ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


Биологияның басым бағыттары бойынша зерттеу қызметін ұйымдастырудың тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында Қарағанды университеті ректорының 04.04.2012 жылғы № 374 бұйрығымен биотехнология және экомониторинг зерттеу паркі ашылды.

Орталық биология-география факультетінің базасында орналасқан, 8 зертхана мен ғылыми топтан тұрады.

Басшысы:биология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Ишмуратова Маргарита Юлаевна, H-indexScopus 4, H-indexWebofScience 4, ScopusAuthorID 6508189230, ResearcherIDWebofScienceX-2047-2019, ORCIDID0000-0002-1735-8290, LinkedIn https://www.linkedin.com/in/margarita-ishmuratova-31792672/,

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=pz77zOMAAAAJ

Reserach Gate https://www.researchgate.net/profile/Margarita-Ishmuratova

Байланыс деректері:+7 7212 35-61-52, margarita.ishmur@mail.ru; Қарағанды қ., Университет к-сі, 28, № 3-корпус, биология-география факультеті.

Ғылыми бағыттар:

- Азық-түлік және ауыл шаруашылық кәсіпорындарының шикізатындағы, тамақ өнімдеріндегі генетикалық түрлендірілген объектілердің құрамын талдау.

- Онкологиялық, тұқым қуалайтын және инфекциялық аурулардың генодиагностикасы.

- Егде жастағы адамдарда қант диабетінің алдын алу әдісін жасау немесе оның көріністерін жеңілдету.

- Өсімдіктерді микроклонды көбейту (сирек, жойылып кету қаупі бар, тағамдық және дәрілік).

- Дәрілік өсімдік шикізатын анатомиялық-морфологиялық және гистохимиялық талдау.

- Өсімдіктер мен омыртқасыз жануарлардың морфофизиологиялық көрсеткіштеріне физикалық факторлар мен ауыр металл нанобөлшектерінің әсерін бағалау.

- Қарағанды облысы жағдайында дәрілік және сәндік өсімдіктерді жерсіндіру.

- Орталық Қазақстанның тамырлы өсімдіктерінің флорасы мен өсімдік ресурстары.

- Өсімдік және жануар материалдарын криоконсервациялау әдістерін әзірлеу.

- Қоршаған ортаның қолайсыз факторларының адам денсаулығына әсерін бағалау және сауықтыру бойынша ұсыныстар әзірлеу.

- Табиғи қосылыстардың биологиялық белсенділігін бағалау.

- Ғылыми қызмет бейіні бойынша мамандарды – бакалаврларды, магистрлерді, PhD докторларын даярлау.

Ғылыми зертханалар және зерттеу топтары:

-өсімдіктер биотехнологиясы зертханасы,

-молекулалық биология зертханасы лаборатория молекулярной биологии,

-диабет зертханасы,

-физиология зертханасы,

- экомониторинг зертханасы,

-криобиология тобы,

-анатомия және фармакогнозия тобы,

-микробиология зертханасы.

Ғылыми байланыстар:

- Алтай мемлекеттік университеті (Барнаул қ., Ресей Федерациясы).

- Бүкілресейлік өсімдіктердің генетикалық ресурстары институты (Санкт-Петербург қ., Ресей Федерациясы).

- Негевтегі Бен-Гурион университеті (Беэр-Шева қ., Израиль).

- Маңғышлақ эксперименттік ботаникалық бағы (Ақтау, Қазақстан).

- Тюмень мемлекеттік медициналық университеті (Тюмень қ., Ресей Федерациясы).

- М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (Мәскеу қ., Ресей Федерациясы).

- Криобиология және криомедицина институты (Харьков қ., Украина).

- Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы институты (Алматы қ., Қазақстан).

- Алтай ботаникалық бағы (Риддер қ., Қазақстан).

- Орталық Сібір ботаника бағы (Новосібір қ., Ресей Федерациясы).

