бөлек, тіл теориясы туралы хабардар болады және осы салада жұмыс істеген адамдар, сондай-ақ түркология тұрғысынан маңызды жұмыс жасағандар және олардың жұмыстары ұсынылады. Түрік тілі Орхон (Кектүрік) түрік тілінде, яғни түрік тілі жазбаша тілге айналғанға дейінгі кезеңдерде оқытылатын болады. Түрік мәдениеті, оның ішінде Орхон, ұйғыр және Қараханид түркі тілдері ежелгі түркі кезеңі мен оның салдары туралы біледі. Осы курстың соңында студент Түркітануды бастаған жазулардың ашылуы, алфавиттің шығу тегі және орхон жазулары деп аталатын үш негізгі жазба (Күлтегін, Білге Қаған және Тоныкөк) туралы Кектүрік (Түркі-руникалық немесе Орхондық) әріптік жазулар мен зерттеулер туралы біледі. Тағы да, сізге ежелгі Анадолы түрік тілі мен түркі тілінің тарихи кезеңдері, оның дамуы және осы кезеңдерге жататын артефактілер туралы ақпарат беріледі.

Қосымша ақпарат алу үшін тарих факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 31 қазан мен 30 қараша аралығында экономика ғылымдарының докторы, Ресей Федерациясының Білім және ғылым министрлігі, "Мәскеу мемлекеттік құрылыс университеті" ғылыми-зерттеу институтының федералды мемлекеттік бюджеттік жоғары білім беру мекемесінің (Мәскеу қ., Ресей) профессоры Моттаева Анджела Бахауовна экономика факультетінің білім алушылары мен қызметкерлері үшін «Экономикалық жүйелердің кеңістіктік ұйымдастырылуы. Өңірлер мен қалаларды инновациялық дамыту» тақырыбына қонақтық дәрістер курсын қашықтық форматта оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

«Экономикалық жүйелердің кеңістіктік ұйымдастырылуы. Өңірлер мен қалаларды инновациялық дамыту» курсы студенттердің аумақтардың кеңістіктік дамуын, өңірлердің, қалалардың, муниципалитеттердің инновациялық дамуын, цифрлық технологияларды қолдану дағдылары мен құзыреттерін қалыптастыру үшін негіз болып табылады. Курс студенттерде аумақтардың кеңістіктік дамуын басқару, кластерлік технологияларды ескере отырып, аймақ инфрақұрылымын кеңістікте бөлу тетіктерін әзірлеу саласында жүйелі ғылыми білім мен практикалық дағдыларды игеруді қалыптастырады, бұл болашақ бакалаврларға оларды заманауи талаптарға сәйкес практикалық қызметте сәтті жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Қосымша ақпарат алу үшін экономика факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 01 қараша мен 29 қараша аралығында  PhD, Спиру Харет университетінің заң экономикасы және әкімшілік ғылымдар факультетінің профессоры (Крайова қ., Румыния) Nicola-Gavrilă Nicoleta-Laura экономика факультетінің білім алушыларымен қызметкерлері үшін «Information Technologies – Advanced documents and spreadsheets processing techniques» тақырыбына қонақтық дәрістер курсын қашықтық форматта оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

"Ақпараттық технологиялар – құжаттар мен электрондық кестелерді өңдеудің озық әдістері" курсы академиялық және кәсіби байланысты мақсаттар мен талаптарды қолдайтын компьютерлік ақпараттық технологиялардың тұжырымдамалары, дағдылары мен мүмкіндіктері туралы практикалық білім мен түсінікке ықпал етуге арналған. Студенттер күрделілікті басқару, ақпарат сапасын бағалау, оны пайдалану арқылы ынтымақтастық және байланыс, технологиялық өзгерістерді болжау, дерексіз және сыни ойлау сияқты қабілеттерді дамытады. Ақпаратты енгізу, өңдеу, сақтау, шығару, беру және алу үшін ақпараттық технологияларды, құралдар мен әдістерді кеңінен қолдану қоғамды айтарлықтай өзгерткен компьютерлік және телекоммуникациялық технологияларды жетілдірудің арқасында мүмкін болды.

Осы жаңа әлемге қатысу және оған үлес қосу үшін адамдардың технологиялармен танысуы өте маңызды. Бұл технологияны тек техникалық тұрғыдан пайдалану керектігін білуіміз керек дегенді білдірмейді; сонымен қатар біз ақпараттық технологияның әсерін білуіміз керек дегенді білдіреді. Атап айтқанда, ақпараттық технологияларды дұрыс пайдалану экономикалық, әлеуметтік немесе жеке сипатта болсын, күнделікті өмірде кездесетін мәселелерді шешуге көмектесетінін және ақпараттық технологиялар экономикалық дамуға, сондай-ақ аймақтардың одан әрі интеграциялануына мүмкіндік беретінін білуіміз керек.

Қосымша ақпарат алу үшін экономика факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 26 қазан мен 25 қараша аралығында Ұлы Петрдің Санкт-Петербург политехникалық университетінің (Санкт-Петербург қ., Ресей) экономика ғылымдарының кандидаты, доценті Лукашевич Никита Сергеевич экономика факультетінің білім алушылары мен қызметкерлері үшін «Қойма және көлік логистикасы» тақырыбына қонақтық дәрістер курсын қашықтық форматта оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

"Қойма және көлік логистикасы" курсы студенттердің заманауи логистикалық инфрақұрылымды жобалау және жеткізу тізбегін басқару дағдылары мен құзыреттерін қалыптастыру үшін негіз болып табылады. Курс қойма және көлік логистикасының мәселелері, логистикалық инфрақұрылымды жобалау міндеттерінің кешенін шешудің әдістері мен тәсілдері туралы түсінік береді.

Қосымша ақпарат алу үшін экономика факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 24 қазаны мен 2022 жылдың 30 қарашасы аралығында педагогика ғылымдарының докторы, И.Кант атындағы Балтық федералды университетінің Білім және гуманитарлық ғылымдар институтының профессоры Ксения Леонидовна ПолупанM «Университеттің цифрлық білім беру ортасында студентке жеке білім беру бағытын жобалау» тақырыбында қонақтық дәрістер курсын оқиды. Математика және ақпараттық технологиялар факультетінің білім алушылары мен қызметкерлеріне арналған.

Курстың қысқаша мазмұны

Курстың мақсаты – цифрлық білім беру ортасында жеке білім беру маршрутын құрудың теориялық негіздерімен, сонымен қатар жеке білім беру маршрутының технологиясындағы тәжірибелік әзірлемелермен таныстыру. Курсты оқу барысында студенттерде жеке оқу нәтижелерін жобалауға, жеке сабақтардың режимі мен қарқынын дамытуға және т.б. байланысты құзыреттіліктер қалыптасады.

Қосымша ақпарат алу үшін математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканатына хабарласыңыз.


«Ресей Федерациясындағы және шетелдердегі конституциялық сот процесі» курсын жүзеге асырудың мақсаты конституциялық әділ сот құралдары арқылы адамның конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласындағы заңгерлер мен құқық қорғаушылардың біліктілігін жүйелі түрде арттыру болып табылады. Бағдарлама Ресей Федерациясының Конституциялық сотының құрылымымен, Ресей Федерациясындағы және шет мемлекеттердегі Конституциялық процестің ерекшеліктерімен танысуға арналған, сонымен қатар Ресей Федерациясының Конституциялық сотында сенімгерлердің құқықтарын қорғаудың ең тиімді стратегиясын әзірлеу тұрғысынан нақты жағдайларды зерттеуді қамтиды.

Курсты жүзеге асырудың практикалық мақсаты-тыңдаушылардың Ресей Федерациясының Конституциялық Сотына өтініштер жасау және олардың сот перспективаларын талдау бойынша практикалық дағдылары мен машықтарын қалыптастыру.

Сабақтар интерактивті дәрістер мен практикалық сабақтар түрінде өткізіледі. Сондай-ақ, қарастырылып отырған тақырыптар шеңберінде іскерлік ойындар мен сот практикасымен жұмыс жүргізу жоспарланған.


2022 жылдың 17 қазан мен 11 қараша аралығында экономика ғылымдарының докторы, М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің профессоры Блохина Татьяна Константиновна экономика факультетінің білім алушыларымен қызметкерлері үшін «Қаржы инжинирингі» тақырыбына қонақтық дәрістеркурсын қашықтық форматта оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны:"Қаржы инжинирингі" курсы қаржы саласындағы озық білім деңгейін алғысы келетіндерге қажет. Бұл пән цифрлық технологиялардың қаржы операцияларын жүргізудің нысандары мен әдістерінің өзгеруі, жаңа қаржы өнімдері мен қызметтерінің пайда болуы орын алатын қаржы саласының дамуына әсерін барынша айқын көрсетеді. Курстың негізгі мақсаты студенттерді қаржы нарықтарының әртүрлі сегменттеріндегі қаржы құралдарының айналымына қатысты қатынастар жүйесімен жан-жақты таныстыру; тәуекелдерді, өтімділік пен табыстылықты басқару үшін күрделі қаржы өнімдерін жобалау бойынша білім мен дағдыларды меңгеру; жаңа қаржы құралдарын құру болып табылады.Инвестициялық нарықтың клиенттері, сондай-ақ жаңа қаржы құралдарының инженерлері мен дизайнерлері ретінде әрекет ететін қаржы нарығының кәсіби қатысушылары ұсынған сұраныс құрылымына сәйкес аралас инвестициялық стратегияларды әзірлеу.

Қосымша ақпарат алу үшін экономика факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 17 қазаны мен 2022 жылдың 15 қараша аралығында п.ғ.д., Гази университетінің профессоры (Түркия Республикасы) Южел Гелишли педагогика оқытушылары, білім алушылары мен қызметкерлері үшін «Білім берудегі зерттеу процесі» тақырыбына қонақтық дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Курс студенттердің кәсіби білімі мен дағдыларын игеруге, инновациялық білім беру технологиялары мен курсты жоспарлау негізінде мектепте оқу процесін ұйымдастыруға бағытталған.

Білім беру процесін жоспарлау үшін қажетті теориялық негіздер әлеуметтік, мәдени және тарихи негіздерге негізделген бағдарламалармен қамтамасыз етіледі.

Осы сабақтардың нәтижесінде
1) студенттер өздерінің білім беру нәтижелерін әзірлейді,
2) мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес білім беру мақсаттарына сәйкес инклюзивті оқыту қағидаттарына сәйкес оқушыларға сәйкес әртүрлі білім беру іс-шараларын жоспарлауды қамтамасыз етуге міндетті.

Курста оқытуда бағдарламаны әзірлеу процесі, әртүрлі оқыту Стратегияларына сәйкес курсты жоспарлау процесі.

Білім беруде қолданылатын инновациялық білім беру технологиялары, оқу материалдарын жүйелі ұйымдастыру.

Оқытудағы өлшеу және бағалау процесі, классикалық бағалау өлшеу құралы, процеске негізделген бағалау өлшеу құралдары.

Білім берудегі зерттеу процесі, зерттеуді жоспарлау, деректерді талдау, зерттеу есебін дайындау.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 11 қазаны мен 2022 жылдың 25 қараша аралығында п.ғ.к., доцент, Новосибирск мемлекеттік педагогикалық университетінің (Ресей) ағылшын тілі кафедрасының профессоры Костина Екатерина Алексеевна шетел тілдері факультетінің оқытушылары, білім алушылары мен қызметкерлері үшін «Шетел тілі мұғалімінің кәсіби-педагогикалық құзыреттілігі» тақырыбына қонақтық дәрістер курсын аралас форматта оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

«Шетел тілі мұғалімінің кәсіби-педагогикалық құзыреттілігі» курсы бакалавриат, магистратура, докторантура деңгейіндегі студенттерге арналған модульдерді қамтиды. Бакалаврларға арналған модуль «Ағылшын тілді елдердің географиясы және тарихы», «Оқыту нәтижелерін бағалаудың заманауи құралдары (РФ мысалында)» пәндерімен ұсынылған.

«Ағылшын тілді елдердің географиясы және тарихы» пәні аясында келесі мемлекеттер қарастырылады: Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі, Ирландия Республикасы, Америка Құрама Штаттары, Канада, Австралия, Жаңа Зеландия.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 7 қазаны мен 2022 жылдың 1 қарашасы аралығында ф.-м.ғ. д., Қырғыз Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Математика институтының бас ғылыми қызметкері Нуракунов Анвар Мухпарович математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқытушылары, білім алушылары мен қызметкерлеріне дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Әмбебап алгебра — алгебралық жүйелердің жалпы қасиеттерін зерттейтін, әртүрлі алгебралық құрылымдар-группалар, сақиналар, модульдер, торлар арасындағы ұқсастықтарды қолдана отырып, барлығына тән ұғымдарды енгізіп, олардың барлығына ортақ тұжырымдарды орнататын математика саласы. Математикалық логика мен жалпы алгебра арасындағы аралық позицияны алады, жалпы алгебралық құрылымдарға қолдануда математикалық логика аппаратын жүзеге асырады.

Курстың негізгі мақсаты - әмбебап алгебра және торлар теориясы ұғымдарына байланысты негізгі идеяларды беру.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 19 сәуірі мен 14 мамыры аралығында экономика ғылымдарының докторы, Г.В. Плеханов атындағы Ресей экономикалық университетінің профессоры (Мәскеу қ., Ресей) Петренко Елена Степановна экономика факультетінің білім алушыларымен қызметкерлері үшін «Болашақ дамуды басқарудың форсайт әдістемесі» тақырыбына қонақтық дәрістеркурсын оқиды.

