ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Академиялық кеңес


Академиялық кеңес университеттің ғылыми-әдістемелік қызметін басқаруға уәкілетті алқалы орган болып табылады. Кеңес құзыретіне білім беру бағдарламаларының іске асырылу сапасына, олардың әдістемелік қамтамасыз етілуіне баға беру кіреді.

Академиялық кеңес құрамына білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі академиялық комитет, білім беру бағдарламаларын жобалау және сараптау жөніндегі академиялық комитет, Оқыту сапасын бағалау жөніндегі комиссия кіреді.

Академиялық кеңестің академиялық комитеттерінің жұмысына оқу процесін ұйымдастыруға жауапты бөлімшелердің басшылары, факультеттер атынан өкілдік ететін тәжірибелі оқытушылар, білім алушылар мен жұмыс берушілер қатысады. Кеңесті академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі- проректор басқарады.

Кеңес мүшелерін факультеттер ұсынады немесе оған лауазымы бойынша кіреді.

Кеңес жұмысы екі айда бір рет жиілікпен отырыс режимінде өткізіледі.


Ағымдағы жылға Кеңес құрамын қарау

2021-2022 оқу жылына арналған Академиялық кеңестің құрамы

1. Т.З. Жүсіпбек - Академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі- проректор, төраға

2. Г.С. Акыбаева - Академиялық жұмыс департаменті директорының м.а., э.ғ.к.

3. С.В. Гаголина - Академиялық жұмыс департаменті директорының орынбасары, б.ғ.к.

4. Н.Б. Давлетбаева - Қосымша білім беру факультетінің деканы, э.ғ.к.

5. Д.В. Дьяков - Академиялық жұмыс департаменті директорының орынбасары, ф.ғ.к.

6. Г.Ж.Жетимекова - Қашықтықтан білім беру орталығының басшысы

7. С.А.Смаилова - Академиялық жұмыс департаменті директорының орынбасары

8. А.У. Бейсембаева - шет тілдер факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрайымы, шетел филологиясы кафедрасының аға оқытушысы

9. Г.Ж. Жомартова - биология-география факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрайымы, зоология кафедрасының аға оқытушысы

10. Г.А. Жумасултанова - философия - психология факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрайымы, т.ғ.к., саясаттану және әлеуметтану кафедрасының профессор ассистенті

11. Л.С. Заркенова - педагогика факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрайымы, дефектология кафедрасының аға оқытушысы

12. А.Ж.Мырзахметова - тарих факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрайымы, т.ғ.к., археология, этнология және Отан тарихы кафедрасының профессор ассистенті

13. Н.Н. Ескендир - экономика факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрайымы, экономика және халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы

14. А.М.Калгужинова - заң факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрайымы, қылмыстық құқық, процес және криминалистика кафедрасының аға оқытушысы

15. А.М. Назарова - дене шынықтыру және спорт факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрайымы, дене шынықтару және спорттық дайындық кафедрасының аға оқытушысы

16. А.В. Омашева - химия факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрайымы, х.ғ.к., органикалық химия және полимерлер кафедрасының профессоры

17. Ж.С. Рамазанова - филология факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрайымы, ф.ғ.к., журналистика кафедрасының меңгерушісі

18.У.А. Қосыбаева - математика және ақпараттық технологиялар факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрайымы, п.ғ.к., математика және информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасының профессоры

19. А.С. Утегенова - физика-техникалық факультеттің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрайымы, х.ғ.к., радиофизика және электроника кафедрасының қауымдастырылған профессор

20. Г.И. Абишева - Академиялық кеңесінің хатшысы

21. О.А. Акифьева - шет тілдер факультетінің 2 курс магистранты

22. С. Жамбурбаева - заң факультетінің 1 курс докторанты

23. А.М. Пазылбекова - педагогика факультетінің 3 курс студенті


Ағымдағы жылға Кеңестің жұмыс жоспарын қарау

2021-2022 оқу жылына арналған Академиялық кеңестің жұмыс жоспары

Қаралатын мәселелер

 