Зерттеу орталығының қызметкерлері

п/п

ТАӘ, лауазымы

Ғылыми дәрежесі, атағы

ORCID ID

Web of Science (Researcher ID)

Scopus Author ID

Research Gate

Google Scholar

Publons

1

М.Ю. Ишмуратова, зерттеу паркінің басшысы

Б.ғ.к., қауымдастырылған профессор

0000-0002-1735-8290

X-2047-2019

6508189230

ID

ID

X-2047-2019

2

А.Е. Конкабаева, бас ғылыми қызметкер

М.ғ.д., профессор

0000-0001-8051-7808

S-3285-2017

ID

ID

ID

S-3285-2017

3

К.Г. Ли, аға ғылыми қызметкер

Б.ғ.к.

0000-0001-5816-4081

-

ID

ID

-

-

4

М.К. Смагулов, аға ғылыми қызметкер

Б.ғ.к.

-

-

-

-

-

-

5

Р.Б. Сейдахметова, аға ғылыми қызметкер

Б.ғ.к.

0000-0002-5389-6846

-

ID

-

-

-

6

Д.В. Агеев, ғылыми қызметкер

Биология магистрі

0000-0002-0485-1908

-

-

-

-

-

Іске асырылатын жобалар:

1 «Солтүстік және Орталық Қазақстанның эндемиялық өсімдіктері популяцияларының қазіргі жай-күйін зерттеу және генетикалық материалды сақтау әдістерін әзірлеу» ҚР БҒМ ҒК гранты, 2015-2017 жж. Жетекшісі: б.ғ.к. С.У. Тлеукенова

2 «Орталық Қазақстанның топырағында, суында, өсімдіктері мен жануарларында ауыр металдардың жинақталуын бағалау және эксперименттік жануарларға қысқа мерзімді және ұзақ әсер ету кезінде өсімдік тағамдық поллютанттарының уыттылығын» ҚР БҒМ ҒК гранты, 2015 ж. Жетекшісі: м.ғ.д., профессор А.Е. Конкабаева.

3 № 218-Б-19 «Өміршеңдікті сақтау алгоритмін әзірлеу және мұздатылған үлгілер банкін құру үшін өсімдік және жануар биологиялық материалын криоконсервациялау» Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің ішкі гранты, 2019-2020 жж. Жетекшісі: б.ғ.к. М.Ю. Ишмуратова.

4 «Жабайы өсетін өсімдіктер мен дәрілік өсімдіктердің тұқымдық материалын криоконсервациялау және қысқа және ұзақ мерзімді сақтау банкін жасау» ҚР БҒМ ҒК гранты, 2021-2023 жж. Жетекшісі: б.ғ.к. М.Ю. Ишмуратова.

Соңғы 5 жылдағы негізгі жарияланымдар:

1 Turuspekov Y., Genievskaya Y., Baibulatova A., Zatybekov A., Kotuhov Y., Ishmuratova M., Imanbayeva A., Abugalieva S. Phylogenetic Taxonomy of Artemisia L. Species from Kazakhstan Based on Matk-Analyses // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 2018, Vol. 72, № 1 (712), P. 29–37.

2 Akhmetalimova A. M., Ivasenko S. A., Marchenko A. B., Ishmuratova M. Yu., Poleszak E., Ludwiczuk A., Loseva I. V. The study of the chemical composition of ТhymuseremitaКlok.andТhymusrasitatusКlok. from the Karaganda Region // News Of The National Academy Of Sciences Of The Republic Of Kazakhstan-Series Chemistry And Technology, 2018, Vol. 5, P. 20-25.

3 Meyramov G., Dupont O.-N., Kartbayeva G. Prevention of destruction of b-cells of isolated pancreatic islets caused by 5-nitro-8-oxyquinoline // Transplant International, 2017, Vol. 30, P. 541-541.

4 Ишмуратова М.Ю., Тлеукенова С.У., Гаврилькова Е.А., Додонова А.Ш. Определитель сосудистых растений Центрального Казахстана. – Караганда: Полиграфист, 2016, 302 с.

5 Конкабаева А.Е., Ишмуратова М.Ю. Оценка накопления тяжелых металлов в почве, воде и растениях промышленных регионов Карагандинской области. - Караганда: Изд-во ТОО «Полиграфист», 2016. – 112 с.

