ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Академиялық ұтқырлық


2021 жылдың 11 қазанынан бастап 2021 жылдың 7 қарашасына дейін г.ғ.к., Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің (Ресей) доценті Дмитрий Леонидович Голованов биология және география факультетінің білім алушыларына арналған дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны - «Топырақтану» курс аясында генетикалық топырақтанудың негізгі іргелі ережелері қарастырылады: фундаменталды және қолданбалы ғылымдар жүйесіндегі топырақтанудың орны, В.В. Докучаевтың топырақ туралы ілімі, табиғи-тарихи, көпфазалы, биокос, иерархиялық ұйымдастырылған телепрофильді құрылым, ол топырақ түзілу факторларының функциясы болып табылады. Топырақ пен топырақ жамылғысының экологиялық функциялары; топырақтың қатты, сұйық, газ және тірі фазаларының құрамы мен құрылымы;топырақтың генетикалық бейінін құрайтын топырақ көкжиектерінің жүйесі қаралатын болады; топырақ түзілу процестерінің иерархиялық жүйесі;топырақтың биохимиялық реактор ретіндегі рөлі; топырақ географиясының негізгі заңдылықтары; жер ресурстарының шектеулілік мәселесі, ұтымды пайдалану, жақсарту /мелиорация/, қорғау және қалпына келтіру /рекультивация/ топырақ қабатын қалпына келтіру мәселелері.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.