 

Курстың қысқаша мазмұны

"Форсайт болашақ дамуды басқару әдістемесі" курсы Форсайттың теориялық негізін ғылыми пән ретінде қарастырады, әдістеме мен құралдарды ашады және кең практикалық материалдан тұрады. Курстың мақсаты ұйымдардың дамуын басқару және менеджердің кәсіби деңгейін арттыру бойынша кәсіби қызмет үшін қажетті жаңа құзыреттер мен форсайт-менеджмент құралдарын игеру болып табылады. Форсайт әдіснамасын игеру болашақты басқару құзыреттілігін алуға мүмкіндік береді, ал жақсы болашақты құрастыру қабілеті басты бәсекелестік артықшылыққа және адамның, ұйымның, елдің табысты дамуының шартына айналады.

 

Қосымша ақпарат алу үшін экономикафакультетінің деканатына хабарласыңыз.


18.04.2022-11.05.2022 жыл аралығында п.ғ.к., Мәскеу мемлекеттік аймақтық университетінің доценті, дене шынықтыру және спорт пәндері кафедрасының меңгерушісі Шустова Елена Викторовна дене шынықтыру және спорт факультетінің студенттері мен қызметкерлеріне арналған  «Спорт технологиялары» тақырыбында  лекциялар курсын оқиды.

 

 Курстың қысқаша сипаттамасы

«Спорттық жаттығулардың технологиялары»  курсының мақсаты студенттерді спортты жетілдірудің ұзақ мерзімді процесінде спорттық жаттығуларды құрудың классикалық және альтернативті тұжырымдамаларымен таныстыру болып табылады.  Спорттық іріктеу мәселелері, спорттық шеберлікті арттырудың әртүрлі кезеңдеріндегі спорттық жаттығулардың инновациялық технологиялары қарастырылады.  Автордың эксперименттік деректері ұсынылады.


2022 жылдың 25 сәуірі мен 31 мамыры аралығында э.ғ.д,, Ресей Федерациясы Үкіметі жанындағы Қаржы университетінің профессоры Гришкина Светлана Николаевна экономика факультетінің білім алушыларымен қызметкерлері үшін «Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары» тақырыбына қонақтық дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

«Қаржылық есептіліктіңхалықаралық стандарттары» авторлық курсы тыңдаушыларға қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының (ҚЕХС) рөлі мен мақсатын түсінуге, олардың логикасын түсінуге, сондай-ақ ұлттық және халықаралық компаниялардың ақпараттық ашықтығын арттыруға мүмкіндік беретін ҚЕХС негізгі қағидалары мен ережелерін зерделеуге мүмкіндік береді. Курс құрылымы ҚЕХС негізгі қағидаларымен және түсініктерімен танысуға, олардың мақсаттары мен қолданылатын әдістерін түсінуге, сонымен қатар бухгалтерлік есептің жекелеген объектілері, оның ішінде: жалдық міндеттемелері, жалдау объектісін пайдалану құқығы түріндегі активтер, шартты активтер мен міндеттемелер, бағалау міндеттемелері, кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелері және т.б.бойынша қаржылық есептілікте ақпаратты қалыптастыру мен ұсынудың күрделі ережелерін зерделеуге және меңгеруге мүмкіндік береді.

Оқыту барысында тыңдаушыларқаржылық есептіліктіңұлттық және халықаралық стандарттары жүйесінде қолданылатын бухгалтерлік есеп ережелерін күрделендіру немесе оңайлатудың орындылығы туралы өз ұстанымдарын айта алады, сондай-ақ Ресей мен Қазақстандағы әртүрлі бизнес құрылымдарындағы халықаралық есеп стандарттарын пайдаланудың жинақталған тәжірибесін, мәселелері мен болашағын талқылай алады.

Қосымша ақпарат алу үшін экономикафакультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 12 сәуір мен 16 мамыр аралығында филология факультеті қызметкерлері мен білім алушыларына арналған «Тілдік білім берудің заманауи жүйедегі білімалушылардың тілдік дамуы: теориясы және технологиясы» тақырыбында қонақ дәріс курсын ФМББМ ЖО «Г.И.Носов атындағы Магнитогорлық мемлекеттік гуманитарлық білім беру Институтының орыс тілі, жалпы тіл білімі және бұқаралық коммуникация кафедрасының ғылымдарының докторы Л.Д. Пономарёва оқиды.

Курстың қысқа сипаттамасы

Тілдік білім берудің қазіргі жүйесі тиімді қарым-қатынастың стратегияларымен тактикасын меңгерген, сөйлеу-шығармашылық рецептивті және өнімді әрекетке дайын, сөйлеу қабілеті бар жаңа типтегі тұлға болып табылатын сөйлеуші-шығармашылық тұлғаны бағытталған әртүрлі стильдер мен жанрдағы мәтіндерді қабылдау және құру. Бұл курс инновациялық типтегі сабақтарды дамытуды көздейтін студенттердің сөйлеуін дамыту мәселелерін қарастырады, мысалы: сөйлеу шеберлігі, сөйлеу –шығармашылығы сабақтары, сөйлеуді дамыту практикумы. Курстың авторы студенттерді білімалушылардың сөйлеу-шығармашылығы дамуының инновациялық технологиялық тапсырмаларымен таныстырады: тренингтік технология, жобалау, модульдік оқыту, кейс-технология және т.б.

Қосымша ақпарат алу үшін филология факультетінің деканатына хабарласыңыз. Байланыс телефоны 8 701 619 3656 (ватсап) Харитонова Лариса Михайловна


2022 жылдың 11 сәуір мен 2022 жылдың 8 мамыр аралығында физика және математика  ғылымдарының докторы, Алтай мемлекеттік университетінің профессоры (Ресей) Безносюк Сергей Александрович химиялық факультетінің білім алушылары мен қызметкерлері үшін «Физикохимия, компютерлік наноинжиниринг және материалдардың кванттық технологиялары» тақырыбына онлайн форматта қонақтық дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша сипаттамасы

Пән бейне конферециялар, чаттар, бақылаудың аралық нысандары мен үлгерімді қорытынды бақылауға арналған Moodle платформасының функционалдық ресустарын пайдалана отырып қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша 72 сағаттық on-line байланыс оқу сабақтарын қамтиды.

Оқу материалын off-line асинхронды режимде пысықтауды оқушылар АГУ ашық порталында дәріскер қойған арнайы жасалған электрондық курс ортасында да жүргізеді. Оған кіру-жеке логиндер мен парольдер жүйесі бойынша осы курсқа жазу кезінде жүргізіледі.

Бұл курс 48 сағаттық дәріс пен 24 сағаттық зертханалық жұмысты қамтиды. Курстың басында дәрістер блогы өтеді, содан кейін тыңдаушылардың жеке компьютерлерінде орындалатын зертханалық шеберхананың практикалық жұмыстары өтеді.

Дәріс бөлімі курстың атауына сәйкес құрылымдалған.

Ол екінші кванттық революция мен материалдардың кванттық технологиясына арналған кіріспеден басталады. Әрі қарай үш негізгі блок бар.

Бірінші блок « Материалдар физикохимиясына кіріспе» екі бөлімнен тұрады: «Материалдар физикохимиясындағы заттар құрылымының тұжырымдамалары» және «Материалдар физикохимиясының әдістері».

Екінші блок « Компьютерлік наноинжирингтің теориялық негіздері» екі бөлімнен тұрады: «Наносистемалардың кванттық эволюция теориясы» және «Наносистемалардың кванттық эволюциясын компьютерлік модельдеу».

Үшінші блок «Материалдардың физикохимиясының кванттық технологиялары» екі бөлімнен тұрады: «Теориялық негіздер» және «Наносистемалардың кванттық технологияларын компьютерлік модельдеу». 

Дәріс бөлімінен кейін 6 зертханалық жұмыс орындалады.

 

Қосымша ақпарат алу үшін химиялық факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 04 сәуір мен 2022 жылдың 23 сәуір аралығында философия ғылымдарының докторы, Венгрия ауыл-шаруашылығы және тіршілік туралы ғылымдар университеті (Мажарстан) профессоры Давид Лорант Денес  биологиялық-географиялық факультетінің білім алушылары мен қызметкерлері үшін «Саяхат және туризм географиясы: экологиялық көзқарас және географиялық әсер» тақырыбына қонақтық дәрістер курсын қашықтық форматта оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Бүгінгі таңда туризм әлемдегі өзгерістердің маңызды қозғаушы күштерінің біріне айналды. Көптеген адамдар әлемдегі ең үлкен сала деп санайды.  Туризм тұрақты жаппай көші-қонды, ресурстарды пайдалануды, даму процестерін және орындарға, экономикаға, қоғамға және қоршаған ортаға сөзсіз әсер етеді. Бұл көбірек назар аударуды қажет ететін құбылыс. Саяхат және туризм географиясы перспективалар туризмді зерттеуді қалай ақпараттандыруға және қамтуға болатындығын көрсетеді. Мақсаттары: Курс ішкі және халықаралық туризмнің дамуына ықпал еткен факторларды зерттейді, туризм модельдері дамып келе жатқан жолдарды анықтайды. Туризмнің бағыттарға тигізетін әртүрлі экономикалық, экологиялық және әлеуметтік-мәдени әсерлері қарастырылады, сонымен қатар туризмді жоспарлау туризмнің тұрақты түрлерін дамытуға және құруға көмектесетін тәсілдер қарастырылады. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген кейстерге сүйене отырып, "Саяхат және туризм географиясы" қалыптасқан туризм географиясына қысқаша шолу жасайды және туристік орындарды өндіру мен тұтынудың жаңа үлгілері экологиялық көзқарас пен географиялық әсерді қоса алғанда, ХХІ ғасырдың жаңа стандарттарын қалай қалыптастыратынын көрсетеді.

Қосымша ақпарат алу үшін биологиялық-географиялық факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 11 сәуір мен 13 мамыр аралығында TESOL сертификатталған тренері Джеймс Райан (АҚШ) шетел тілдері факультетінің білім алушылары мен қызметкерлері үшін «TESOL» тақырыбында қонақтық дәрістер курсын қашықтық форматта оқиды. 

Курстың қысқаша мазмұны

TESOL курсы студенттерге, магистранттарға, докторанттарға және оқытушыларға арналған. Курс аясында студенттер ағылшын тілін оқыту әдістемесі саласында білім алады және практикалық ұсыныстармен нені және қалай оқыту керектігі туралы сұрақтарға жауаптар алады. Курстың мазмұнына оқу, жазылым, тыңдалым және айтылымдағы сөйлеу әрекетінің түрлерін оқыту және оқытудың ең өзекті және қарқынды әдістері сияқты тақырыптар кіреді. Білімді бағалау және бақылау және білім беруде жаңа цифрлық технологияларды қолдану тақырыптарына ерекше көңіл бөлінеді.

Қосымша ақпарат алу үшін шетел тілдері факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 5 сәуірі мен 2022 жылдың 29 сәуірі аралығында PhD докторы, Стамбул қаласындағы Мимар Синан университетінің профессоры Абдулвахап Қара  (Түркия) тарих факультетінің профессор-оқытушы құрамы мен білім алушылары және қызметкерлері үшін «Жалпы түркі тарихындағы қазақтар және оның тарихнамасы» тақырыбына қонақтық дәрістер курсын оқиды. Оқу үлгісі қашықтықтан.

 

Курстың қысқаша мазмұны

Сабақтың басында Азияның ең шығысынан Еуропаның ең батысына дейінгі кең географиялық аумақты билеген түркілердің жалпы тарихының ерекшеліктеріне тоқталып, бұл тарихтың басқа халықтар тарихынан айырмашылығы туралы айтылады. Сол сияқты түркілердің тарихнамасы да басқа халықтармен салыстырғанда өте өзгеше және әлдеқайда қиын. Өйткені түрік тарихын жалпылама түрде жазу үшін ол өмір сүрген барлық географияда өмір сүрген халықтар сөйлейтін латын, грек, парсы, араб, қытай, орыс, неміс, итальян сияқты тілдерді білу қажет.

Одан бөлек, осы географиядағы халықтардың да тарихын білу маңызды. Еуропаның атақты тарихшысы айтқандай, түркілердің тарихын дүниежүзілік тарихтан алып тастағанда ештеңе қалмайды. Сабағымызда прототүркілер туралы әлемдегі зерттеулер мен ислам дініне дейін құрылған сақ, ғұн, көктүрік, қыпшақтар, оғыз мемлекеттері туралы айтамыз. Бұдан кейін Шыңғыс хан және одан кейін құрылған мемлекеттер және Ислам дәуіріндегі Алтын Орда туралы сөз болады. Осыдан кейін Қазақ хандығы және оның түрік тарихындағы орны арнайы түсіндіріледі.

Сонымен қатар, бұл сабақта Ибрахим Кафесоғлу, Зеки Вәлиди Тоған, Бахаеддин Өгел сияқты жалпы түркі тарихына қатысты маңызды зерттеулер жүргізген Түркиядан шыққан атақты ғалымдар мен осы тұрғыда Қазақстанның маңызды тарихшылары Ермұқан Бекмаханов, Әлкей Марғұлан, Манаш Қозыбаев, Талас Омарбеков еңбектері және олардың түркі дүниесіндегі орны туралы түсінік беріледі.

