ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


Инклюзивті және арнайы білім берудің ресурстық орталығы ҚарУ Ғылыми кеңесінің 29.10.2020 жылғы № 3 шешімімен қолданыстағы инклюзивті білім берудің консультациялық-практикалық орталығы негізінде құрылды.

Басшысы:Рымханова Айнагуль Рымбековна, философия докторы (PhD). h-index Scopus – 1, ORCID ID:0000-0003-3177-4810, Author ID Scopus:57193953755.

Байланыс деректері: Карбышев к-сі, 7, № 11 оқу корпусы, 116,118-каб,118. тел. 87014987819, e-mail: kpcio@mail.ru, ainagul_rymhanova@mail.ru

Орталық қызметінің мақсаты өңірде инклюзивті және арнайы білім беру үдерісін ғылыми-әдіснамалық және ғылыми-әдістемелік сүйемелдеу.

Орталықтың негізгі міндеттері:

- инклюзивті және арнайы білім беруді іске асыру жағдайларын анықтау бойынша мониторингтік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;

- инклюзивті және арнайы білім беру саласындағы ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік әзірлемелерді орындау;

- инклюзивті және арнайы білім беру практикасын іске асыратын білім беру мекемелерінің оқу үдерісіне зерттеулердің нәтижелерін тарату және енгізу.

Орталық қызметінің бағыттары:

1. Ұйымдастырушылық-аналитикалық:

- білім берудің барлық сатыларында инклюзивті білім беру практикасын іске асыру мақсатында білім беру мекемелерінің қызметін талдау;

- білім беру мекемелерінің кедергісіз орта құрудағы қажеттіліктерін зерттеу;

- ерекше қажеттіліктері бар студенттердің ерекше білім алу қажеттіліктерінің сипатын зерттеу және анықтау;

- қоғам топтарының білім беру үдерісіне ерекше қажеттіліктері бар адамдарды қосу жайлы көзқарасына психологиялық-педагогикалық және әлеуметтік зерттеулер жүргізу;

- инклюзивті және арнайы білім беру проблемалары бойынша педагогикалық мамандықтардың бакалаврлары, магистрлері мен докторларын даярлау жүйесін зерделеу және талдау;

2. Білім беру-әдістемелік:

- ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды қолдауға қатысты қызметті реттейтін жергілікті құжаттарды әзірлеу;

- ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушылар үшін оқу материалдарының базасын әзірлеу;

- инклюзия шарттарын ескере отырып, педагог кадрларды даярлау бағдарламаларының мазмұнын жетілдіру;

- педагог кадрларды даярлау және қайта даярлау процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету;

- қосымша білім беру факультетінің қолдауымен біліктілікті арттыру курстары шеңберінде инклюзивті және арнайы білім берудің мектепке дейінгі және мектеп жүйесінде жұмыс істейтін педагог қызметкерлерді, сондай-ақ жоо-ның профессор-оқытушылар құрамын даярлау және қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру.

3. Ғылыми-зерттеу:

- инклюзивті білім берудің ғылыми-әдістемелік негіздерін, инклюзивті білім беруді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің практикаға бағытталған технологияларын әзірлеу;

- диагностикалық, түзету-дамыту әдістемелерінің және оларды іске асыру жөніндегі ұсынымдардың дерекқорын қалыптастыру;

- цифрлық форматты қоса алғанда, ерекше білім беру қажеттілігі бар адамдармен жұмыс істеу жөніндегі инновациялық нысандар мен технологияларды, тиімді әдістемелерді апробациялау мен енгізуді ғылыми-әдістемелік сүйемелдеу;

- өңірлік және республикалық халықаралық деңгейдегі ғылыми-практикалық семинарлар мен конференциялар, дөңгелек үстелдер, мастер-кластар, тренингтер ұйымдастыру.

4. Консультативтік-ағартушылық:

- білім берудің барлық сатыларында инклюзивті білім беру процесін ресурстық қамтамасыз ету;

- «Арнайы және инклюзивті білім беру. Специальное и инклюзивное образование. Special and Inclusive education» журналын басып шығару арқылы өңірде инклюзивті және арнайы білім беру тәжірибесін жинақтау және насихаттау;

- инклюзивті білім беру жүйесін қолдауға және дамытуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу.

- инклюзия идеясын тарату және ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін толерантты білім беру ортасын құру.

Басқа мекемелермен және ұйымдармен ынтымақтастық және өзара іс-қимыл

Орталық өз қызметін білім беру және ғылыми мекемелермен, қоғамдық бірлестіктермен және өзге де ұйымдармен ынтымақтастық туралы жасалған шарттар/ меморандумдар шеңберінде өзара іс-қимыл жасай отырып жүзеге асырады.

Орталықтың негізгі серіктестері – жоғары оқу орындары, Қарағанды облысының білім басқармасы және Қарағанды қаласының білім бөлімі, сәйкесінше мектепке дейінгі және мектеп мекемелері, ПМПК, психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттері мен орталықтары, Қарағанды облысының білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығы және стейкхолдерлер болып табылатын басқа да ҮЕҰ.

Іске асырылатын жобалар:

  1. Қарағанды облысы ББ «№27 ЖББОМ» КММ-мен бірлесіп «Инклюзивті білім беру жағдайында педагог кадрларды кәсіби қызметке даярлау».
  2. Қарағанды облысы ББ «Қарағанды облысының ПМПК» КММ-мен бірлесіп «Бүгін, ертең және әрқашан: инклюзивті ортада ақыл-ойы бұзылған балаларға сапалы білім алу құқығын іске асыру үшін психологиялық-педагогикалық жағдайлар (Қарағанды өңірінің мысалында)».
  3. ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру аясында 2020-2022 жж. арналған «Инклюзивті білім беру шеңберіндегі студенттердің волонтерлік қызметін ғылыми-әдістемелік сүйемелдеу» жобасы.

Мастер-класс на тему «Обобщение опыта работы с детьми с ООП по коррекции недостатков развития речи» совместно с КГУ «Областная специальная школа-интернат № 3 для детей с ОВР» УОКО.

Круглый стол «Перспективное развитие детей с особыми образовательными потребностями в обществе здоровых детей» в рамках реализации программы «РуханиЖаңғыру».

Новогодний инклюзивный праздник,проведенный студентами –волонтерами специальности «Дефектология»с участием детей ОФ«Ассоциации родителей детей-аутистов г.Караганды», центра ОО «Ақбота» и КГУ «Областная специальная школа-интернат № 1 для детей с нарушением зрения».

Работа «Инклюзивного кружка», где студенты получают непосредственный опыт работы с детьми, имеющимирасстройства аутистического спектра(РАС).

Участие студентов-дефектологов и магистрантов специальности «Дефектология» в On-line Марафоне Инклюзивных Практик «Инклюзивное сообщество: здесь и сейчас» (IP-Марафонпри поддержке International Association for Community Development (IACD)

Мастер-класс на тему: «Использование нейропсихологических упражнений на коррекционных занятиях со слепыми и слабовидящими младшими школьниками»,проведенный специалистами КГУ «Областная специальная школа- интернат № 1 для детей с нарушением зрения» УОКО.

Вебинар ЦПМ КарУ имени академика Е.А. Букетова: «Инклюзивная культура преподавателя как условие успешной интеграции студентов с ООП в вузе». (Докладчик: доцент кафедры специального и инклюзивного образованияРымханова А.Р.)