ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


Химиялық мәселелер ғылыми-зерттеу институты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2000 жылғы 25 наурыздағы № 248 бұйрығымен ғылымды, білімді және өндірісті интеграциялау мақсатында ұйымдастырылды. Институт құрамына 4 бөлім және «Химиялық материалтану және нанохимия» технологиялық инкубаторы кіреді.

Басшысы:ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, химия ғылымдарының докторы, профессор М.Ж.Буркеев, h-indexWeb of Science – 5, ResearcherID: U-7591-2018,h-indexScopus – 3, Author ID: 8633331000, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2852-081X.

Байланыс деректері: +7 7212 79-02-38, m_burkeev@mail.ru.

Linkedin: https://kz.linkedin.com/in/meyram-burkeev-01216184

Ғылыми бағыттар:

  • жаңа рецептураларды әзірлеу;
  • «интеллектуалды» сополимерлерді, ылғал сіңіргіштерді, нанокаталитикалық жүйелерді, ұзақ әсер ететін дәрілік нысандарды, герметикалық қосылыстарды олардың негізінде синтездеу үшін негіз ретінде алынған жаңа полимерлі матрицаларды синтездеу және зерттеужаңа полимерлі матрицаларды синтездеу және зерттеу.

Міндеттері:

  • дәрілік заттарды, герметиктегіш қосылыстарды, ион алмастырғыштарды және т.б. иммобилизациялау үшін жаңа «зияткерлік» сополимерлерді, ылғал сіңіргіштерді, нанокаталитикалық жүйелерді, дәрілік нысандарды (полимерлі матрицаларды) синтездеу саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу;
  • ғылыми қызмет бейіні бойынша мамандарды – бакалаврларды, магистрлерді, PhD докторларын даярлау.

Ғылыми бағыттар:

  • инновациялық дәрілік түрлерді әзірлеу және енгізу (дәрілік препараттарды биоүйлесімді полимерлермен нанокапсуландыру);- жаңа құрылмалық материалдар мен ылғалсорбенттерді синтездеу;
  • қанықпаған полиэфир шайырлары негізіндегі жаңа «smart» полимерлердің физика-химиялық қасиеттерін зерттеу;
  • полимер матрицасына иммобилизацияланған ауыспалы қатардағы наноөлшемді металдар мен асыл металдар негізінде жаңа каталитикалық жүйелер құру.

Институттың ғылыми зертханалары:

–органикалық химия және полимерлер зертханалары;

–химиялық технология және мұнай химиясы зертханалары;

–бейорганикалық және техникалық химия зертханалары;

–физикалық және аналитикалық химия зертханалары.

Ғылыми байланыстар:

– Гете атындағы университет (Майндағы Франкфурт қ., Германия).

– Карлов университеті (Прага қ., Чехия Республикасы)

–Эйндховен технологиялық университеті (Эйндховен қ., Нидерланд).

–Вулверхэмптон университеті (Вулверхэмптон қ., Ұлыбритания).

– М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (Мәскеу қ., РФ).

– Томск мемлекеттік университеті (Томск қ., РФ).

–Томск политехникалық ұлттық зерттеу университеті (Томск қ., РФ).

– РҒА жоғары молекулалық қосылыстар институты (Санкт-Петербург қ., Ресей).

–G-Global – Жасыл экономиканы қолдау коалициясы.

– «НАТР» АҚ.

–Эргономика ҒӨФ ЖШС.

– «EurasianFoods» АҚ.

– Фитохимия халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі.

Институт қызметкерлері:

п/п

ТАӘ, лауазымы

Ғылыми дәрежесі, атағы

ORCID ID

Web of Science (ResearcherID)

Scopus AuthorID

Research Gate

Google Scholar

Publons

1

Буркеев М.Ж., директор

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, х.ғ.д., профессор

0000-0003-2852-081X

U-7591-2018

8633331000

-

-

ID

2

Давренбеков С.Ж.

Х.ғ.д., қауымдастырылған профессор

0000-0002-0218-7062

AAE-7510-2021

6507344553

-

-

-

ID

3

Ковалева А.К.

0000-0001-9758-648X

S-1516-2018

55601320500

-

-

-

Ғылыми-технологиялық жабдық:

п/п

Жабдықтың, аспаптың, мүкәммалдың түрі

Жабдықтың, аспаптың, мүкәммалдың мақсаты

Моделі және шығарылған жылы

Қолда бар бірліктер саны

Жағдайы (жаңа, жақсы, нашар)

Меншікті, жалға алынған (кімнен)

-

      Зертханалық жабдықтар

1

Электрондық микроскопп

Беттік морфологияны зерттеу

JSPM-5400

(2008 г.вып.)

1

Жақсы

Меншікті

2

Гидридті тіркемесі бар атомдық-абсорбциялық спектрометр

Элементтік талдау

AA140, Varian

(2008 ж.ш.)