 

Бұл курстың мақсаты – Қазақстан тарихының жалпы түрік тарихындағы орны мен деректік қоры және тарихнамасының жазылуының ерекшеліктерін айқындау.

 

Қосымша ақпарат алу үшін тарих факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 7 сәуір мен 2022 жылдың 6 мамыр аралығында саяси ғылымдар докторы, профессор, Ресей Ғылым академиясы Америка Құрама Штаттары және Канада институты Федералдық мемлекеттік бюджеттік ғылым мекемесінің әлеуметтік-саяси зерттеулер орталығының басшысы Шведова Надежда Александровна Философия және психология факультетінің білім алушылары мен қызметкерлері үшін «Гендерлік саяси мәдениет» тақырыбына онлайн форматта қонақтық дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша сипаттамасы

Автор АҚШ-тың саяси жүйесі мен мемлекеттік басқару, денсаулық сақтау және гендерлік зерттеулер, АҚШ-тың саяси процесінде әйелдер қозғалысының рөлі саласындағы жетекші ресейлік ғалымдардың бірі.

Н.А. Шведова ЕҚЫҰ сарапшысы ретінде бірнеше рет Ресейде де, шетелде де халықаралық ғылыми жобаларға қатысты. Ол «халықаралық көшбасшы әйелдер форумында мақұлданған Минск декларациясы: тең мүмкіндіктер-жақсы болашақ үшін» жобасының авторы. (2016-2018. Минск, Беларусь. ЕҚЫҰ).

Барлық білім беру бағдарламаларының оқытушылары, докторанттары, магистранттары, студенттері шақырылады.

Қосымша ақпарат алу үшін Философия және психология факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 30 наурызы мен 2022 жылдың 15 мамыр аралығында философия ғылымдарының кандидаты, Халықаралық бизнес және басқару академиясының доценты (Ресей) Владимир Адамович Потапчук филология факультетінің білім алушылары мен қызметкерлері үшін «Қазіргі БАҚ кеңістігіндегі бақпа мәдениет және постмодерн» тақырыбына қашық форматта қонақтық дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша сипаттамасы

Барған сайын күрделене түскен бүгінгі әлем жағдайында мәдениет шығармашылық тұлғаның өзін-өзі көрсету және өзін-өзі бекіту тәсілі ғана емес, сонымен қатар қазіргі құндылықтар әлемінде бағдарланудың бірегей құралы, қоршаған әлеуметтік шындықты түсіну құралы мен болашақты болжау болып табылады. Ұсынылып отырған курстың мақсаты – қазіргі қоғамның бұқаралық санасының дамуына орасан зор әсер еткен және коммуникативті әрекеттестіктің жаңа формалары мен әдістері туралы түсініктерімізді кеңейткен мәдени өмір құбылыстарын ашу.

«Бұқаралық мәдениет және постмодерн» курсын оқу барысында келесі міндеттерді шешу көзделеді:

- жаппай мәдениет пен постмодернді жалпыадамзаттық мәдениеттің дамуы контекстінде қарастыру;

- өзінің коммуникациялық әлеуетін ашу;

- көркемдік жаңалықтардың жаңа шығармашылық коммуникация әдістері мен технологияларының пайда болуын қалай күтетінін көрсету;

- заманауи мәдени құбылыстарда тиімді жарнама мен PR-импакт мүмкіндіктерін көруге үйрету;

- біріктірілген жарнама және PR коммуникацияларына көркем мәдениет саласындағы өзіндік әдістемелерді енгізудің практикалық әдістерін әзірлеу.

Қосымша ақпарат алу үшін филология факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 2 сәуірі мен 2022 жылдың 29 сәуірі аралығында педагогика ғылымдарының докторы, Мәскеу Педагогикалық Мемелекеттік Университеті профессоры (Ресей Федерациясы) Елена Филипповна Архипова педагогикалық факультетінің білім алушылары мен қызметкерлері үшін «ДМШ кезіндегі сенсомоторлы және интеллектуалды сөйлеу базисінің нейродиагностикасы мен нейростимуляциясы» тақырыбына қонақтық дәрістер курсын қашық форматта оқиды.

Курстың қысқаша аннотациясы

Онлайн дәрістер курсының тақырыбы жалпы және арнайы білім беру саласындағы мұғалімдері үшін инновациялық және аз белгілі, өйткені ол пәнаралық болып табылады. Нейропедагогикалық қағидаттар мен тәсілдерді қолдану қазіргі уақытта мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың тиімді бағыттарының бірі болып табылады.

Онлайн дәрістер курсы қарқынды және психологтарға, дефектологтарға, логопедтерге және басқа да педагогтарға, мүмкіндігі шектеулі немесе мектепке дейінгі және мектептегі білім беруде проблемалары бар балалардың жалпы және арнайы білім беру тәрбиешілеріне арналған.

Онлайн дәрістерде сіз мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеуді үйренесіз және қолдана аласыз:

1. Нейропедагогиканың жаңа қағидалары мен тәсілдері барлық педагогтарға, логопедтерге, дефектологтарға ДМШ кезінде сөйлеудің сенсомоторлы және интеллектуалдық базисін қалыптастыруға көмектеседі.

2. Мұғалімдерге арналған жедел нейродиагностика және даму жұмысының тиімділігін бақылау үшін зерттеу нәтижелеріне сандық талдау жүргізу әдістері.

3. Интеллект пен сөйлеуді дамытудың сенсомоторлы негізін қамтамасыз ететін ми блоктарын дамытуға арналған ойын әдістері.

4. Мұғалімдердің, дефектологтардың, тәрбиешілер мен логопедтердің жұмысында сенсорлық интеграция әдістерін, ми жарты шарларының өзара әрекеттесуді ынталандыру, онтогенезді ауыстыру әдісі, биоэнергопластика, кинезиотерапия, мишықты ынталандыру, окуломоторлы гимнастика және мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс кезінде нейростимуляцияның басқа әдістері.

5. Кез-келген баланың миофункционалды проблемаларын жеңудің себептері, патологиялық салдары және жолдары.

6. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды оқытуда гендерлік нейропедагогикалық тәсілді қолдану.

Қосымша ақпарат алу үшін педагогикалық факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 28 наурызы мен 2022 жылдың 15 сәуірі аралығында физика-математика ғылымдарының докторы, Новосибирск мемлекеттік университетінің профессоры (Ресей) Андрей Сергеевич Морозов математика және ақпараттық технологиялар факультетінің білім алушыларына мен қызметкерлер үшін «Алгоритм теориясына кіріспе» тақырыбында қонақтық дәрістер курсын оқиды. қашықтан форматта.

Курстың қысқаша мазмұны

Ақпараттық революцияны бастан кешірудегі қазіргі заманда компьютерлер мен ақпараттық технологияларды өндірісте де, күнделікті өмірде де қолданғандықтан алгоритм ұғымы барлық математикалық ұғымдардың ішіндегі ең маңыздысына айналып бара жатыр.

Алгоритмдер – бұл, нақты бір есептер аясындағышешімдердің соңғы нұсқамалар тізбегі, және осы алгоритмдердің ерте заманнан бері қолданыста болғанына қарамастан, алгоритмнің математикалық тұжырымдамасы ХХ ғасырдың 30-жылдарында А.Тюринг, Э. Пост, А. Чёрч, А.А. Марков, С. Клини және басқа математиктердің еңбектерінде қалыптасты.

Бұл курстың мақсаты –алгоритм және есептеу ұғымдарына байланысты негізгі идеяларды беру.

 

Қосымша ақпарат алу үшін математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылдың 28 ақпаны мен 2022 жылдың 02 сәуірі аралығында экономика ғылымдарының докторы, Сібір мемлекеттік байланыс университетінің профессоры (Ресей) Быкадоров Сергей Александрович университеттің білім алушыларына мен қызметкерлер үшін «Логистикалық инфрақұрылым және жеткізу тізбегін басқару» тақырыбында қашықтан нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Микро және макродеңгейлердегі логистикалық инфрақұрылымның негізгі элементтерін, жүйелері мен кешендерін, оның көліктік құрамдас бөлігін, сондай-ақ қойма кешендері мен жүк терминалдарының логистикалық процесінің тиімділігін экономикалық бағалауды, көліктік логистикалық инфрақұрылымның негізгі элементтері; құн тізбегі тұрғысынан өнеркәсіптік, логистикалық, көліктік және сауда кәсіпорындарында ресурстарды құру және түрлендіру процестері, сондай-ақ осы ресурстардың қозғалысы мәселелерінде ұйымаралық өзара әрекеттесу процестерін зерттейді.

Пәнді меңгерудің міндеттері: студенттерге логистикалық инфрақұрылымды басқарудың концептуалды аппараты, логистикалық процестерді басқаруды ұйымдастыру саласында қажетті білім, білік және дағдыларды беру, студентті әртүрлі иерархиялық деңгейде көлік жұмысын жоспарлауға үйрету, жеке-меншiктiң түрлi түрiндегi көлiк кәсiпорындарында басқару, техникалық-экономикалық есептеулер жүргiзу.

Қосымша ақпарат алу үшін физика-техникалық факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылғы 31 қаңтардан бастап 2022 жылғы 26 ақпанға дейін PhD, Дебрецен университетінің профессоры (Венгрия), Гарет Джон Дайк білім алушылар мен университет қызметкерлері үшін қашықтан нысанында «Academic Writing and Publishing» тақырыбына қонақ дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Бұл курс Сізге зерттеулеріңізді жоғары әсерлі журналдарда жариялау арқылы жазуға деген ұмтылыстарыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін негізгі кеңестер мен амалдарды ұсынады. Курста жариялау үшін мақала жазуға қызығушылық танытатын кез келген адам үшін пайдалы ақпарат бар.

Кері байланыс пен практикалық оқуды ынталандыратын қысқа бейне презентациялар сериясы арқылы бұл курс сізді зерттеу жұмысын жазудың, оны жариялаудың және әсер етудің бес қадамынан өтеді.

Қосымша ақпарат алу үшін шет тілдер факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2022 жылғы 31 қаңтардан бастап 2022 жылғы 14 наурызға дейін педагогика ғылымдарының докторы, Халықаралық педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының профессоры (Ресей) Ольга Михайловна Коломиец білім алушыларына мен университет қызметкерлері үшін қашықтық нысанында қонақ дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Курс инновациялық білім беру технологиялары негізінде мектепте оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру саласында кәсіби білім мен дағдыларды меңгерген студенттерді дайындауға бағытталған. Дәрістерде оқу процесін ұйымдастырудың теориялық (психологиялық-педагогикалық) негіздері субъектінің әлеуметтік тәжірибені игеруінің мәдени-тарихи концепциясы контекстінде қарастырылады.

Курс тыңдаушылары оқу үдерісі субъектілерінің қызметін ұйымдастыруға негіз болатын әртүрлі инновациялық білім беру технологияларымен танысады: оқу материалын жүйелі ұйымдастыру; оқушылардың оқу нәтижелерін жобалау; студенттің оқу-зерттеу қызметін ұйымдастыру және т.б.

Қосымша ақпарат алу үшін педагогика факультетінің деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 6 желтоқсанынан 2021 жылдың 25 желтоқсанына дейін химия ғылымдарының докторы, Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің доценті (Ресей) Савилов Сергей Вячеславович физика-техникалық факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Химик-зерттеушілерді де, химик-инженерлерді де дайындаудағы маңызды міндеттердің бірі-ғылыми зерттеулердің міндеттерін дұрыс қоюға үйрету және мамандануға қарамастан олардың нәтижелерін түсіндіру. Ғылыми жұмыстардың деңгейі, олардың ұзақтығы, студенттер алған нәтижелердің іргелі және практикалық құндылығы қазіргі заманғы физикалық зерттеу әдістерінің кеңдігімен, дұрыс таңдалуымен және түсіндірілуімен тікелей байланысты. Бұл курсты оқыту тыңдаушыларды олардың жіктелуімен, мүмкіндіктері мен шектеулерімен таныстыруға, оларды практикалық іске асырудың әдістері мен әдістерінің негізгі негіздерін түсінуге бағытталған. Заманауи жоғары технологиялық ғылыми құрылғылармен танысу, эксперименттік және әдеби деректерді сыни бағалауды сауатты түсіндіру үшін дәріс курсы практикуммен бірге жүреді, оның аппараттық дизайны қазіргі заманғы отандық және шетелдік аспаптардың соңғы жетістіктерін көрсетеді. Сабақ аяқталғаннан кейін ауызша емтихан өткізіледі, оның мақсаты әдістердің теориялық негіздерін білуді және нақты зерттеу міндеттерін шешу, деректер жиынтығын талдау үшін оларды оңтайлы таңдау білігін тексеру болып табылады.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 6 желтоқсаны мен 2021 жылдың 25 желтоқсаны аралығында педагогика ғылымдарының докторы, Кубань мемлекеттік университетінің профессоры (Ресей) Микерова Галина Жоршовна педагогика факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Дәрістер кеңейтілген дидактикалық бірліктер технологиясының теориялық және әдістемелік мәселелерін қарастырады. Бұл технологияның мәні, әдістемесі, принциптерінің жүзеге асуы бастауыш мектепте математика мен орыс тілін оқу мысалдары арқылы ашылады. Дәрістердің мазмұны негізіне технология авторы, Ресей білім академиясының академигі П.М. Эрдниев және жеке авторлық әзірлемелері мен зерттеулері алынды.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 8 желтоқсаны мен 2021 жылдың 29 желтоқсаны аралығында педагогика ғылымдарының кандидаты, Янка Купала атындағы Гродно мемлекеттік университетінің доценті (Беларусь Республикасы) Белокоз Елена Иосифовна педагогика факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту: әдістеме және стратегиялар