6 Ишмуратова М.Ю., Тлеукенова С.У., Додонова А.Ш., Гаврилькова Е.А. Эндемичные виды растений флоры Карагандинской области (Центральный Казахстан). - Караганда: Изд-во ТОО «Полиграфист», 2016, 109 с.

7 Минаков А.И., Исмаилова Ф.М., Сагалиев И.А., Ишмуратова М.Ю., Турлыбекова Г.К. Флора и фауна Государственного национального природного парка «Буйратау». – Караганда, 2019, 152 с.

8 IshmuratovaM.Yu. Essential oil plants of the Karaganda region. Monograph. - Karaganda: “Arko” Ltd, 2020, 107 p.

9 Zhumina A.G., Li K., Konovalova A.A., Li Ye.A., IshmuratovaM.Yu., Pogossyan G.P., Danilenko M. Plasma 25-hydrozyvitamin D levels and VDR gene expression in peripheral blood mononuclear cells of leukemia patients and healthy subjects in Central Kazakhstan // Nutrients, 2020, Vol. 12, Issue 1229 .

10 Ivasenko S.A., Orazbayeva P., Skalicka-Wozniak K., Ludwiczuk A., IshmuratovaM.Yu., Poleszak E., Korona-Glowniak I., Akhmetova S.B., Karilkhan I., Loseva I. Antimicrobial Activity of Ultrasonic Extracts of Two Chemotypes of Thymus serpyllum L. of Central Kazakhstan and their Polyphenolic Profiles // Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 2021, Vol. 9(1), P. 61-67.

11 Adyova A., Auyezova A.M., Attar R., IshmuratovaM.Yu., Farooqi A.A. Regulation of TGFβ/SMAD signaling by long non-coding RNAs in different cancers: Dark Knight in the Castle of molecular oncology // Non-coding RNA Research, 2021, Vol. 6, P. 23-28.

12 Tleubayeva M.I., Datkhayev U.M., Alimzhanova M., IshmuratovaM.Yu., Korotetskaya N.V., Abdullabekova R.M., Flisyuk E.V., Gemejiyeva N.G. Component composition and antimicrobial activity of CO2 extract of Portulacaoleracea, growing in the territory of Kazakhstan // The scientific world journal, Vol. 2021, Article ID 5434525, 10 p.

13 Farooqi A.A., Auyezova A.M., SeherYilmaz, Karasholakova L., IshmuratovaM.Yu.Mechanistic role of DANCR in the choreography of signaling pathways in different cancers: Spotlight on regulation of Wnt/β-catenin and JAK/STAT pathways by oncogenic long non-coding RNA // Non-coding RNA Research, 2021, Vol. 6, Issue 1, P. 29-34.

14 IshmuratovaM.Yu., Tleukenova S.U., Atikeyeva S.N., Auelbekova A.K., Zhuzbayeva G.O., ZhumagaliyevaZh.Zh. Cryopreservation of Calendula officinalis seeds // EurAsian Journal of BioSciences, 2020, Vol. 14, Iss. 1, P. 501-505.

Халықаралық форумдар мен конференцияларға қатысу:

1 «Заманауи биологияның әдіснамасы, теориясы мен практикасы» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы (Қостанай қ., Қазақстан, 2018, 2019, 2020).

2 Санкт-Петербургтегі жас ғалымдардың XII Халықаралық ботаникалық конференциясы (2018).

3 «Өсімдіктер мен микроорганизмдер: болашақтың биотехнологиясы» PLAMIC 2018 халықаралық ғылыми конференциясы (Уфа қ., Ресей, 2018).

4 International Conference on Higher Education Advances «HEAD-2018» (Валенсия, Испания, 2018).

5 «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы ғылым, білім және өндіріс» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы (Қарағанды, Қазақстан, 2018).

6 1st International Earthworms Congress (Shanghai, China, 2018).

7 «Оптиканың іргелі мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция (Санкт-Петербург қ., Ресей, 2018).

8 International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices, (Igalo, Montenegro, 2018).

9 «Дәрілік өсімдік ғылымының болашағы» атты халықаралық ғылыми конференция (Мәскеу, Ресей, 2018).

