ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Білім алушылар үшін бос гранттарАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде жоғары білім алу процесінде босатылған білім грантын беру тәртібі

Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысы (2018.13.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

  1. Жоғары білім алу, оның ішінде «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» бағдарламасы, сондай-ақ оқытудың қысқартылған нысаны бойынша оқу процесінде босаған бос білім беру гранттары оқыту мамандықтарының бөлінісінде конкурстық негізде осы мамандық бойынша ақылы негізде оқитын білім алушыларға беріледі. Конкурс бүкіл оқу кезеңіндегі GPA үлгерімінің орташа балының негізінде аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша өткізіледі және бос білім беру грантын беру туралы куәлік беріледі.
Ашық конкурс туралы хабарландыру ЖОО-ның сайтында (білім беру порталында) мамандықтар мен курс бөлінісінде білім беру гранттарының саны көрсетіліп орналастырылады. GPA үлгерімнің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда бүкіл оқу кезеңі ішінде тек қана А, А- («үздік»), содан соң А, А- («үздік») бағаларынан В+, В, В- («жақсы») бағаларына дейін бағалары бар, одан әрі - аралас бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.
  1. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде конкурстық негізде бар бос орындарға мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

1) ақылы негізде білім алушы ЖОО басшысының атына одан әрі білім беру гранты бойынша оқуға өтініш береді;

2) ЖОО келіп түскен өтінішті қарап, оны ғылыми кеңестің және байқау/қамқоршылық кеңесінің қарауына шығарады;

3) ЖОО байқау/қамқоршылық кеңесі мен ғылыми кеңес шешімінің негізінде, берілген өтінішті конкурстық негізде ағымдағы жылғы 5 тамызға және 15 қаңтарға дейінгі мерзімде қарап, оны білім беру саласындағы уәкілетті органға шешім шығару үшін жолдайды (білім алушының өтінішіне ғылыми кеңестің шешімімен бірге сынақ кітапшасынан немесе транскриптінен үзінді көшірме, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және ЖОО-дан шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) қоса беріледі);

4) нақты мамандық бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары жазғы және қысқы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша даярлау бағыттарының ішінде конкурстық негізде беріледі;

5) жоғары білім алу процесінде босаған және білім беру саласындағы уәкілетті органға жіберілген бос білім беру гранттарын комиссия үміткерлердің болмағандығына байланысты конкурстық негізде қайта тағайындайды.

6) конкурс мамандықтар, курс және оқу нысанының бөлінісінде конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсырған, басқа ЖОО-ларда ақылы негізде оқитын білім алушылардың арасында аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша жүргізіледі;

7) білім беру саласындағы уәкілетті орган келіп түскен құжаттарды мамандықтар, оқуға түскен жылын ескере отырып, оқу нысандары мен мерзімі бөлінісінде қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда бос білім беру грантын тағайындау туралы бұйрық шығарады;

8) білім беру саласындағы уәкілетті орган бұйрығының негізінде бос білім беру грантын беру туралы куәлік ресімделеді;

9) білім беру грантын беру туралы куәлік негізінде ЖОО басшысы білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарады.

  1. ЖОО-ның бірінші басшысы жоғары білім алу процесінде босаған, пайдаланылмаған бос білім беру гранттары куәліктерінің білім беру саласындағы уәкілетті органға уақтылы қайтарылуына жауапты болады..

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті студенттерінің назарына

 

Қазіргі кезде академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде төменгі көрсетілген мамандықтар, курстар мен оқыту нысандары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу барысында  босаған білім беру гранттары пайда болды.

Мемлекеттік білім беру гранттары бойынша бос орындар тізімі (01.05.2022 ж)

№ п/п

Коды және мамандық атауы

Оқу түрі

Түскен жылы

Курс

Ескертпе

1

5В071600-Аспап жасау

Күндізгі

2018

4

 

2

5В010800-Дене шынықтыру және спорт

Күндізгі

2018

4

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

3

В004-Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2019

3

 

4

В005-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2019

3

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

5

В005-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2019

3

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

6

В013-Биология мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2019

3

 

7

В017-Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2019

3

 

8

В033-Дінтану және теология

Күндізгі

2019

3

 

9

В050-Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Күндізгі

2019

3

 