Мақсаты – сыни тұрғыдан ойлауды дамытуда жүйелі білімдерді, сондай-ақ сыни тұрғыдан ойлауды дамыту әдістемесі мен барабар тұлғалық сапалар саласындағы кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді қалыптастыруды қамтамасыз ететін жағдайлар жасау.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 15 қарашасы мен 2021 жылдың 09 желтоқсаны аралығында Кастамону университетінің профессоры (Түркия) Орхан Сойлемез филология факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Түрік әдебиеті өзінің қайнар-бастауларын бүкіл түркі тілдес халықтарға ортақ әдебиет – ежелгі түркі әдебиетінен алады. Сондықтан бұл курс негізінде ежелгі түрік әдебиетінен бастау алған түрікәдебиеті мен қазақ әдебиетінің сабақтастығына аса назар аударылады. Сондай-ақ, күллі түркі әлеміне үлгі етер тұлға Абай Құнанбайұлының тұлғасы жайлы сөз қозғалады.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 15 қарашасы мен 2021 жылдың 15 желтоқсаны аралығында заң ғылымдарының докторы, Мемлекеттік инфрақұрылым және технологиялар университетінің профессоры (Украина) Клюева Евгения Николаевна заң факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Бұл курс Украинаның көлік және экономикалық (кәсіпкерлік) құқығының негіздерімен таныстырады, сонымен қатар Украина заңнамасының осы құқық салаларының Қазақстан Республикасының заңнамасымен салыстырмалы сипаттамасын береді.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 15 қарашасынан бастап 2021 жылдың 30 қарашасына дейін техника ғылымдарының докторы, Томск политехникалық университетінің профессоры (Ресей) Александр Ефремович Гольдштейн физика-техникалық факультетінің білім алушыларына арналған дәрістер курсын оқиды.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 12 қарашасы мен 2021 жылдың 21 желтоқсаны аралығында PhD, Спиру Харет университетінің профессоры (Румыния) Никола-Гаврила Николета-Лаура экономика факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Курс академиялық және кәсіби мақсаттар мен талаптарды қолдайтын компьютерлік ақпараттық технологиялардың түсініктерін, дағдыларын және мүмкіндіктерін практикалық білім мен түсінуге ықпал етуге арналған. Студенттер күрделілікті басқару, ақпарат сапасын бағалау, АТ саласындағы ынтымақтастық және коммуникация, технологиялық өзгерістерді болжау, АТ-ға қатысты дерексіз және сыни ойлау сияқты дағдыларды дамытады.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 2 қарашасынан 2021 жылдың 7 желтоқсанға дейін экономика ғылымдарының докторы, Горцов Вилькопольскидегі Парадыздан Якуб академиясының профессоры (Польша) Собонь Януш экономика факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 2 қарашасынан 2021 жылдың 27 қарашасына дейін философия ғылымдарының докторы, профессор, Ресейдің бірінші Президенті Б.Н. Ельцин атындағы Орал федералдық университетінің әлеуметтік философия кафедрасының меңгерушісі (Ресей) Керимов Талдыг Афиз оглы философия және психология факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Курс қазіргі философияның негізгі мәселелерін ашады, оның өзекті теориялық және әдіснамалық мәселелерін көрсетеді. Ұсынылған материал алты бөлімге бөлінген, олар қарастырылған бағыттағы жетекші ойшылдардың негізгі тұжырымдамаларын ашуға, философия дамуының соңғы тенденцияларын көрсетуге және соңында олардың артында жасырылған жалпы әдіснамалық алғышарттарды, осы алғышарттардың әлеуметтік практика сипатымен байланысын көрсетуге арналған.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 1 қарашасынан 2021 жылдың 27 желтоқсанына дейін тарих ғылымдарының докторы, профессор, Ресей ғылым академиясының Ресей тарихы институтының бас ғылыми қызметкері (Ресей) Киселева Дина Ахметжановна тарих факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Курс«Қазақстандағы кеңестік жоба. 1920-1930 жж.»

Бұл курс білім алушыларды XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасымен таныстыруды және 1920-1930 жылдары республика РКФСР құрамында дербес мәртебеге ие болған кезде Қазақстанда кеңестік мемлекеттіліктің қалыптасуының негізгі бағыттарын, мазмұны мен ерекшелігін талдауды көздейді. Саяси жүйені, қоғамның әлеуметтік құрылымын трансформациялау және жаңа этносаяси элитаны қалыптастыру процесінде кеңестік жобаны іске асыру мәселелерін талқылауға баса назар аударылады. Ұлттық саяси элитаның ұрпақтарының ауысу ерекшеліктері оның кеңестік келбетіндегі дәстүрден модернизмге көшу жағдайында, ҚАКСР-дағы большевизация және оның орнығу саясатының мәні, басқарушытаптың мәртебесі мен келбеті, сондай-ақ РКФСР мен КСРО-дағы ұлттық-аумақтық демаркация және әкімшілік-аумақтық реформалар контекстіндегі ҚАКСР астаналары тарихының проблемалары қарастырылады.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 5 қазанынан 2021 жылдың 23 желтоқсанына дейін техника ғылымдарының кандидаты, Санкт - Петербург мемлекеттік сәулет - құрылыс университетінің доценті (Ресей) Конюшков Владимир Викторович математика және ақпараттық технологиялар факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Топырақтар механикасы-бұл топырақтың құрылымын, физикалық және механикалық қасиеттерін, сонымен қатар топырақ массивтерінің кернеулі-деформациялық күйін зерттейтін теориялық ғылыми пән.

Топырақтар механикасының дамуы келесі ғылыми пәндердің дамуымен қатар жүрді: инженерлік геология, физика, химия, гидравлика, гидрология, гидрогеология, құрылыс механикасы, құрылыс материалдары, материалдар кедергісі, құрылыс технологиясы және тағы басқалар.

Топырақтар механикасының мақсаты-топырақ массивінің кернеу-деформациялық күйін талдау, табиғи және техногендік жүктемелер мен әсерлерді ескере отырып, топырақ массивтерінің кернеулері мен деформациясын болжау.

Топырақтар механикасында иілімділік, аққыштық, серпімділік теориясы, топырақ массивінің кернеулік-деформациясының шектік жағдайы және басқа гипотезалар, алғышарттар мен болжамдар қолданылады.

Топырақтар механикасының практикалық қолданылуы - бұл негіздер мен іргетастар пәні немесе егер халықаралық атауын қолдансақ– Геотехника болып табылады.

Геотехника - бұл ғимараттар мен үймереттердің іргетасы мен негіздерін өндірудің есептеу принциптерін, жобалау мен құрылыс технологиясын зерттейтін практикалық пән.

Геотехниканың мақсаты - құрылыс технологиясы, тиімділігі мен пайдалану сенімділігі тұрғысынан ең оңтайлы іргетастарды жобалау мен салу.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 06 қыркүйегінен 2021 жылдың 04 қарашасына дейін гуманитарлық ғылымдар докторы, Сиэтл Тынық мұхиты университетінің профессоры (АҚШ) Немчинова Екатерина Марковна шет тілдер факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Methods of FL teaching – ағылшын тілін шет тілі ретінде оқыту әдістемесі курсы, қазіргі оқыту әдістерін тереңірек зерттеуге арналған.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


Ұтқырлық практикасы университеттің академиялық саясатының бір бөлігі болып табылады және нәтижелі болып саналады. Көптеген жылдар бойы университет студенттер мен оқытушылардың ұтқырлығын дамыту үшін қажетті жағдайлар жасап келеді. Бүгін біз осы бағытта бай тәжірибеге иеміз. Азия, Еуропа, ТМД, АҚШ елдеріндегі әлемнің 100-ден аса университеттері біздің серіктестеріміз болып табылады.


Cеріктестер тізімі

Әзірбайжан

Әзірбайжан Республикасы Ішкі істер министрлігінің полиция академиясы

Әзірбайжан тілдер университеті

Армения

Russian - Armenian University

Беларусь Республикасы

Беларуссия-Ресей университеті

Беларусь мемлекеттік технологиялық университеті

Беларусь мемлекеттік университеті

Беларусь сауда-экономикалық тұтыну кооперациясы университеті

Беларусь мемлекеттік информатика және радиоэлектроника университеті

Витебск мемлекеттік технологиялық университеті

И.П. Шамякин атындағы Мозыр мемлекеттік педагогикалық университеті

Янка Купала атындағы Гродно мемлекеттікуниверситеті

Венгрия

Obuda University Обуда университеті

Венгр ұлтын зерттеу институты

Германия

Дюссельдорфтағы Халықаралық білім және ғылыми ақпарат орталығы

Бұқаралықақпаратқұралдары, байланысжәне экономика институты

Греция

Аристотельдің Салоники университеті

Грузия

Inclusive Practices бейкоммерциялықұйым

Үндістан
Фармацевтикалық ғылымдар институты

Испания

Менеджмент жоғарымектебі

Италия

Неаполь Л Ориенталуниверситеті

ЛумКасамассима-Бари Университеті

Қазақстан

ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы

Атырау мұнай және газ институты

Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Astana IT University

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті

И. Жансүгіров атындағы Жетысу университеті

О.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Қазақ қыздар ұлттық педагогикалық университеті

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

Қазак экономика , қаржы және халықаралық сауда университеті

Қарағанды индустриялық университеті

М.С. Нәрікбаева атындағы КАЗГЮУ

Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ–түрік университеті

"Торайғыров университеті" КЕ АҚ

"Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" КеАҚ "

"М. Әуезов атындағы Оңтүстік-Қазақстан университеті"КеАҚ

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университет

"Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

"Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті" КеАҚ

"Павлодар педагогикалық университеті" КеАҚ

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

Заманауи гуманитарлықтехникалық институты

М.Х. Дулати атындағы тараз өңірлік университеті

Тараз инновациялықгуманитарлық университеті

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университет

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы

"ТУРАН" университеті

Сулейман Демирель атындағы университет

Қытай

Shenyang Normal University

Аньшань педагогикалық университеті

Гонконг политехникалықуниверситеті

Пекин химиялық технология университеті

Харбин политехникалық университеті

Шихэцзы Университеті

Қырғызстан

Б. Н. Ельцин атындағы Қырғыз-Ресей славян университеті

И.Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті

Қырғыз мемлекеттік заң университеті

Қырғыз-Ресей славян университеті

Раззакова атындағы Қырғыз мемлекеттік техникалық университеті

Латвия

Даугавпилуниверситеті

Литва

Вильнюс университеті

Витаутас Магнус Университеті

Малайзия

Петронас технологиялық университеті

Молдова

Молдаван экономикалықакадемиясы

Моңғолия

Моңғол мемлекеттік білім беру университеті (Өнер және дене тәрбиесі мектебі)

Нидерланд

Бреда қаласындағы

Нидерланд Бизнес Академиясы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

Вроцлав Университеті

Гданьск Университеті

ЖешувтағыАқпараттықтехнологияларжәнебасқарууниверситеті

Жоғары бизнес мектебі - Ұлттық Луи университеті

Катовицадағы Силезия университеті

Катовицадағы Экономика университеті

Юзеф ТишнератындағыЕуропалықуниверситеті

Португалия

Минью  университеті

Финляндия Республикасы

Скандинавиялық академиялық ұтқырлық институты

Ресей Федерациясы

Томбы политехникалық университеті

Вятка мемлекеттік гуманитарлық университеті

Башқұрт мемлекеттік аграрлық университеті

Омбы мемлекеттік қатынас жолдары университеті

И. Я. Яковлев атындағы Чуваш мемлекеттік педагогикалық университеті

Новосібір мемлекеттік педагогикалық университеті

Ресейхалықтардостығыуниверситеті

Сібірфедералдыуниверситеті

РесейМемлекеттікәлеуметтікуниверситеті

Омский государственный педагогический университет

Сібірмемлекеттік автомобиль жәнежолакадемиясы

Мәскеу инновациялық университеті

О.Е. Кутафин атындағы Мәскеу мемлекеттік заң университеті

Халықаралық инновациялық университет

ГуманитарлықжәнеТехнологиялықМемлекеттікУниверситеті

Ярослав Мудрый атындағы Новгород мемлекеттікуниверситеті

Новосібірмемлекеттіктехникалықуниверситеті

Башқұртмемлекеттікуниверситеті

Мәскеу мемлекеттік лингвистикалық университеті

Иммануил Кант атындағыБалтықфедералды университеті

Томбы мемлекеттікбасқаружүйелеріжәне радиоэлектроника университеті

Алтай мемлекеттікуниверситеті

Орал мемлекеттікормантехникалықуниверситеті

Орал мемлекеттік экономика университеті

Горно-Алтай мемлекеттікуниверситеті

Мәскеу мемлекеттік облыстық университет

Омбы аймақтық институты

Курганский государственный университет

Челябімемлекеттікуниверситеті

«МИСИС» технологиялықуниверситеті

Санкт-Петербург мемлекеттіктехнологиялық институты

Орынбормемлекеттікуниверситеті

Томбы мемлекеттік педагогикалық университет

Башқұртстан Республикасы Президенті жанындағы Башқұрт мемлекеттік басқару және басқару академиясы

