ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


Нанотехнология және функционалдық наноматериалдар ұжымдық пайдалану ғылыми орталығы функционалдық наноматериалдар физикасы, органикалық электроника және фотовольтаика саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін ҚарМУ ректорының 22.10.2019 жылғы №1471 бұйрығымен ашылды.

Институт құрылымында 8 зертхана бар.

Басшысы:PhD докторы, қауымдастырылған профессор Зейниденов А.К., h-indexWebofScience – 4, ResearcherID: Q-4520-2017, h-indexScopus – 4, AuthorID: 56386144000, ORCID ID: 0000-0001-9780-5072.

Байланыс деректері: 8(777) 419-04-60, a.k.zeinidenov@gmail.com

Негізгі ғылыми бағытыорганикалық және бейорганикалық функционалды наноматериалдардағы заряд жеткізушілерді тасымалдау генерациясы мен динамикасын зерттеу.

Мақсаты мен міндеттері:

–күн энергетикасы және органикалық электроника саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу;

– ғылыми қызмет бейіні бойынша мамандарды – бакалаврларды, магистрлерді, PhD докторларын даярлау.

Ғылыми бағыттар:

–жарықсезгіш полимерлі жартылай өткізгіштер және композиттік молекулалық жүйелер;

- фотобелсенді қабаттардың құрылымдық ерекшеліктерінің полимерлі күн ұяшықтарындағы заряд жеткізушілерді генерациялау және тасымалдау процестеріне әсері;

- көпкомпонентті фотоэлектрлік түрлендіргіштердегі фотоиндукцияланған электронды процестер;

- перовскитті күн ұяшықтарында заряд жеткізушілерді генерациялау және тасымалдау.

Ғылыми зертханалар:

- полимерлі фотовальтаика зертханасы;

- перовскитті құрылымдар синтезі зертханасы;

- металл оксидтерінің жартылай өткізгіш композитті наноқұрылымдар зертханасы;

- органикалық наноматериалдар синтезі зертханасы;

- электрофизикалық өлшеулер және импеданс спектроскопиясы зертханасы;

- оптикалық өлшеулер зертханасы;

- сканерлеуші электронды микроскопия зертханасы;

- сканерлеуші зонд микроскопиясы зертханасы.

Ғылыми байланыстар:

М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (Russia);

Беларусь мемлекеттік университеті (Belarus);

Томск политехникалық университеті (Russia);

Назарбаев университеті;

Мәскеу инженерлік-физикалық институты (МИФИ) (Russia)

Институт қызметкерлері:

п/п

ТАӘ, лауазымы

Ғылыми дәрежесі, атағы

ORCID ID

Web of Science (ResearcherID)

Scopus AuthorID

Research Gate

Google Scholar

Publons

1

Зейниденов А.К., басшы

PhD докторы, қауымдастырылған профессор

0000-0001-9780-5072

Q-4520-2017

56386144000

ID

ID

Q-4520-2017

2

Аймуханов  А.К., аға ғылыми қызметкер

Ф.-м.ғ.к., қауымдастырылған профессор

0000-0002-4384-5164

U-6141-2018

35321945000

ID

ID

U-6141-2018

3

Джанабекова Р.Х., кіші ғылыми қызметкер

-

57189524428

ID

4

Рожкова К.С., кіші ғылыми қызметкер

-

0000-0003-3048-6171

U-6167-2018

-

-

ID

U-6167-2018

5

Мұқаметқали Т.М.,кіші ғылыми қызметкер

-

-

-

-

-

-

-

6

Омарбекова Г.И., кіші ғылыми қызметкер

-

-

-

-

-

-

-

7

Сейсембекова Т.Е., кіші ғылыми қызметкер

-

-

-

-

-

-

-

8

Қамбар Д., инженер

-

-

-

-

-

-

-


Ғылыми-технологиялық жабдық:

1. MIRA 3 LMU сканерлейтін зондтық микроскоп(CzechRepublic)

2. Q150 R үлгі дайындау жүйесі (Quorum Technologies) (USA),

3. JSPM-5400 атомдық-күш микроскопы(Japan)

4. Ультрадыбыстық жуғыш- SB-3200D (USA)

5. Вакуумдық сорғысы бар вакуумды кептіргіш шкаф-DZF-6050

6. Зерханалық таразы-FA2204C (USA)

7. УК-озон тазартқыш (Ossila)(USA)

8. Импедансты өлшеу модулі бар потенциостат-Р-45Х + FRA-24M (Russia)

9. Термиялық тозаңдатқыш қондырғы-CY-1700X-SPC-2(China)

10. Центрифуга (spin-coater) - SPIN150i (USA)

11. Dip-coater (Ossila) (USA)

12. CY-A1200-12L құндақты пеші (USA)

13. Smart-Q15 су ионсыздандырғышы (USA)

14. SCIENCETECH 150 вольт-амперлік сипаттамаларды өлшеуге арналған станция (Canada)

15. Plazma Etch плазмалық тазарту жүйесі (USA)

16. Инертті атмосферада наноматериалдарды алуға арналған вакуумдық қолғап боксы(China)

Іске асырылатын жобалар:

1. №544-Ф-19 «Жартылай өткізгішті полимер мен металлофталоцианиндер негізінде күн энергиясы фототүрлендіргішті әзірлеу» (2020, университетішілік грант).

2. AP08856176 «Органикалық жартылай өткізгішті нанокомпозиттер негізінде күн энергиясы фототүрлендіргішті әзірлеу» (2020-2022, ҚР БҒМ);