Өткізу күні

Жауаптылар

1

2

3

4

1.1

Академиялық кеңестің 2021-2022 оқу жылындағы жұмысы туралы

Қазан

Академиялық мәселелер бойынша проректор

1.2

«Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі факультеттің комиссиясы туралы ереже» жобасы туралы

Академиялық мәселелер бойынша проректор

1.3

Әртүрлі, оның ішінде ПОҚ оқу-әдістемелік әдебиеттерін сараптау нәтижелері

 

2.1

Қашықтықтан оқыту бағдарламаларының студенттері үшін оқу пәндерінің әдістемелік құжаттармен және тапсырмалармен қамтамасыз етілуіне мониторинг нәтижелері туралы

Қараша

Қашықтықтан білім беру орталығының басшысы

2.2

«Қашықтықтан оқытуды іске асыру деңгейін бағалау» сауалнамасының нәтижелері туралы

Сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаменті директорының орынбасары

2.3

Оқыту сапасын бағалаудың әдістемелік құралдары туралы

Сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры

2.4

ҚарУ ЖАОК платформасына арналған online курстардың тақырыбы туралы

Қосымша білім беру факультетінің деканы

2.5

Әртүрлі, оның ішінде ПОҚ оқу-әдістемелік әдебиеттерін сараптау нәтижелері

 

 

3.1

Шет тілдері, экономика факультеттерінде, физика-техникалық факультетте қос дипломдық білім беру бағдарламаларын іске асыру тәжірибесі туралы

Қантар

Декандар

3.2

«Клиникалық психология» бірлескен білім беру бағдарламасын іске асыру туралы

Психология кафедрасының меңгерушісі, философия және психология факультетінің деканы

3.3

Шетелдік студенттерге арналған қазақ, орыс, ағылшын тілдері бойынша Foundation бағдарламасының, талапкерлерге арналған ҰБТ пәндері бойынша дайындық бағдарламаларының форматын бекіту

Қосымша білім беру факультетінің деканы

3.4

Білім беру бағдарламаларын іске асыру сапасын бағалаудың әдістемелік құралдары туралы

Сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаменті директорының орынбасары

3.5

Әртүрлі, оның ішінде ПОҚ оқу-әдістемелік әдебиеттерін сараптау нәтижелері

 

4.1

2021-2022 оқу жылының бірінші жартыжылдығындағы білім алушылардың үлгерімін талдау

Ақпан

 

Сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаменті директорының орынбасары

4.2

2022 жылы республикалық сараптамаға жіберілетін инновациялық білім беру бағдарламаларының академиялық тұжырымдамасы туралы

Кафедра меңгерушілері

4.3

Университет түлектерінің мансаптық жетістіктерін өлшеу әдістемесі туралы

Мансап бөлімінің басшысы

4.4

Әртүрлі, оның ішінде ПОҚ оқу-әдістемелік әдебиеттерін сараптау нәтижелері

 

5.1

Факультеттердің білім беру қызметінде озық педагогикалық тәжірибені енгізу жолдары туралы

Сәуір

Оқытушылар-шетелдік тағылымдамаларға қатысушылар

5.2

ҚарУ ЖАОК платформасына арналған оқу контентін дайындау туралы

Қосымша білім беру факультетінің деканы

5.3

ОӘҒӨК шеңберінде университеттің орта білім беру ұйымдарымен әдістемелік өзара іс-қимылының тиімділігі туралы

ОӘҒӨК бойынша серіктестер, жауапты хатшы

5.4

Әртүрлі, оның ішінде ПОҚ оқу-әдістемелік әдебиеттерін сараптау нәтижелері

 

 

6.1

2021-2022 оқу жылындағы Академиялық кеңес жұмысының қорытындылары

Маусым

Академиялық кеңес төрағасы

6.2

Академиялық кеңестің шешімдерін орындау туралы

Комиссия

6.3

Сабақ өткізу сапасы туралы

Сабақ сапасын қамтамасыз етуді бағалау жөніндегі комиссия

6.4

Әртүрлі, оның ішінде ПОҚ оқу-әдістемелік әдебиеттерін сараптау нәтижелері