Алтай мемлекеттік педагогикалық университеті

Томбы мемлекеттік университеті

Тамбов мемлекеттік техникалық университеті

П.П.Семенов-Тянь-Шанский атындағы Липецк мемлекеттік педагогикалық университеті

К.Г. Разумовский атындағы Мәскеу мемлекеттік технологиялар және басқару университеті

Огарев  атындағы Мордовиялық мемлекеттік ғылыми  университет

Самара мемлекеттік қатынас жолдары унверситеті

Кост Леванович Хетагуров атындағы Солтүстік Осетия мемлекеттік университеті

Ресей Ғылым академиясының Кабардин-Балқар ғылыми орталығы

П.А. Столыпин атындағы Омбы мемлекеттік аграрлық университеті

Пермь мемлекеттік ұлттық зерттеу университеті

Ресей адвокаттық қызмет және нотариат академиясы

Әлеуметтік менеджмент академиясы

Румыния

Румыния-Америкалық университеті

Румын тілі институты

Тимишоарадағы политехникалық университеті

Яссыдағы Александру Иоан Кузауниверситеті

ГалацУниверситеті

Бухарест ҚұрылысТехникалықУниверсите

Бабеш - Бойяи Университеті

Словакия

Нитрадағы Философ Константин университеті

Трнавадағы Св. Кирилл және Мефодий университеті

АҚШ

Солтүстік Америка университеті

Халықаралықбизнестідамыту альянсы

Ақпараттық-талдау орталығы

Тәжікстан

Тәжікстантехнологиялықуниверситеті

Түркия

Анкара университеті

Улудаг университеті

Ардахан  Университеті

Анталия  Білім Университеті

Айдын Аднан Мендерес  университеті

Ататүрк Университеті

Кастамону Университеті

Өзбекстан

Ташкент мемлекеттік көлік университеті

Өзбек мемлекеттік әлем тілдері университеті

Мирзо Ұлықбек атындағы Өзбекстан ұлттық университеті

Наманган инженерлік-технологиялық институты

Ташкент мемлекеттік экономика университеті

Украина

ХерсонМемлекеттікТеңізакадемиясы

Николаев ұлттық аграрлық университет

Н.И.. Пирогов атындағыҰлттық медицина университеті

Украин-АмерикандықКонкордияуниверситеті

Кривой Рог ұлттық университеті

Филиппиндер

Сейнт-Луис Университеті

Чех Республикасы

Молекулалық генетика институты, Чех Республикасының Ғылым Академиясы

Карлов университеті (Математика және физика факультеті)

Карлов университеті (Педагогика факультеті)

Карлов университеті (ғылым факультеті)

Злин қаласындағы Томаш Бати университеті


Сыртқы ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық жайлы Ереже

Шетелге, оның ішінде академиялық оралымдылық шеңберінде оқытуға жіберу қағидалары

Бұл бағдарлама университеттің студенттерін, магистранттарын және докторанттарын шетелдік серіктес жоғары оқу орындарында оқытуды көздейді.

Іріктеу. Университетте бір академиялық семестрді аяқтаған білім алушылар академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға үміткерлер бола алады. Үміткерлер академиялық ұтқырлық бағдарламасына дайындық бағыты шеңберінде өзінің немесе оған ұқсас білім беру бағдарламасы бойынша өтінім бере алады.

Академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін үміткерлерді іріктеуді комиссия жүзеге асырады. Білім алушыны оқуға қабылдау туралы түпкілікті шешімді серіктес жоғары оқу орыны қабылдайды. Қабылдаушы жоғары оқу орнынан ресми шақыру оқуға қабылданғанын растау болып табылады.

Бағдарламаға қатысушыларға қойылатын талаптар. Академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін білім алушының GPA көрсеткіші 2,67 және одан жоғары болуы тиіс. Шет тілін меңгеру деңгейі В2-ден төмен болмауы және қабылдаушы университеттің талаптарына сәйкес болуы тиіс. ТМД елдерінің жоғары оқу орындарында оқу үшін шет тілін білу талап етілмейді.

Сыртқы ұтқырлық үшін құжаттар тізбесі:

-паспорт көшірмесі

-оқытушы мен факультет деканының ұсыным хаттары

-транскрипт (қабылдаушы оқу орнының оқыту тілінде)

-жеке оқу жоспары

-тілдік сертификат (болған жағдайда)

-медициналық анықтама (082 е нысан, шетелге шығушылар үшін)

-ата-ананың, қамқоршысының нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі, (18 жасқа толмаған білім алушылар үшін)

-оқуға келісім (жүктеу)

-білім алушының нысан бойынша өтініші (жүктеу)

-ғылыми жарияланымдар тізімі (нысанды жүктеу)(болған жағдайда)

-грамоталар, дипломдар, сертификаттар көшірмелері (болған жағдайда)

-шетел жоғары оқу орнының аппликациялық нысаны (болған жағдайда)

-студенттің отбасының көпбалалылығын растау үшін отбасы құрамы туралы құжат (болған жағдайда)

-студенттің ата-анасының жоқтығын растайтын құжат (жетімдер қатарына жатқызылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер санаттары үшін(болған жағдайда)

-студенттің мүгедектігін растайтын құжат (болған жағдайда)

-шетел жоғары оқу орнының ресми шақыру қағазының көшірмесі


Республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық

Хабарландыру:

Қазіргі уақытта ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің COVID - 2019 пандемиясына байланысты академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыруға арналған бюджет шығыстарын тоқтата тұру туралы шешімі қолданыста (22.04.2020 ж. №14-4/256-ВН хаты).2024 жылғы байқауды қараңыз

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетіне Еуропаның жоғары оқу орындарына 10 білім алушыны жіберу үшін қаржыландыру бөлінді.

 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:

 1. Қазақстан Республикасы азаматының паспортының көшірмесі;
 2. жоғары оқу орнының мөрімен куәландырылған ағымдағы оқу үлгерімі;
 3. шет тілін меңгеру деңгейін растайтын құжат (үміткер төмендегі құжаттардың бірін ұсынады):

- бар болған жағдайда шет тілін білуді бағалаудың халықаралық жүйелері арқылы алынған сертификат;

- шетелдік жоо-ның студентті шет тілін меңгерген деңгейімен қабылдауға келісуі туралы хат;

-  қазақстандық жоо-ның тестілеу нәтижесі (В2 деңгейінен төмен емес);

     4. өтініш берушінің ата-анасының, қамқоршыларының, заңды өкілдерінің, егер ол Қазақстан Республикасынан кету кезінде 18 жасқа толмаған болса, оның шетелге шығуға жазбаша келісімі;

     5. Отбасы құрамы жөнінде құжат (студенттің көп балалы отбасынан екенін  растайтын);

     6. Білім алушының ата-анасының жоқтығын растайтын құжат (жетім балалар немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер санатына) ;

     7. студенттің мүгедектігін растайтын құжат;

     8. ҚР Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бекітілген нысан бойынша Медициналық анықтама (шетелге шығатындар үшін).

 

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар келесі сайтта https://egov.kz/cms/ru

«Білім – жоғары білім – Қызметтер – академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау» бөлімінде қабылданады.

 

Құжаттар 2024 жылғы 15 мамырға дейін қабылданады.

 

Барлық сұрақтарды Халықаралық ынтымақтастық басқармасына (бас ғимарат, 222 кабинет) қоя аласыздар.

 

Біздің байланыстарымыз:

Тел.: 8(7212)356035

Е-mail icd.buketov.university@gmail.com.

 

2024 жылы Еуропа университеттерінде республикалық бюджет есебінен академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша шетелде оқуға іріктеу үшін конкурстық комиссияның қарауына 23 үміткер ұсынылды

 

Білім алушының ТАЖ

Бағытталатын ел

Бағытталатын жоғары оқу орыны

Білім беру бағдарламасы

1

Серік Мағжан

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01502 - Математика

2

Суйнбай Мөлдір Мұратқызы

Литва

Витаутас Магнус Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

3

Гутковская Анна Юрьевна

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

4

Төкіш Ариана Жанатқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В03103 - Саясаттану

5

Сүлеймен Жанболат Есболатұлы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

6

Мухтарова Айдана Толегенқызы

Литва

Витаутас Магнус Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

7

Жылкыбаева Айдана Көмеккызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01505 - Информатика

8

Хаким Мадина Ануарқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

9

Талғат Толғанай Талғатқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

10

Абатов Мерей Исатаевич

Литва

Витаутас Магнус Университеті

6В11103 – Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі

11

Салхан Шұғыла Мырзабекқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

12

Тұрманова Маржан Бақытқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

13

Копеева Сания Рамазановна

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

14

Мамырханова Аяулым Ардаковна

Литва

Витаутас Магнус Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

15

Қаныбек Айдана Ерғалиқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

16

Реймова Айсана Мұратбайқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01509 - Биология

17

Нақыпова Ақбота Рүстемқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

18

Мейраш Наргиз Бекболатқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

19

Зделеу Ділдә Ержанқызы

Мажарстан

Обуда Университеті

6В01504 – Физика-Информатика

20

Күмісбаева Толғанай Қайратқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

21

Тұрсынбай Нұрай Қайратқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

22

Шарапатова Асылжан Кенжетайқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

23

Давилбаева Гулиза Турдимуратқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

 

Үміткерлерді іріктеу келесі критерийлер бойынша жүргізілді:

 • Орташа балл (GPA);
 • Ағылшын тілін меңгеру деңгейі;
 • Ынталандыру сыйлықтарының болуы (республикалық және халықаралық деңгейдегі).
 •  

Құжат

Орташа балл

Тағайындалған

 балл

Ағымдағы үлгерім бойынша Транскрипт

4,0

5

3,67

4

3,33

3

3,0

2

2,67

1

 •  

IELTS баллының баламасы

TOEFL баллының баламасы

HSK баллының баламасы

CEFRбаллының баламасы

Тағайындалған

 балл

IELTS - 9,0

TOEFL - 118-120

HSK 6

-

5

IELTS - 8,0-8,5

TOEFL - 110-117

HSK 5

C2

4

IELTS - 7,0-7,5

TOEFL - 94-109

HSK 4

C1

3

IELTS - 6,0-6,5

TOEFL - 60-93

HSK 3

B2

2

IELTS - 5,0-5,5

TOEFL - 35-59

HSK 2

-

1

 •  

Құжат

Тағайындалған

балл

Диплом

5

Мадақтама

4

Алғыс хат

3

Сертификат

2

 

Үміткерлерге оқу бағыты бойынша Литва, Италия, Мажарстан, Польша, Румыния сияқты Еуропа елдері ұсынылды.

Конкурстық комиссия жиналысы шешімі бойынша 10 студент таңдалды.

 

Білім алушының ТАЖ

Бағытталатын ел

Бағытталатын жоғары оқу орыны

Білім беру бағдарламасы

1

 

Серік Мағжан

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01502 -Математика

2

 

Суйнбай Мөлдір Мұратқызы

Литва

Витаутас Магнус Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

3

 

Гутковская Анна Юрьевна

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

4

 

Төкіш Ариана Жанатқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В03103 - Саясаттану

5

 

Сүлеймен Жанболат Есболатұлы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

6

 

Жылкыбаева Айдана Көмеккызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01505 - Информатика

7

 

Хаким Мадина Ануарқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

8

 

Талғат Толғанай Талғатқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

9

 

Абатов Мерей Исатаевич

Литва

Витаутас Магнус Университеті

6В11103 – Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі

10

 

Тұрманова Маржан Бақытқызы

Польша

Адам Мицкевич Университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

 


2023 жылдың конкурсын қарау

2023 жылы республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетіне Еуропаның жоғары оқу орындарына 14 білім алушыны жіберу үшін қаржыландыру бөлінді.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:

 1. Қазақстан Республикасы азаматының паспортының көшірмесі (жарамдылық мезгілі 31.12.2024 ж. кем болмауы керек);
 2. транскрипт, жоғары оқу орнының мөрімен куәландырылған;
 3. шет тілін меңгеру деңгейін растайтын құжат (үміткер төмендегі құжаттардың бірін ұсынады):

- бар болған жағдайда, шет тілін білуді бағалаудың халықаралық жүйелері арқылы алынған сертификат (IELTS, TOEFL);

- шетелдік жоо-ның студентті шет тілін меңгерген деңгейімен қабылдауға келісуі туралы хат;

-  қазақстандық жоо-ның тестілеу нәтижесі (В2 деңгейінен төмен емес);

 1. өтініш берушінің ата-анасының, қамқоршыларының, заңды өкілдерінің, егер ол Қазақстан Республикасынан кету кезінде 18 жасқа толмаған болса, оның шетелге шығуға жазбаша келісімі;
 2. отбасы құрамы жөнінде құжат (студенттің көп балалы отбасынан екенін  растайтын);
 3. оқушының ата-анасының жоқтығын растайтын құжат (жетім балалар немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер санатына) студенттің мүгедектігін растайтын құжат);
 4. ҚР Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бекітілген 072-у нысаны бойынша медициналық анықтама (шетелге шығатындар үшін).

