ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Ғылыми-техникалық кеңес


Ғылыми-техникалық кеңес университеттің ғылыми-зерттеу қызметін басқаруға уәкілетті алқалы орган болып табылады. Кеңес құзыретіне университеттің ғылым саласындағы стратегиялық бағдарламасының іске асырылуын бағалау, университет ғалымдарының ғылыми еңбектерін сараптау кіреді.

Кеңес құрамына факультет декандарының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасарлары, университеттің ҒЗИ, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру басқармасының, ғылым және коммерцияландыру басқармасының басшылары, Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы кіреді. Кеңесті ғылыми жұмыс жөніндегі проректор басқарады.

Ғылыми-техникалық кеңестің мүшелерін факультеттер ұсынады немесе оған лауазымы бойынша кіреді.

Кеңес жұмысы жиілігі айына кемінде бір рет отырыс режимінде өткізіледі.


Ағымдағы жылға Кеңес құрамын қарау

2020-2021 оқу жылына арналған Ғылыми-техникалық кеңестің құрамы

1. Е.М. Тәжбаев – химия ғылымдарының докторы, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор, Кеңес төрағасы.

2. Г.А. Ранова – техника ғылымдарының магистрі, Кеңес хатшысы. Ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімшелерінің басшылары:

3. С.Г. Карстина – физика-математика ғылымдарының докторы, Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру басқармасының бастығы.

4. С.С. Қасымов – физика-математика ғылымдарының кандидаты, Ғылым және коммерцияландыру басқармасының бастығы, Кеңес төрағасының орынбасары. ҒЗИ басшылары:

5. М.Ю. Ишмуратова – биология ғылымдарының кандидаты, профессор, Биотехнология және экомониторинг зерттеу паркінің басшысы.

6. Д.Г. Мамраева – экономика ғылымдарының кандидаты, Цифрлық экономика зерттеу институтының директоры. Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы:

7. Ж.Т. Камбарова – PhD докторы, физика және нанотехнологиялар кафедрасының доценті. Декандардың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасарлары:

8. Б.Н. Абугалиев – педагогика ғылымдарының магистрі, дене шынықтыру және спорт факультетінің аға оқытушысы.

9. Б.А. Аманжолова – заң ғылымдарының кандидаты, заң факультетінің қауымдастырылған профессоры.

10. А.С. Балтабеков – физика-математика ғылымдарының кандидаты, PhD докторы, физика-техникалық факультетінің доценті.

11. Ю.А. Демьянова – гуманитарлық ғылымдар магистрі, филология факультетінің аға оқытушысы.

12. Ж.М. Жартай – экономика факультетінің PhD докторы.

13. А.Г. Жумина – PhD докторы, биология-география факультетінің доценті.

14. П.З. Ишанов – педагогика ғылымдарының кандидаты, PhD философия докторы, педагогика факультетінің қауымдастырылған профессоры.

15. Т.А. Кохановер – педагогика ғылымдарының магистрі, шет тілдер факультетінің аға оқытушысы.

16. И.А. Самойлова – механика магистрі, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің аға оқытушысы.

17. Н.Б. Смағұлов – тарих магистрі, тарих факультетінің аға оқытушысы.

18. М.Т. Уксукбаева – әлеуметтік философия магистрі, философия және психология факультетінің аға оқытушысы.

19. Т.О. Хамитова – химия факультетінің PhD докторы.


Ағымдағы жылға Кеңестің жұмыс жоспарын қарау

2020-2021 оқу жылына арналған Ғылыми-техникалық кеңестің жұмыс жоспары

Оты-рыс №

р/с

Қаралатын мәселелер

Ай

Баяндамашылар

1

1.1.

Ғылыми-техникалық кеңестің 2020-2021 оқу жылын арналған құрамын бекіту

2020ж.

тамыз

ҒТК төрағасы

1.2.

Ғылыми-техникалық кеңестің 2020-2021 оқу жылын арналған жұмыс жоспарын бекіту

ҒТК төрағасы

2

2.1.

Университеттің 2021 жылы халықаралық және республикалық конференциялар өткізу жөніндегі жоспарын бекіту 

2020ж.

қыркүйек

ҒКБ бастығы

2.2.

Мемлекет және қоғам қайраткері Нығмет Нұрмақовтың 125 жылдығына және Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толуына арналған конференция өткізуге  дайындық  туралы

Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор,

ҒКБ бастығы, педагогика факультеті деканының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары

3

3.1.

Университет факультеттерінің инклюзивті білім беруді қоса отырып педагогика саласында ғылыми зерттеулер жүргізуі

2020ж.

қазан

 

3.2.

Магистрлік және докторлық диссертациялардың тақырыптарын, ғылыми жетекшілер мен консультациялық комиссия мүшелерін бекіту

ЖООКББ бастығы

4

4.1.

«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы – 2019» гранты иегерлері жұмыс жоспарларының іске асу барысы туралы

2020ж.

қараша

ҒТК төрағасының орынбасары

4.2.

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетін цифрландырудың жол картасын орындау

Декандардың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасарлары

5

5.1.

Университеттің ғылыми басылымдарының жай-күйі мен даму перспективалары туралы

2020ж.

желтоқсан

Комиссия

5.2.

Іргелі, қолданбалы және шаруашылық шарт тақырыптарының күнтізбелік жоспарларының орындалуы туралы

ҒКБ бастығы,

ҒКБ бухгалтері

6

6.1.

Факультет ғалымдарының Web of Science және Scopus базаларын пайдалануы

2021ж.

қаңтар

Комиссия

6.2.

Факультеттердің 2020 жылғы ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы

Декандардың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасарлары

7

7.1.

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ студенттері мен магистранттарының «Бөкетов оқулары – 2021» ғылыми-практикалық конференциясын өткізуге дайындық

2021ж.

ақпан

ЖҒК төрағасы

7.2.

Ғылым саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту бойынша факультеттер қызметінің тиімділігі

Комиссия

8

8.1.

Диссертациялық кеңестер жұмысының тиімділігі

2021ж.

наурыз

ЖООКББ бастығы

8.2.

Жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының (СҒЗЖ) Республикалық жыл сайынғы конкурсының  бірінші кезеңін өткізу туралы

Декандардың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасарлары

9

9.1.

Университеттің PhD докторларының ғылыми қызметінің тиімділігі туралы

2021ж.

сәуір

Комиссия

9.2.

Докторанттардың жеке жұмыс жоспарларын орындау қорытындылары туралы

ЖООКББ бастығы

10

10.1

Студенттердің ғылыми олимпиадаларға қатысуы туралы

2021ж.

мамыр

Декандардың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасарлары

10.2.

Университет ғалымдарының Назарбаев Университетінің зерттеу топтарымен өзара іс-қимылы туралы

ҒТК төрағасының орынбасары

11

11.1.

Ғылыми-техникалық кеңестің шешімдерін орындау

2021ж.

маусым

Комиссия

11.2.

2020-2021 оқу жылының есебін бекіту

ҒТК төрағасы