ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


Молекулалық нанофотоника институты нанотехнологиялар, конденсияланған орта физикасы, химиялық физика саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін ҚарМУ ректорының 21.04.2008 жылғы №363 бұйрығымен ашылды.

Институт құрылымына 12 зертхана кіреді.

Басшысы: физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Ибраев Н.Х., h-indexWebofScience – 8, ResearcherID: C-2957-2015, h-indexScopus – 7, AuthorID: 9333698600, ORCID ID: 0000-0002-5156-5015.

Байланыс деректері :+7  721235-65-09, imnph@mail.ksu.kz, niazibrayev@mail.ru

Негізгі ғылыми бағыты функционалды наноқұрылымды материалдардағы фотоиндукцияланған процестерді зерттеу.

Міндеттері:

– нанотехнологиялар, фотоника, күн энергетикасы, сенсорика және молекулалық электроника саласында іргелі және қоданбалы зерттеулер жүргізу;

– ғылыми қызмет бейіні бойынша мамандарды – бакалаврлар, магистрлер, PhD докторларын даярлау.

Ғылыми бағыттар:

–күрделі молекулалық жүйелер фотоникасы;

– наноплазмоника: наноқұрылымдар синтезі, плазмон-күшейтілген фотопроцестер және заманауи қолдану;

– нанокомпозиттік функционалдық материалдардағы электрондық қозу динамикасы;

– күн және сутегі энергетикасына арналған наноқұрылымдалған материалдар;

– кванттық электроника және оптикалық нанотехнологияларға арналған функционалдық элементтер;

– көміртекті және графендік кванттық нүктелерді синтездеу және зерттеу.

Институттың ғылыми зертханалары:

– электрондық процестер зертханасы;

– Раман–спектроскопия зертханасы;

– люминесценция кинетикасы зертханасы;

– импульстік фотолиз және магниттік әсерлер зертханасы;

– лазерлік спектроскопия зертханасы;

– фотовольтаика зертханасы;

– беттік физика зертханасы;

– органикалық наноқұрылымдар технологиясы зертханасы;

– химиялық синтез зертханасы;

– наноматериалдарды алу зертханасы;

– лазерлік абляция зертханасы;

– фотопроцестерді компьютерлік модельдеу зертханасы.

Ғылыми байланыстар:

Техас технологиялық университеті (USA);

М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (Russia);

Украинаның ҰҒА органикалық химия институты (Ukraine);

Орынбор мемлекеттік университеті (Russia);

Тарас Шевченко атындағы Ұлттық университет (Ukraine);

Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика және оптика ұлттық зерттеу университеті (Russia);

Назарбаев университеті;

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті;

Физика-техникалық институты, Алматы қ;

Полимерлік материалдар химиясы мен технологиясы институты, Алматы қ.;

Я. Купала атындағы Гродно мемлекеттік университеті (Belarus);

Томск мемлекеттік техникалық университеті (Russia);

Брайтон Университеті (UnitedKingdom).

Институт қызметкерлері:

п/п

ТАӘ, лауазымы

Ғылыми дәрежесі, атағы

ORCID ID

Web of Science (ResearcherID)

Scopus AuthorID

Research Gate

Google Scholar

Publons

1

Ибраев Н.Х., директор

Д.ф.-м.н., профессор

0000-0002-5156-5015

C-2957-2015

9333698600

ID

ID

C-2957-2015

2

Селиверстова Е.В., аға ғылыми қызметкер

PhD докторы

0000-0002-9507-8825

N-7199-2017

35323255400

ID

-

N-7199-2017

3

Афанасьев Д.А., аға ғылыми қызметкер

PhD докторы, қауымдастырылған профессор

0000-0002-0437-5315

D-4196-2012

41661115200

ID

-

D-4196-2012

4

Джанабекова Р.Х., кіші ғылыми қызметкер

Магистр

-

-

57189524428

ID

-

-

5

Темирбаева Д.А., кіші ғылыми қызметкер

Магистр

0000-0002-0201-2692

U-6122-2018

57204729767

-

-

U-6122-2018

-


Ғылыми-технологиялық жабдық:

1. TCSPC SPC-150 дара фотондардың уақыт-корреляцияланған санау әдісімен пико- және наносекундты люминесценция кинетикасын өлшеу жүйесі, Germany);

2. Микро- және миллисекундтық уақыт ажыратымдылығы бар қатты және сұйық ортаның люминесценциясын зерттеуге арналған жоғары сезімтал спектрометр (Hamamatsu, Japan);

3. LP-980 импульсті фотолиз әдісімен өтпелі жұтылу кинетикасын өлшеуге арналған қондырғы (EdinburghInstr., UnitedKingdom);

4. Confotec MR520 сканерлейтін Раман тоғыстаушы микроскопы (SOL Instruments, Belarus);

5. Гармоникалар генераторлары бар LQ215 лазерлік кешенінің базасында мәжбүрлі сәулеленудің қасиеттерін зерттеуге арналған қондырғы (SolarLS, Belarus);

6. Фотопроцестердегі спиндік магниттік әсерлерді зерттеуге арналған лазерлік қондырғы;

7. Agilent Cary 300 спектрофотометрі (Agilent, USA );

8. Cary Eclips спектрофлуориметрі (Agilent, USA);

9. I-V Measurement system Solar Simulator CT50AAA фотовольтаиканы өлшеудің біріктірілген жүйесі (Photo Emission Tech., USA);

10. KSV NIMA Ленгмюр-Блоджетт моно- және мультиқабатын алуға арналған қондырғы (BiolinSci., Sweden);

11. Zetasizer Nano S90 нано- және микробөлшектердің өлшемдерін өлшейтін құрал (Malvern, UnitedKingdom);

12. Sorbi MS сусымалы және қатты үлгілердің меншікті бетін өлшеуге арналған кешен (Meta, Russia);

13. Вакуумда термиялық және магнетронды тұндыру әдістерімен жұқа үлдірлер алуға арналған технологиялық қондырғылар (Russia);

14. Инертті атмосферада наноматериалдар алуға арналған СПЕКС ГБ 03-2М қолғап боксы (Spectrosyst., Russia);

15. LQ215 және ЛТИ-411 лазерлер базасында лазерлік абляция әдісімен наноматериалдарды алуға арналған қондырғы;

16. Spin Coating VTC-200 (USA) және «Screen-printing» ATMA AT-25PA әдісімен жұқа үлдірлер алуға арналған қондырғылар (USA) и методом «Screen-printing» ATMA AT-25PA (Australia).

Іске асырылатын жобалар:

1. АР08856161 «Конденсирленген молекулалық орталардағы плазмон-күшейтілген фотофизикалық үдерістер» (2020-2022, ҚР БҒМ, халықаралық коллаборация, Украина ҰҒА Органикалық химия институты ( Украина), А.А. Ищенко – х.ғ.д., профессор, Украина ҰҒА корреспондент-мүшесі).

2. АР08052672 «Графенді кванттық нүктелерді синтездеу және фотопроцесстерді зерттеу» (2020-2022, ҚР БҒМ);

3. AP09259913 «Көміртекті кванттық нүктелер негізіндегі функционалдық наноматериалдар» (2021-2023, ҚР БҒМ).