1

Жақсы

Меншікті

3

Хромато-масс спектрометрі

Құрамдарды анықтау

Agilent 7890A

(2008 ж.ш.)

1

Жақсы

Меншікті

4

Тиімділігі жоғары сұйықтықты хроматограф

Көпкомпонентті қоспалардың құрамын анықтау

ShimadzuHPLC20

(2008 ж.ш.)

1

Жақсы

Меншікті

5

Инфрақызыл Фурье спектрометрі

Құрылымды зерттеу

ФСМ 1202 (2011 ж.ш.)

1

Жақсы

Меншікті

6

УК-спектрометр

Құрылымды зерттеу

UV-1800, Shimadzu

(2008 ж.ш.)

1

Жақсы

Меншікті

7

2100 AN турбидиметрі

Лайлылықты анықтау

HACH

(2008 ж.ш.)

1

Жақсы

Меншікті

8

Ультрацентрифуга

Бөлу, тұндыру

МОМ-3180 (2008 ж.ш.)

1

Жақсы

Меншікті

9

Микроцентрифуга мин. 16 000 айналым

Бөлу, тұндыру

(2011 ж.ш.)

1

Жақсы

Меншікті

10

Ионометриялық түрлендіргіш

Ортаның рН анықтау

И-500 НПКФ Авилон

(2011 ж.ш.)

1

Жақсы

Меншікті

11

Дифференциалды сканерлеу калориметрі

Жылу қасиеттерін зерттеу

Labsys Evolution

DTA/DSC (2015 ж.ш.)

1

Жақсы

Меншікті

12

Гель-дарушы хроматограф

Молекулалық массаны анықтау

VISCOTEC 270 DUAL DETECTOR(2015 ж.ш.)

1

Жақсы

Меншікті

13

Спектрофотометр

Құрылымды зерттеу

SPEKOL 1300 ANALYTIC JENA(2014 ж.ш.)

1

Жақсы

Меншікті

14

Вакуумдық айналмалы буландырғыш

Сұйықтықтарды айдау және бөлу

Vacuum Controller V-855(2015 ж.ш.)

1

Жақсы

Меншікті

Соңғы 5 жылдағы негізгі жарияланымдар:

  • Burkeev M, Fazylov S., et al. Thermal decomposition of beta-cyclodextrin and its inclusion complex with vitamin E. MENDELEEV COMMUNICATIONS. -2021. - Том: 31. Выпуск: 1. Стр.: 76-78. DOI: 10.1016/j.mencom.2021.01.023 (IF = 1.694, Q3).

Tazhbayev Y., Mukashev O., Burkeyev M. et al.Synthesis and Comparative Study of Nanoparticles Derived from Bovine and Human Serum Albumins // Polymers –2020. –Vol.12. Р. 1301 (IF 3,164, Q1).

Tazhbayev Y., Mukashev O., Burkeyev M. et al. Hydroxyurea-Loaded Albumin Nanoparticles: Preparation, Characterization, and In Vitro Studies// Pharmaceutics 2019, 11(8), 410. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics11080410 (IF 4,773, Q1).

Burkeev M et al. Synthesis and radical copolymerization of 2-(4-((4-isocyanophenyl)diazenyl)phenoxy)ethyl-3-phenylacrylate ith maleic anhydride// Polymers advanced technologies. - 2021. - P. 1-8. DOI: 10.1002/pat.5274 (Q2).

Burkeev M.Zh., et.al. Synthesis and Properties of Poly(Propylene Glycol Maleate Phthalate)-Styrene Copolymers as a Base of Composite Materials// J. Appl. Chem. – 2018. – Vol.91. – No.11. – 1742-1749, DOI:10.1134/S1070427218110022. (IF-0.6, Q4).

Burkeyev M.Zh., et al. Polypropylene Glycol Maleate Phthalate Terpolymerization with Acrylamide and Acrylic Acid // POLYMER-KOREA. – 2020. Vol.44. – No.2. – P. 123-131 (Web of Science,IV-квартиль, IF-0.5, DOI: 10.7317/pk.2020.44.2.123). (IF-0.4, Q4).

№ 31052 патент. Пропиленгликоль, фтальдық ангидрид және фумар қышқылы негізінде қанықпаған полиэфирлі шайырларды алу әдісі /М.Ж. Буркеевжәне басқалары; 16.03.2016 ж. жарияланды.

№ № 33266 ҚР патенті. Пропиленгликоль және фумар қышқылы негізінде қанықпаған полиэфирлі шайырларды алу әдісі /М.Ж. Буркеев, Е.М. Тажбаев және басқалары; 07.11.2018 ж. жарияланды.

Патент № 33759. патент. Акрил қышқылымен полипропиленгликольмалеинатфталат негізінде жаңа стимулға сезімтал ылғал сіңіргіштерді алу тәсілі / М.Ж.Буркеев, А.К. Ковалева және басқалары; 09.07.2019 ж. жарияланды.