10 «Дәрілік өсімдік шаруашылығы: өткеннің тәжірибесінен қазіргі заманғы технологияларға» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы (Полтава, Украина, 2018, 2019, 2020).

11 «Фармация ғылыми мектебінің қалыптасуы мен даму болашағы: ұрпақтар сабақтастығы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция (Алматы, Қазақстан, 2019).

12 Халықаралық қатысумен «Академик Н.В. Цициннің мұрасы. Қазіргі жағдайы және даму болашағы» атты бүкілресейлік ғылыми конференция (Мәскеу, Ресей, 2019).

13 Халықаралық қатысумен VI Бүкілресейлік ЭкоБиоТех-2019 конференциясы (Уфа, Ресей, 2019).

14 «Өсімдіктен дәрілік препаратқа дейін» халықаралық ғылыми конференциясы (Мәскеу, Ресей, 2020).

15 «Өсімдіктердің әртүрлілігі: жағдайы, тенденциялары, сақтау тұжырымдамасы» бүкілресейлік конференциясы (Новосібір, Ресей, 2020).

16 «Оңтүстік Сібір және Моңғолия ботаника мәселелері» халықаралық ғылыми конференциясы» (Барнаул, Ресей, 2020).

17 International Conference "Modern Science Management and standarts of scientific research» (Прага, Чехия, 2020).

18 «Органикалық химия мен биотехнологияның өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми конференциясы (Екатеринбург, Ресей, 2020).

Ғылыми-технологиялық жабдық:

Зертханаларда орнатылған ғылыми-зерттеу жабдығы, зертханалық жиһаз: ПТР-талдауға арналған бокс, «Ламинар-С» БАБ-ПТР, «Ламинар-С» БАБп-01 ламинарлық боксы – 1,5 (2 дана), KBF 115 BINDER сериялы климаттық сынақ камерасы, Biosan ES-20/60 шейкер-инкубаторы, ВК-75-01 бу стерилизаторы (автоклав), MC 50 бинокулярлы микроскопы (2 дана), СМ-6М центрифугасы, айнымалы көлемдегі бір арналы мөлшерлегіш (4 дана), электр бидистилляторы, Ohaus PA 114 аналитикалық таразы-ылғал өлшегіші, АЭ-10 МО электр аквадистилляторы, ОРУБ-01 «Дезар-5» ультракүлгін бактерицидті ауа сәулелендіргіш-рециркуляторы (2 дана), ТС-1/80 құрғақ ауа электр термостаты, СТА вольтамперометрлік кешені, «Темос-экспресс» сынама дайындау кешені, СНОЛ 8,2/1100 маркалы құндақты пеші, ЛВ-210 таразысы, СМП-21/01-«Р-Д» маркалы ықшам микропроцессорлық спирограф, білек артериялық қысымын өлшеуге арналған аппарат, Minispin центрифугасы, спирометр (1 дана); «Варикард» аспабы, GPS E-Trex Vista координаттарды спутниктік анықтау аспабы (1 дана), «BinaLogic» проекциялық тринокулярлық микроскоп базасындағы зертханалық компьютерленген бейне кешені; теллурий (1 бірл.), нивелирлер (3 бірл.), цифрлық планиметр (1 бірл.), DQL-4 тау-кен-геологиялық компасы (1 бірл.), DISTOA3 қол лазерлік қашықтық өлшеуіші (1 бірл.), стереоскоптар (4 бірл.), барометр-анероид (1 бірл.), гелиограф (1 бірл.), «Carl Zeiss» оптикалық микроскопы, MC 100 ХР бинокулярлы микроскопы, тік автоклав, Shimazu аналитикалық таразысы, микробиологиялық кешен (1 бірл.), Дьюар ыдысы (3 бірл.), Bailum Bio биотехнологиялық ферментері (1 бірл.), Химилюминометр Lum-1200 сұйықтық талдағышы (спектрофлуориметр) (1 бірл.), ATAGO рефрактометрі (3 бірл.), рН-метр (3 бірл.).