10

В051-Қоршаған орта

Күндізгі

2019

3

 

11

В051-Қоршаған орта

Күндізгі

2019

3

 

12

В051-Қоршаған орта

Күндізгі

2019

3

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

13

В051-Қоршаған орта

Күндізгі

2019

3

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

14

В054-Физика

Күндізгі

2019

3

 

15

В061-Материалтану және технологиялар

Күндізгі

2019

3

 

16

В065-Автокөлік құралдары

Күндізгі

2019

3

Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота

17

В065- Автокөлік құралдары

Күндізгі

2019

3

Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота

18

В092-Тынығу

Күндізгі

2019

3

Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота

19

В004-Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2020

2

ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота

 

20

В005-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2020

2

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

21

В007-Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2020

2

ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота

 

22

В041-Психология

Күндізгі

2020

2

 

23

В042-Журналистика және репортер ісі

Күндізгі

2020

2

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

24

В050-Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Күндізгі

2020

2

ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота

 

25

В056-Механика

Күндізгі

2020

2

 

26

В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Күндізгі

2020

2

 

27

В092-Тынығу

Күндізгі

2020

2

 

28

В005-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2021

1

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

29

В005-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2021

1

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

30

В005-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2021

1

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

31

В005-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2021

1

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

32

В016-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2021

1

Педагогикалық квота

33

В033-Дінтану және теология

Күндізгі

2021

1

I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек-балалар үшін квота

34

В062-Электр техникасы және энергетика

Күндізгі

2021

1

 

35

М005-Дене шынықтыру педагогтерін даярлау (Ғылыми –педагогикалық бағыт)

Күндізгі

2020

2

 

36

М099-Энергетика және электр техникасы (Ғылыми –педагогикалық бағыт)

Күндізгі

2020

2

 

37

М016-Тарих педагогтерін даярлау

(Ғылыми –педагогикалық бағыт)

Күндізгі

2021

1

 


Ең жоғары GPA баллы бар және мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуын жалғастыруға үміткер білім алушылардың тізімі

п14.5B042100-Дизайн

п18.В003-Педагогика и методика начального обучения

п19.В009-Подготовка учителей математики

п21.В018-Подготовка учителей иностранного языка

п22.В020-Специальная педагогика

п23.В033-Религия и теология

п24.В050-Билологические и смежные науки

п25.В050-Билологические и смежные науки

п26.В053-Химия

п27.В055-Математика и статистика

п29.В057-Информационные технологии

п30.В062-Электротехника и энергетика

п32.В072-Технология фармацевтического производства

п33.В072-Технология фармацевтического производства

п34.В072-Технология фармацевтического производства

п36.В005-Подготовка учителей физической культуры

п37.В005-Подготовка учителей физической культуры

п38.В013-Подготовка учителей биологии

п39.В018-Подготовка учителей иностранного языка

п40.В018-Подготовка учителей иностранного языка

п41.В031-Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн

п42.В031-Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн

п43.В051-Окружающая среда

п44.В052-Наука о земле

п46.В056-Механика

п47.В057-Информационные технологии

п48.В072-Технология фармацевтического производства

п49.В072-Технология фармацевтического производства

п50.В072-Технология фармацевтического производства

п51.В072-Технология фармацевтического производства

п52.В092-Досуг

п53.В093-Ресторанное дело и гостиничный бизнес

п54.В094-Санитарно-профилактические мероприятия

п55.В003-Педагогика и методика начального обучения

п56.В014-Подготовка учителей географии

п57.В017-Подготовка учителей русского языка и литературы

п58.В018-Подготовка учителей иностранного языка

п59.В033-Религия и теология

п60.В032-Филосовия и этика

п61.В057-Информационные технологии

п62.В062-Электротехника и энергетика

п63.В072-Технология фармацевтического производства

п64.В072-Технология фармацевтического производства

п65.В072-Технология фармацевтического производства

п66.В072-Технология фармацевтического производства

п68.М059-Иностранная филология

п69.М072-Менеджмент

п72.М094-Информационные технологии

п75.76,77.М019-Подготовка педагогов иностранного языка

п78.М059-Иностранная филология

п79.М066-Психология


2021-2022 оку жылыньң қысқы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары иегерлерінің тізімі

Қарау