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар келесі сайтта https://egov.kz/cms/kz

«Білім – жоғары білім – Қызметтер – академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау» бөлімінде қабылданады.

Құжаттар 06.06.2023 ж. дейін қабылданады.

Барлық сұрақтарды Халықаралық ынтымақтастық басқармасына (бас ғимарат, 222 кабинет) қоя аласыздар.

Біздің байланыстарымыз:

Instagram: @icd.buketov.university

Тел.: 8(7212)356035

Е-mail: icd.buketov.university@gmail.com.


2022 жылдың конкурсын қарау

2022 жылы республикалық бюджет қаражаты есебінен оқуға үміткерлер тізімі

 

Білім алушының ТАЖ

Бағытталатын ел

Бағытталатын жоғары оқу орыны

Білім беру бағдарламасы

Алиева Дарина Олжасовна

Чех Республикасы

Злиндағы Томаш Бата университеті

6В02101 - Дизайн

Балғабай Динара Нуркенқызы

Польша Республикасы

Познаньдағы Адам Мицкевич университеті 

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Бәстенова Жаннұр Ерланқызы

Польша Республикасы

Познаньдағы Адам Мицкевич университеті 

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Даулетбек Еркебулан

Польша Республикасы

Гданьск университеті   

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Елемесова Айсұлу Кеңесқызы

Польша Республикасы

Гданьск университеті   

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Әшім Аружан Мақсұтқызы

Польша Республикасы

Гданьск университеті   

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Жұмағұлова Аида Бахытжанқызы

Чех Республикасы

Злиндағы Томаш Бата университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Зинин Даниил Алексеевич

Польша Республикасы

Познаньдағы Адам Мицкевич университеті 

6В03105 – Халықаралық қатынастар

Кузьменко Риза  

Польша Республикасы

Гданьск университеті   

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Курпебаева Лейла Маратовна

Чех Республикасы

Злиндағы Томаш Бата университеті

6В11103 - Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Маулиева Алия Серикпаевна

Польша Республикасы

Познаньдағы Адам Мицкевич университеті 

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Молдазаимова Малика Ержанқызы

Чех Республикасы

Злиндағы Томаш Бата университеті

6В02101 - Дизайн

Нұртай Арайлым

Польша Республикасы

Познаньдағы Адам Мицкевич университеті 

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Пардабеков Азим Маратович

Чех Республикасы

Злиндағы Томаш Бата университеті

6В06103 – Ақпараттық жүйелер

Прилуцкий Михаил Александрович

Италия

Неаполь Л Ориентал университеті

6В02204 - Тарих

Рахимберлина Айдана Ғабитқызы

Литва

Витовта Великого университеті

6В04105 - Бизнес-аналитика және консалтинг

Садуахас Таңшолпан Темирқызы

Чех Республикасы

Злиндағы Томаш Бата университеті

6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Ташибаева Рената

Чех Республикасы

Злиндағы Томаш Бата университеті

6В05401 - Математика

 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетіне Еуропаның жоғары оқу орындарына 18 білім алушыны жіберу үшін қаржыландыру бөлінді.

 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:

 1. Қазақстан Республикасы азаматының паспортының көшірмесі;
 2. жоғары оқу орнының мөрімен куәландырылған ағымдағы оқу үлгерімі;
 3. шет тілін меңгеру деңгейін растайтын құжат (үміткер төмендегі құжаттардың бірін ұсынады):

- бар болған жағдайда шет тілін білуді бағалаудың халықаралық жүйелері арқылы алынған сертификат;

- шетелдік жоо-ның студентті шет тілін меңгерген деңгейімен қабылдауға келісуі туралы хат;

-  қазақстандық жоо-ның тестілеу нәтижесі (В2 деңгейінен төмен емес);

 1. өтініш берушінің ата-анасының, қамқоршыларының, заңды өкілдерінің, егер ол Қазақстан Республикасынан кету кезінде 18 жасқа толмаған болса, оның шетелге шығуға жазбаша келісімі;
 2. отбасы құрамы жөнінде құжат (студенттің көп балалы отбасынан екенін  растайтын);
 3. оқушының ата-анасының жоқтығын растайтын құжат (жетім балалар немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер санатына) студенттің мүгедектігін растайтын құжат);
 4. ҚР Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бекітілген нысан бойынша Медициналық анықтама (шетелге шығатындар үшін).

 

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар келесі сайтта https://egov.kz/cms/ru

«Білім – жоғары білім – Қызметтер – академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау» бөлімінде қабылданады.

 

Құжаттар 2022 жылғы 28 сәуірге дейін қабылданады.

 

Барлық сұрақтарды Халықаралық ынтымақтастық басқармасына (бас ғимарат, 222 кабинет) қоя аласыздар.

 

Біздің байланыстарымыз:

Тел.: 8(7212)356035

Е-mail icd.buketov.university@gmail.com.


2021 жылдың конкурсын қарау

«Шетелде академиялық оралымдылық шеңберінде оқу үшін орын санын бөлу жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 22.07.2021 жылғы №358 бұйрығына сәйкес академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-ға Еуропаның жоғары оқу орындарына 17 білім алушыны жіберу үшін қаржыландыру бөлінді.

 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:

 1. Қазақстан Республикасы азаматының паспортының көшірмесі;
 2. жоғары оқу орнының мөрімен куәландырылған ағымдағы оқу үлгерімі;
 3. шет тілін меңгеру деңгейін растайтын құжат (үміткер төмендегі құжаттардың бірін ұсынады):

- бар болған жағдайда шет тілін білуді бағалаудың халықаралық жүйелері арқылы алынған сертификат;

- шетелдік жоо-ның студентті шет тілін меңгерген деңгейімен қабылдауға келісуі туралы хат;

-  қазақстандық жоо-ның тестілеу нәтижесі (В2 деңгейінен төмен емес);

 1. өтініш берушінің ата-анасының, қамқоршыларының, заңды өкілдерінің, егер ол Қазақстан Республикасынан кету кезінде 18 жасқа толмаған болса, оның шетелге шығуға жазбаша келісімі;
 2. отбасы құрамы жөнінде құжат (студенттің көп балалы отбасынан екенін  растайтын);
 3. оқушының ата-анасының жоқтығын растайтын құжат (жетім балалар немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер санатына) студенттің мүгедектігін растайтын құжат);
 4. ҚР Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бекітілген нысан бойынша Медициналық анықтама (шетелге шығатындар үшін).

 

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар келесі сайтта https://egov.kz/cms/ru

«Білім – жоғары білім – Қызметтер – академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау» бөлімінде қабылданады.

 

Құжаттар 2021 жылғы 24 тамызға дейін қабылданады.

 

Барлық сұрақтарды Халықаралық ынтымақтастық басқармасына (бас ғимарат, 222 кабинет) қоя аласыздар.

 

Біздің байланыстарымыз:

Тел.: 8(7212)356035

Е-mail icd.buketov.university@gmail.com.


2020 жылдың конкурсын қарау

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-да 15 білім алушыны Еуропаның жоғары оқу орындарына жіберу үшін қаржы бөлінді (ҚР Білім және ғылым министрінің 28.01.2020 жылғы №39 «Академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыру жоспарын бекіту туралы» бұйрығы).
Білім алушыларды республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелге оқуға жіберу Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 19.11.2008 ж. №613 бұйрығымен бекітілген «Шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберу қағидаларына» сәйкес жүзеге асырылады.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен жіберілетін үміткерлерді іріктеу үшін Комиссия құрылады. Комиссия құрамы білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен шетелде оқуға арналған конкурсқа қатысу үшін үміткерлер мынадай құжаттар топтамасын ұсынуы тиіс:

-ҚР азаматы паспортының көшірмесі;

-Білім туралы құжаттар (түпнұсқа): «Бакалавриат» бағдарламасы бойынша жіберу үшін:

-ағымдағы үлгерімі туралы транскрипт

-шет тілін меңгеру деңгейін растайтын құжат (үміткер төмендегі құжаттардың бірін ұсынады):

-болған жағдайда шет тілін білуді бағалаудың халықаралық жүйелері арқылы алынған сертификат;

-шетелдік жоғары оқу орнының шетел тілінің деңгейі бар студентті қабылдауға келісімі туралы хат;

-қазақстандық жоғары оқу орнының тестілеу нәтижесі (В2 деңгейінен төмен емес);

-он сегіз жасқа толмаған үміткердің ата-анасының, қамқоршыларының, заңды өкілдерінің 2 (екі) айдан астам кезеңге жазбаша келісімі;

-студенттің көп балалы отбасын растау үшін отбасы құрамы туралы құжат;

-студенттің ата-анасының жоқтығын растайтын құжат (жетімдерге немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттерге жататын студенттер санаты үшін (бар болса);

-студенттің мүгедектігін растайтын құжат (бар болса);

-шетелге шығатын ҚР азаматының сауалнамасы


2019 жылдың конкурсын қарау

Болон процесі және Халықаралық бағдарламалар орталығының сайтында (https://enic-kazakhstan.kz) 2019-2020 оқу жылының күзгі семестрінде республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға үміткерлерді іріктеу жөніндегі Конкурстық Комиссия отырысының нәтижелері орналастырылды..


2021 жылы республикалық бюджет қаражаты есебінен кеткен білім алушылардың тізімі

Білім алушының ТАЖ

Бағытталатын ел

Бағытталатын жоғары оқу орыны

Білім беру бағдарламасы

Иванова Анастасия Николаевна

Литва

Вильнюс университеті

5В011900-6B01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Жармаганбетова Толкын Сагинтаевна

Польша Республикасы

Адам Мицкевич университеті

6B02303-Иностранная филология

Алмажанова Айдана Азимхановна

Румыния

Бабеш Боляй университеті

6B03101-Социология

Бейсембекова Айнұр Айдосқызы

Румыния

Бабеш Боляй университеті

6B01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Рахимберлина Айдана
Ғабитқызы

Румыния

Бабеш Боляй университеті

6B04105 – Бизнес-аналитика и бизнес-консалтинг

Тебенова Айганым Сабитовна

Румыния

Бабеш Боляй университеті

6B07101-Химическая технология неорганических веществ

Эргенбай Жанбота

Румыния

Бабеш Боляй университеті

6B01705-Иностранный язык: два иностранных языка

 


2019 жылы республикалық бюджет қаражаты есебінен кеткен білім алушылардың тізімі

Білім алушының ТАЖ

Бағытталатын ел

Бағытталатын жоғары оқу орыны

Мамандық

1

Ахметова Рысжан

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5B020700 — Переводческое дело

2

Валуйских Данил Александрович

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5В030100 — Құқықтану

3

Ермеков Диас Ерланович

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5В050300 — Психология

4

Жаркынкызы Жанель

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5B020700 — Аударма ісі

5

Иванова Анастасия Николаевна

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5В011900 — Иностранный язык: два иностранных языка

6

Рахметова АйсулуСаяновна

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5В020200 — Международные отношения

7

Тулеуова Айым Женисовна

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5B020700 — Переводческое дело

8

Ускенова Аида Касеновна

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5B060800 — Экология

9

Магай Ксения Давидовна

Чех Республикасы

Злиндегі Томаш Батя университеті

5В051300 — Әлемдік экономика

10

Альжаппарова Меруерт
Сагинтаевна

Румыния

Университет Бабеш Боляй

5B090800 — Бағалау

11

Базарбай Аида Біржанқызы

Румыния

Бабеш Боляй университеті

5В074800 — Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

12

Калмагамбетов Данияр Нурланович

Румыния

Бабеш Боляй университеті

5B021000 — Шетел филологиясы

13

Капажанов Самат Серикбулатович

Румыния

Бабеш Боляй университеті

5В050300 — Психология

14

Өмірбаева Салтанат Мұратқызы

Румыния

Бабеш Боляй университеті

5B060700 — Биология

15

Эргенбай Жансая

Румыния

Бабеш Боляй университеті

5B021000 — Шетел филологиясы


ХАБАРЛАНДЫРУ

БІЛІМ АЛУШЫЛАР МЕН ОҚЫТУШЫЛАР НАЗАРЫНА!!!

2023

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуға 2023 – 2024 жылдың күзгі семестріне өтініштер қабылдануда

Шетел университеттерінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 2023 – 2024 жылдың күзгі семестріне тіркеу жүргізілуде.

Құжаттар тізімі:
- паспорт;
- транскрипт (Еуропа ЖОО-на ағылшын, ТМД ЖОО-на орыс тілінде);
- білім алушы өтініші

Құжаттар 15.03.2023 ж. дейін қабылданады.

Еуропа университеттерінде оқу үшін ағылшын тілін В2 деңгейінде білу керек

Қаржылық шарттар:

Шетелдік университетте оқуға*, тұруға, медициналық сақтандыруға, виза рәсімдеуге, жол жүруге, тамақтануға байланысты барлық шығындарды студент өзі төлейді.

