ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Академиялық кеңес


Академиялық кеңес университеттің ғылыми-әдістемелік қызметін басқаруға уәкілетті алқалы орган болып табылады. Кеңес құзыретіне білім беру бағдарламаларының іске асырылу сапасына, олардың әдістемелік қамтамасыз етілуіне баға беру кіреді.

Академиялық кеңес құрамына білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі академиялық комитет, білім беру бағдарламаларын жобалау және сараптау жөніндегі академиялық комитет, Оқыту сапасын бағалау жөніндегі комиссия кіреді.

Академиялық кеңестің академиялық комитеттерінің жұмысына оқу процесін ұйымдастыруға жауапты бөлімшелердің басшылары, факультеттер атынан өкілдік ететін тәжірибелі оқытушылар, білім алушылар мен жұмыс берушілер қатысады. Кеңесті академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі- проректор басқарады.

Кеңес мүшелерін факультеттер ұсынады немесе оған лауазымы бойынша кіреді.

Кеңес жұмысы екі айда бір рет жиілікпен отырыс режимінде өткізіледі.


Ағымдағы жылға Кеңес құрамын қарау

Ағымдағы оқу жылына арналған Академиялық кеңестің құрамы

1. С.С. Сагинтаева төраға, Академиялық мәселелер бойынша Басқарма мүшесі - проректор
2. Т.М. Хасенова Академиялық жұмыс департаменті директорының м.а.
3. Г.Ж. Жетимекова Қашықтықтан білім беру орталығының басшысы
4. О.А. Тян Тіркеуші кеңсе басшысы
5. Г.Ж. Жомартова биология-география факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы, зоология кафедрасының аға оқытушысы
6. Г.Б. Сарбалакова шет тілдер факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы, шетел филологиясы кафедрасының аға оқытушысы
7. А.Ж. Мырзахметова тарих факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы, т.ғ.к., археология, этнология және Отан тарихы кафедрасының профессор ассистенті
8. У.А. Косыбаева математика және ақпараттық технологиялар факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы, п.ғ.к., математика және информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасының профессоры
9. Л.С. Заркенова педагогика факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы, арнайы және инклюзивті білім беру кафедрасының аға оқытушысы
10. А.С. Утегенова физика-техникалық факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы, х.ғ.к., радиофизика және электроника кафедрасының қауымдастырылған профессоры
11. А.М. Назарова дене шынықтыру және спорт факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы, cпорттық-педагогикалық пәндер кафедрасының аға оқытушысы
12. Ж.С. Рамазанова филология факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы, ф.ғ.к., журналистика кафедрасының меңгерушісі
13. Р.А. Молдабаева философия және психология факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы, психология кафедрасының аға оқытушысы
14. Т.М. Садыков химия факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы, бейорганикалық және техникалық химия кафедрасының профессор ассистенті, PhD
15. С.С. Шакеев экономика факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы, бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының профессоры, э.ғ.к.
16. А.Ж. Әбдіжәми заң факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы, азаматтық және еңбек құқығы кафедрасының қауымдастырылған профессоры, PhD
17. Г.И. Абишева Академиялық кеңестің хатшысы.


Ағымдағы жылға Кеңестің жұмыс жоспарын қарау

ағымдағы оқу жылына арналған Академиялық кеңестің жұмыс жоспары

Қаралатын мәселелер

Өткізу күні

Жауаптылар

1

2

3

4

1.1

Академиялық кеңестің 2023-2024 оқу жылына арналған міндеттері туралы

Қыркүйек

Академиялық мәселелер жөніндегі проректор

1.2

Факультеттердің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияларының 2023-2024 оқу жылына арналған жұмыс жоспарларын бекіту туралы

Факультеттердің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялары төрағалары

1.3

Факультеттердің кәсіптік бағдар беру жұмысының тәжірибесі мен нәтижелері туралы  

 

Комиссия

1.4

Әртүрлі, оның ішінде ПОҚ-тың оқу-әдістемелік әдебиетін сараптау нәтижелері

 

 

2.1

2022-2023 оқу жылында университет студенттерінің Республикалық пәндік олимпиадаларға қатысуының нәтижелілігі туралы

Қараша

Комиссия

2.2

ПОҚ пен білім алушылардың университеттің материалдық-техникалық базасына қанағаттанушылығы

Сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаменті директорының орынбасары

2.3

Әртүрлі, оның ішінде ПОҚ-тың оқу-әдістемелік әдебиетін сараптау нәтижелері

 

3.1

2023-2024 оқу жылының 1-ші семестрінде оқыту сапасын қамтамасыз ету жөніндегі комиссия жұмысының қорытындылары туралы

 

Желтоқсан

СҚжәнеТБД директорының орынбасары

3.2

ҚБТ қолдана отырып ББ үшін оқу бейнеконтентін дайындау жоспарын іске асырудың тиімділігі туралы

 

Комиссия

3.3

Педагогика факультетінде дуальды оқытуды ұйымдастыру туралы

 

Кафедра меңгерушісі

3.4

Әртүрлі, оның ішінде ПОҚ-тың оқу-әдістемелік әдебиетін сараптау нәтижелері

 

4.1

ҚР Ғ және ЖБ тізіліміне енгізу үшін жаңа және инновациялық білім беру бағдарламаларын қарау және ұсыну туралы

 

Ақпан

Академиялық жұмыс департаментінің директоры

4.2

2023-2024 оқу жылының қысқы емтихан сессиясы нәтижелерін талдау

Тіркеуші кеңсе басшысы

4.3

Онлайн-оқыту нысанында білім беру қызметіне лицензия алу үшін жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша оқу цифрлық ресурстармен қамтамасыз етуді талдау

 

ҚБО басшысы

4.4

Білім берудің инклюзивті жағдайларын ескере отырып, педагог кадрларды кәсіби даярлау мазмұнын жаңарту туралы

 

Арнайы және инклюзивті білім беру кафедрасының меңгерушісі

4.5

Әртүрлі, оның ішінде ПОҚ-тың оқу-әдістемелік әдебиетін сараптау нәтижелері

 

5.1

Шет тілдер факультетінде қос дипломдық бағдарламаларды және бірлескен білім беру бағдарламаларын іске асыру туралы

Сәуір

Шет тілдер факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясының төрағасы  

5.2

2024-2025 оқу жылы қабылдауының бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша оқу жұмыс жоспарлары мен білім беру бағдарламаларын ұсыну туралы

 

Академиялық жұмыс департаментінің директоры

5.3

Аралас білім беру бағдарламаларында кәсіптік практикаларды өткізу сапасы туралы

 

 

Практика бөлімінің басшысы

5.4

Әртүрлі, оның ішінде ПОҚ-тың оқу-әдістемелік әдебиетін сараптау нәтижелері

 

 

6.1

2023-2024 оқу жылындағы факультеттердің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияларының жұмысы туралы есептерді бекіту туралы

 

Маусым

Факультеттердің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялары төрағалары

6.2

2023-2024 оқу жылының 2-ші семестріндегі Оқыту сапасын қамтамасыз ету жөніндегі комиссия жұмысының қорытындылары туралы

 

СҚжәнеТБД директорының орынбасары

6.3

Академиялық кеңес шешімдерінің орындалуы туралы

Комиссия

6.4

Әртүрлі, оның ішінде ПОҚ-тың оқу-әдістемелік әдебиетін сараптау нәтижелері