Білім алушыларды қолдау мақсатында университет олардың шығындарын ішінара өтеуге қаражат бөледі. *оқуы ақылы университет таңдаған жағдайда

Біздің байланыстарымыз:
@icd.buketov.university
icd.buketov.university@gmail.com
+77212356035

2022

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 2022 – 2023 жылдың күзгі семестріне өтініштер қабылдануда

Шетел университеттерінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 2022 – 2023 жылдың күзгі семестріне тіркеу жүргізілуде. Buketov.edu.kz сайтында «Бағдарламалар - академиялық ұтқырлық» бөлімінде тіркелу үлгілері және қатысушыларға қойылған талаптар орналастырылған.

Құжаттар 28.02.2022 ж. дейін қабылданады.

Өтінім беруге құжаттар тізімі:
- паспорт;
- транскрипт (Еуропа ЖОО-на ағылшын, ТМД ЖОО-на орыс тілінде);
- білім алушы өтініші

Үміткерлер ағылшын тілін min. B2 білулері шарт

Қаржылық шарттар:

Оқуға, тұруға, медициналық сақтандыруға, виза рәсімдеуге, жол жүруге, тамақтануға байланысты барлық шығындарды студент өзі төлейді.

Біздің байланыстарымыз:
@icd.buketov.university
icd.buketov.university@gmail.com
+77212356035

2021
2020

Акад. Е.А. Бөкетов ат. ҚарМУ-да 2019 жылы АҚШ жоғары оқу орындарына 3 білім алушыны және Еуропа жоғары оқу орындарына 20 білім алушыны жіберу үшін қаржыландыру бөлінді (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 17.01.2019 ж. №18 «Академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыру туралы жоспарды бекіту туралы» бұйрығы).
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 04.01.2019ж. №1 бұйрығымен бекітілген «Шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберу қағидаларына» сәйкес шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелге оқуға жіберуді білім беру саласындағы уәкілетті орган және білім беру ұйымдары жүзеге асырады.

Республикалық бюджет қаражаты есебінен жіберілетін үміткерлерді іріктеу үшін Комиссия құрылады. Комиссия құрамы білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен шетелде оқуға арналған конкурсқа қатысу үшін үміткерлер келесі құжаттар топтамасын ұсынуы қажет:
1) Қазақстан Республикасы азаматының паспорты (нотариалды куәландырылған түрлі-түсті көшірмесі);
2) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) № 082/е нысан бойынша медициналық анықтама (шетелге шығатындар үшін);
3) Білімі туралы құжаттар (нотариалды куәландырылған түрлі-түсті көшірмелер):
«Бакалавриат» бағдарламасы бойынша жіберу үшін:
ағымдағы үлгерім туралы транскрипт;
4) ағылшын тілін меңгеру деңгейін растайтын халықаралық деңгейде танылған сертификат (IELTS, TOEFL);
5) он сегіз жасқа толмаған үміткердің ата-анасының, қорғаншыларының, заңды өкілдерінің 2 (екі) айдан астам кезеңге жазбаша келісімі;
6) мамандануы бойынша нотариалды куәландырылған және мемлекеттік немесе орыс тілдеріне аударылған грамоталардың, сертификаттардың, дипломдардың, алғыс хаттардың көшірмелері (болған жағдайда);
7) бірге тұратын төрт және одан да көп кәмелетке толмаған балалардың туу туралы куәліктерінің көшірмелері немесе асырап алу туралы сот шешімінің көшірмесі, студент отбасының көп балалы екенін растау үшін (көп балалы балалардан білім алатындар санаты үшін) барлық бірге тұратын кәмелетке толмаған балаларға мекенжай анықтамалары;
8) студенттің ата-анасының жоқтығын растайтын құжат (жетімдерге немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттерге жататын студенттер санаты үшін (бар болса);
9) «Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 44 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10589 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша мүгедектігі туралы анықтама (бала кезінен мүгедектер немесе мүгедектер санаты үшін)
10) Шетелге оқуға шығатын Қазақстан Республикасы азаматының толтырылған сауалнамасы
Үміткерлерді іріктеу төменде көрсетілген іріктеу критерийлеріне сәйкес жүзеге асырылады

Үміткерлерді іріктеу критерийлері

Ағылшын тілін білу деңгейі:
IELTS 9,0 / TOEFL 118-120 – берілетін балл: 9
IELTS 8,5 / TOEFL 115-117 – берілетін балл: 8
IELTS 8,0 / TOEFL 110-114 – берілетін балл: 7
IELTS 7,5 / TOEFL 103-109 – берілетін балл: 6
IELTS 7,0 / TOEFL 95-102 – берілетін балл: 5
IELTS 6,5 / TOEFL 80-94 – берілетін балл: 4
IELTS 6,0 / TOEFL 60-79 – берілетін балл: 3
IELTS 5,5 / TOEFL 45-59 – берілетін балл: 2
IELTS 5,0 / TOEFL 35-44 – берілетін балл: 1


Оқу үлгерімі.

Ағымдағы үлгерім транскриптіне сәйкес «Бакалавриат» бағдарламасы бойынша жіберу үшін үлгерім:
Орташа балл 4,0 – берілетін балл 5;
Орташа балл 3,67 – берілетін балл 4;
Орташа балл 3,33 – берілетін балл 3;
Орташа балл 3,0 – берілетін балл 2;
Орташа балл 2,67 – берілетін балл 1;


«Магистратура», «Докторантура» бағдарламалары бойынша жіберу үшін:

Бакалавр/магистр дипломы/интернатураны бітіргені туралы куәлік
Орташа балл 4,0 – берілетін балл 5;
Орташа балл 3,67 – берілетін балл 4;
Орташа балл 3,33 – берілетін балл 3;
Орташа балл 3,0 – берілетін балл 2;
Диплом специалиста
Орташа балл 5,0 – берілетін балл 5;
Орташа балл 4,5 – берілетін балл 4;
Орташа балл 4,0 – берілетін балл 3;
Транскрипт текущей успеваемости
Орташа балл 4,0 – берілетін балл 5;
Орташа балл 3,67 – берілетін балл 4;
Орташа балл 3,33 – берілетін балл 3;
Орташа балл 3,0 – берілетін балл 2;
Орташа балл 2,67 – берілетін балл 1;


Көтермелеу наградаларының (республикалық және халықаралық деңгейдегі) болуы:

Диплом – 5 балл;
Грамота – 4 балл;
Алғыс хат – 3 балл;
Сертификат – 2 балл.

2019

2019 жылғы 6 ақпанда сағат 16.00-де бас ғимараттың 5 дәріс аудиториясында академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде шетелде оқу үшін республикалық бюджеттен қаржыландыру алу конкурсына қатысу ережелерін түсіндіру бойынша ақпараттық сессия өтеді.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша конкурсқа қатысу үшін қажетті барлық құжаттарды өзіңізбен бірге алып келуіңіз қажет.


Түркия үкіметінің «Mevlana» бағдарламасы

Бейін. Бұл Түркияның академиялық алмасу бағдарламасы. Серіктестері – Бурса Улудаг Университеті және Гази университеті. Бағдарлама Mevlana алмасу бағдарламасына алғаш рет қатысатын білім алушылар мен оқытушыларға арналған. Қатысушыларға стипендия тағайындалады

Бағдарламаға қатысушыларға қойылатын талаптар. Білім алушы ағылшын және/немесе түрік тілдерін В2 деңгейінде меңгеруі тиіс; 4 балдық шкала бойынша GPA болуы тиіс: бакалаврлар үшін кемінде 2,5; магистранттар мен докторанттар үшін кемінде 3.00.
Оқытушы ағылшын және/немесе түрік тілдерін білуі керек және осы тілдердің бірінде қонақ дәрістерін оқи алуы қажет.

Білім алушыларға арналған құжаттар тізімі:
- студент-үміткердің қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтында және біздің әлеуметтік желілерде орналасқан нысандағы сауалнама-өтініші.;
- транскрипт;
- ағылшын тілін білуі туралы халықаралық үлгідегі сертификат немесе түрік тілін білуі туралы сертификат;

Оқытушыларға арналған құжаттар тізімі:
- қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтында және біздің әлеуметтік желілерде орналасқан оқытушының ақпараттық сауалнамасы;
- ағылшын және/немесе түрік тілдерін білуі туралы сертификат;
- түйіндеме немесе CV;
- ғылыми жарияланымдарының көшірмелері және қажетті құжаттары бар портфолио.


МКМ Erasmus+ бағдарламасы

Бейін.Бұл студенттердің халықаралық кредиттік ұтқырлығы. Ол Еуропада қысқа мерзімді оқытуды немесе тағылымдаманы көздейді. Әдетте, оның ұзақтығы бір немесе екі семестр. Қатысушыларға стипендия (Еуропалық одақ үшін 800-ден 900 еуроға дейін), жол шығындарының құнын өтеу (нормалар бойынша) есептеледі.

Бағдарламаға Эразмус+ бағдарламасы аясында жоғары оқу орнымен ынтымақтастық туралы екіжақты келісімі бар Қазақстанның жоғары оқу орындарында оқитын студенттер, магистранттар мен докторанттар қатыса алады. Үміткер серіктес жоғары оқу орындары әзірлеген өлшемшарттар бойынша конкурстық іріктеуден өтуі тиіс.

Ұтқырлық кезеңі басталғанға дейін жіберуші, қабылдаушы жоғары оқу орындары мен стипендиат арасында оқыту туралы үшжақты келісім жасалады. Келісімде стипендиат меңгеруі тиіс және кейіннен оқу аяқталғаннан кейін жіберуші жоғары оқу орнында қайта есептелетін оқу қызметінің пәндері/түрлері көрсетіледі.

Құжаттар тізімі:
- паспорт көшірмесі;
- ағылшын тіліндегі транскрипт;
- В2 және одан жоғары деңгейде ағылшын тілін меңгергені туралы сертификат;
- Europass нысанындағы түйіндеме;
- Уәждемелік хат;
- Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің ұсыным хаты.


Ішкі ұтқырлық

Іріктеу. Үміткерлерді іріктеудің негізгі критерийі олардың үлгерімі GPA 2,67 төмен емес бір академиялық кезеңді аяқтауы болып табылады

Құжаттар тізімі:
-білім алушының өтініші;
-ұтқырлық бағдарламалары бойынша оқыту туралы келісім;
-оқу туралы транскрипт;
-жеке оқу жоспары;
-оқу жұмыс жоспары.

Академиялық ұтқырлық бағдарламасының қатысушысына арналған пайдалы ақпаратты қарау

Виза алу. Виза алу үшін қабылдаушы елдің Елшілігіне құжаттарды беруді бағдарламаға қатысушы өз бетінше жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының азаматтарына визасыз кіруге рұқсат етілген елдерден басқа, шетелге оқу үшін ұзақ мерзімді виза ресімдеу қажет. Визаны ресімдеуге қойылатын талаптармен қабылдаушы ел Елшілігінің ресми сайтында танысуға болады. Виза алу үшін құжаттарды қарау процесі, әдетте, кететін елге байланысты 14-тен 120 жұмыс күніне дейін созылады. Шығатын елдердің елшіліктері виза алғанға дейін авиабилеттерді сатып алуды ұсынбайды..
Медициналық сақтандыру. Виза алу үшін медициналық сақтандыру қажет. Медициналық сақтандыруға қойылатын талаптар және ұсынылатын сақтандыру компанияларының тізбесі қабылдаушы ел Елшілігінің және қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтында орналастырылады. Медициналық сақтандыру шет елде болған барлық кезеңге ресімделеді.
Оқуға шыққанға дейін Қазақстан Республикасының азаматтары үшін Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің сайтында орналасқан ақпаратпен танысу қажет. Кетерден 14 күн бұрын жіберуші және қабылдаушы университеттің халықаралық кеңсесінен үйлестірушілерге, қабылдаушы жоғары оқу орнының тұру бойынша үйлестірушісіне әуе билетін/поезд/автобус билетін жіберу қажет.
Шет елге шығу кезінде в первый же день сообщить в Управление международного сотрудничества/факультет/зав.кафедре, куратору КарУ им.академика Е.А. Букетова о своем прибытии и размещении.
Қабылдаушы жоғары оқу орнына келгеннен кейін қатысушы .
бірінші күні Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті-дың Халықаралық ынтымақтастық басқармасына/факультетке/кафедра меңгерушісіне, кураторға өзінің келгендігі және орналасқандығы туралы хабарлауы тиіс. Әр жоғары оқу орнында семестр басталғанға дейін ұйымдастырылатын бағдар апталығының кездесулері мен іс-шараларына қатысу қатысушы үшін маңызды кезең болып табылады. Осы кездесулер аясында шетелдік қатысушылар жергілікті полицияда тіркелу, студенттік карточканы ресімдеу, таңдалған пәндерге электрондық тіркелу және т.б. туралы маңызды ақпарат алады. Егер сіз бағдарлау аптасына кешігіп қалсаңыз, осы ақпаратты алу үшін міндетті түрде қабылдаушы университеттің халықаралық бөліміне хабарласыңыз.
Қабылдаушы жоғары оқу орнына келгеннен және қабылдаушы жоғары оқу орнындағы пәндерге тіркелгеннен кейін 2 аптадан асырмай қатысушы оқуға арналған келісімге өзгерістер енгізуге және енгізілген өзгерістерді олар болған кезде келісу үшін факультетке және халықаралық ынтымақтастық басқармасына жіберуі тиіс
Оқу аяқталғаннан кейін қатысушы қабылдаушы жоғары оқу орнынан қол қойылған және мөрмен расталған транскрипт алуы тиіс. Қабылдаушы жоғары оқу орнынан транскриптіні меңгерілген кредиттерді қайта есептеуге арналған өтінішпен бірге бас ғимараттың тіркеуші кеңсесіне (214 кабинет) Басқарма Төрағасы-Ректордың бұйрығы бойынша іссапар мерзімдері аяқталғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсыну қажет.


Жиі қойылатын сұрақтар

Академиялық күнтізбе дегеніміз не?
Академиялық күнтізбе (Academic Calendar) - оқу жылы ішінде демалыс күндерін, каникулдар мен мерекелерді көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларын, кәсіби практикаларды өткізу күнтізбесі.
ECTS несиелері дегеніміз не?
ECTS кредит – бұл Еуропа елдеріндегі білім беру бағдарламасының/пәннің еңбек сыйымдылығының өлшем бірлігі.
Егер менің паспортым болмаса, академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға өтініш бере аламын ба?
Жақын арада паспорт жасатуға өтініш беріп, оны өтініш беру мерзімі аяқталғанға дейін ала алатын жағдайда Сіз академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға өтініш бере аласыз.
Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу үшін университетті қалай таңдауға болады?
Біріншіден, Сізге академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін университетіміздің студенттеріне қолжетімді болатын елдердің тізімін қарау керек.
Содан кейін сіз барғыңыз келетін елдегі университетті таңдайсыз; білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдайсыз.
Қабылдаушы жоғары оқу орнында оқу үшін пәндерді қайдан табуға болады?
Қабылдаушы жоғары оқу орнында оқуға арналған пәндер оның сайтында Exchange немесе Courses in English бөлімінде орналастырылады.
Академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін өтінімді қашан беруге болады?
Өтініш беру мерзімі ұзартылуы немесе қысқартылуы мүмкін, бұл туралы біздің әлеуметтік желілерде үнемі хабарланады. Мерзімі аяқталғанға дейін онлайн – өтінімді толтырып, барлық қажетті құжаттарды қабылдаушы және жіберуші жоғары оқу орындарына ұсыну қажет.
Академиялық ұтқырлық бағдарламасына қалай өтініш беруге болады?
Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына өтінім онлайн түрде біздің сайттың басты бетінде беріледі.
Қабылдаушы жоғары оқу орнынан шақыруды қалай алуға болады?
Шақыруды алу үшін қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтында аппликациялық нысандарды толтырып, тапсыру қажет.
Қабылдаушы жоғары оқу орны оқуға үміткерлерді қалай іріктейді?
Студентті оқуға қабылдау туралы шешім қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтына уақытылы толық және дұрыс толтырылған және жүктелген аппликациялық нысан негізінде қабылданады.
Қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтында аппликациялық нысанды қашан толтыру керек?
Аппликациялық нысанды толтыру мерзімі қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтында орналастырылады. Мысалы, «Алмасу – аппликациялық нысанды беру күні» бөлімінде..
Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуға бару үшін IELTS, TOEFL қажет пе?
IELTS, TOEFL болуы академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін міндетті болып табылмайды.
Менде ағылшын тілінің деңгейі қандай болуы керек?
Қабылдаушы жоғары оқу орнында оқу үшін ағылшын тілін В2 (CEFR) деңгейінен төмен емес деңгейде меңгеру қажет.
Ағылшын тілін білуді растау қажет пе?
Иә. Егер сізде ағылшын тілін меңгеру деңгейін растайтын сертификат (IELTS, TOEFL) болмаса, онда сіз жоғары оқу орны ішіндегі тестілеуден өте аласыз.
Тестілеуден қашан өтуге болады?
Тестілеуді өткізу күні, уақыты және орны туралы ақпарат факультеттерге үйлестірушілерге таратылады және әлеуметтік желілерде орналастырылады.
Қабылдаушы жоғары оқу орны жатақхана бере ме?
Қабылдаушы жоғары оқу орындарының барлығы дерлік жатақханадан орын ұсынады. Қабылдаушы жоғары оқу орнының жатақханасында тұруға өтінімді білім алушы өз бетінше береді және қажет болған жағдайда білім алушы тұрғаны үшін кепілзат береді. Тұруға өтінім қабылдаушы жоғары оқу орны белгілеген мерзімге сәйкес алдын ала беріледі.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен оқыту нені білдіреді?
Жыл сайын республикалық бюджеттен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша шетелде оқуға жұмсалатын негізгі шығындарды жабуға қаржыландыру бөлінеді, атап айтқанда: екі жаққа ұшу, тұру, визалық алым және белгіленген нормалар бойынша медициналық сақтандыру. Республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу конкурсына қатысуға өтінімдерді қабылдау күнтізбелік жылдың басында жүргізіледі. Өтінімдерді қабылдау бойынша ақпарат, конкурсқа қатысу талаптары университеттің сайтында, әлеуметтік желілердің ресми аккаунттарында орналастырылады және факультеттерге ақпараттық хаттар түрінде жіберіледі.
Жеке қаражат есебінен оқыту дегеніміз не?
Жеке қаражат есебінен оқыту оқумен, тұрумен, виза ресімдеумен, медициналық сақтандырумен, ұшумен, тамақтанумен байланысты барлық шығындарды және жол жүруге қатысты басқа да шығындарды студент өз бетінше төлейтінін білдіреді.
***


Академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысушылардың пікірлері

Жұмаш Диана, шет тілдер факультетінің студенті, Шеньян педагогикалық университеті, Қытай
Шэньян педагогикалық университетімен академиялық ұтқырлықты ұйымдастырғаны үшін біздің университетке алғысымды білдіргім келеді. Ана тілде сабақ өткізудің арқасында аз уақыт ішінде мен көп нәрсе үйрендім. Сабақтар аптасына 2 рет 2 академиялық сағаттан өтеді. Сабақтардың арқасында біз грамматика бойынша білімімізді жетілдіріп, Қытай туралы көптеген қызықты ақпараттарға қол жеткіздік. Оқыту қашықтықтан білім беру форматында өтетініне және сабаққа 30-ға жуық студент қатысатынына қарамастан, оқытушылардың сауатты әдіс-тәсілдерге құрылған қадамдары материалды толық игеруге және сөздік қорды кеңейтуге мүмкіндік береді. Грамматика сабағында біз грамматикалық құрылымдарды үйренеміз және айтылымды дамытамыз, ал елтану сабақтарында Қытай тарихы, географиясы мен мәдениеті бойынша олқылықтарымызды толықтырамыз. Әрбір сабақ сайын мен өз білімімнің молайып, толыққанын аңғарамын.

Жәкеева Арайлым, шет тілдер факультетінің студенті, Шеньян педагогикалық университеті, Қытай.
Жақсы оқытушылар сабақ беретін қытай тілінің керемет курсы. Қытай тілін шынымен үйрете алатын өте мұқият, сауатты мұғалімдер топтасқан. Осы уақыт аралығында мен жақсы деңгейге жеттім. Ризамын. Осындай мүмкіндік үшін көп рақмет!

Малышкина Яна, шет тілдер факультетінің студенті, Шеньян педагогикалық университеті, Қытай.
Шет тілдерін оқитын студенттер үшін академиялық ұтқырлық жаңа мүмкіндіктер ашады, оның пайдасы орасан зор. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Дүниежүзілік пандемия жағдайында да басқа қалалар мен елдердің жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықты қолдайды және дамытады. Сонымен, ағымдағы оқу жылының бірінші семестрінде екінші және үшінші курстарында оқитын шет тілдер факультетінің он студенті өз мамандықтарының негізгі пәндерін оқумен қатар, аптасына екі рет бірнеше сағаттан ҚХР Шеньян педагогикалық университетінің оқытушыларымен онлайн форматта оқиды. Екі пән оқытылады: қытай тілінің грамматикасы және ҚХР елтану. Оқытушылардың үлкен тәжірибесі бар, сабақтарда ешқашан ішің пыспайды, оқу кезінде тілдік орта мен мәдениетке толық енесіз. Сабақтарда оқытудың әртүрлі әдістері мен тәсілдері қолданылады, тыңдауға, оқуға және практикалық әңгімелерге назар аударылады. Үй тапсырмасы жазбаша да, ауызша да орындалады. Онлайн кездесулерден басқа, біз күн сайын оқытушылармен байланыстамыз! Біз орындалған үй тапсырмасына кері байланыс аламыз. Біз, студенттер, Қытайға баруға мүмкіндігіміз болмаса да, ана тілінде сөйлейтіндерден білім мен тәжірибе жинағанымызға өте ризамыз.
***


Әлеуметтік желілер: Instagram

Ұтқырлық бағдарламасына өтінім беру

Өтінімді тексеру


Ағымдық хабарландырулар
Академик Е.А. Букетов атындағы Қарағанды университеті Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен 2022 жылы университеттің оқытушылық қызметіне шетелдік мамандарды тарту бойынша бағдарламалардың іске қосылғанын хабарлайды

Егер Сіз дәріс, шеберлік сыныптары немесе семинарлар форматында өз тәжірибеңізбен бөлісуге, Қазақстанның мәдениетімен танысуға дайын болсаңыз үміткер өтінімін толтыруыңызды сұраймыз.

Өтініштер 20.12.2021 дейін қабылданады.

Толық ақпарат алу үшін Халықаралық ынтымақтастық басқармасына хабарласыңыз: icd.buketov.university@gmail.com.


Кәсіпкерлік бойынша оқытушыларға арналған тренинг
Айова университетінің өкілдері АҚШ елшілігінің қолдауымен университетімізде 28.10.2021 - 30.10.2021 аралығында эконмика факультеті оқытушыларына арналған «Кәсіпкерлік» тақырыбы бойынша бетпе-бет тренинг өткізеді.

Аристотель Салоники университеті (Греция) Erasmus+ бағдарламасы аясында құжаттарды қабылдау туралы хабарлайды

Erasmus + бағдарламасы аясында (2021-2022 жж.) Салоники Аристотель университеті (Греция) құжаттарды қабылдау туралы хабарлайды.

Қазақстан Республикасына бөлінген грант көлемі: 1.

Қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі: 2021 жылдың 29 қазанына дейін

Оқыту кезеңі: 01.02.2022 мен 30.06.2022 аралығында 5 жұмыс күні

Назар аударыңыз, 2021-2022 жылдың көктемгі семестрінде дәрістер курсын оқу, егер Ковид-19 жағдайы мүмкіндік берсе, мүмкін болады. Грекияда дәріс оқуға  «Gam-COVID-Vac» вакцинасы (Sputnik V) жарамды.

Салоники Аристотель университетіндегі оқу бағыттары

https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international

ҰСЫНЫМНАН КЕЙІН ҚҰЖАТТАРДЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

Ұсынылған мұғалімдер мен қызметкерлер онлайн режимінде өтініш беріп, барлық қаралған құжаттарды 08 қарашадан 24 қарашаға дейін жүктеуі қажет болады

Толығырақ :

https://eurep.auth.gr/en/staff/international/teaching/general_information

ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ:

- Europass форматындағы түйіндеме (CURRICULUM VITAE (CV) Europass форматында)

(пішінді мына жерден жүктеуге болады: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).

- төлқұжат;

- факультет деканының ұсыныс хаты;

- Оқытуға келісім - шарт (Mobility Agreement Teaching_ΚΑ107).

В2 деңгейінен кем емес ағылшын тілін білу қажет.

Ағылшын тілінің деңгейін растау үшін тестілеуге тіркелу

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrCGhfO-S6AXw3-JVKsPUFWX-1Oh52HVhemJX3vEy2IFNDg/viewform?usp=sf_link

Тестілеу мерзімі: 20.10.2021 - 25.10.2021

Егер бар болса, IELTS немесе TOEFL сертификаттарын ұсына аласыз.

Барлық сұрақтар бойынша ХЫБ - қа хабарласа аласыз.

+77212356035

icd.buketov.university@gmail.com

Instagram

icd.buketov. university


Академиялық ұтқырлыққа өтінім қабылдау

Сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 2022 жылдың көктемгі семестріне тіркеу жүргізілуде. Buketov.edu.kz сайтында «Бағдарламалар - академиялық ұтқырлық» бөлімінде тіркелу үлгілері және қатысушыларға қойылған талаптар орналастырылған.

Құжаттар қабылдау 15.12.2021 ж. дейін icd.buketov.university@gmail.com арқылы скан түрінде қабылданады.

Құжаттар тізімі:

- паспорт;

- транскрипт (Еуропа ЖОО-на ағылшын,  ТМД ЖОО-на орыс тілінде);
- ағылшын тілін білу min. B2 (сертификат болуы шарт емес, ағылшын тілінде оқу үшін);

- оқу келісімі;

- үлгі бойынша өтініш.

IELTS, TOEFL сертификаттары жоқ студенттерге ішкі тестілеуден өту мүмкіндігі беріледі.

Тестілеуге мына жерден жазыла аласыз: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVINrOYWWCRZabkbHwn7nwUmpJ1qKwTK2nTzx0vguNwBTaKQ/viewform?usp=sf_link

Қаржылық шарттар:

Оқуға, тұруға, медициналық сақтандыруға, виза рәсімдеуге, жол жүруге, тамақтануға байланысты барлық шығындарды студент өзі төлейді.

Барлық сұрақтар бойынша бізге хабарласа аласыз.

 +77212356035
icd.buketov.university@gmail.com
@icd.buketov.university