ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті 202328.11.2023

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 9 28.11.2023 жылғы, күндізгі

А.К.Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Б.А.Дисюпов Тәуелсіз директор

Н.О.Дулатбеков

Басқарма-Торағасы Ректор

1. 2020-2024 жылдарға арналған «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жартыжылдық даму жоспарын нақтылау жобасын талқылау (2023 жыл, 2 жартыжылдық нақтылау)

(Баяндамашы-қаржы директоры Бекмағамбетова К. М.)

 

 


20.11.2023

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 8 20.11.2023 жылғы, күндізгі

А.К.Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Б.А.Дисюпов Тәуелсіз директор

Н.О.Дулатбеков

Басқарма-Торағасы Ректор

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2020-2024 жылдарға арналған 2022 жылға арналған даму жоспарын іске асыруды бағалау нәтижелерін алдын ала қарау.

(Баяндамашы - қаржы директоры Бекмағамбетова К. М.)

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу мониторингінің нәтижелерін талқылау

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А. С. Киздарбекова)

 

Шақырылған тұлғалар: қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова

24.10.2023

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 7 24.10.2023 жылғы, күндізгі

А.К.Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Б.А.Дисюпов Тәуелсіз директор

Н.О.Дулатбеков

Басқарма-Торағасы Ректор

1. «Ұйымдық құрылымды жетілдіру» және «Инфрақұрылым, цифрлық экожүйе» стратегиялық бағыттарын іске асырудың ағымдағы жай-күйі туралы.

(Баяндамашы-Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А. Жетпісбаева)

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларына өзгерістер енгізу туралы.

(Баяндамашы – персоналды басқару басшысы А.Т. Төлеубеков)

3. «Әлеуметтік-жастар саясаты» стратегиялық бағытын іске асырудың ағымдағы жай-күйі туралы.

(Баяндамашы – Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М.Ж. Сыздықов)

4. «Platonus» ақпараттық жүйесін енгізуді аяқтау жоспарының орындалуы туралы есеп.

(Баяндамашылар - Академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесі-проректор С.С. Сағынтаева)

 

 


18.09.2023

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 6 18.09.2023 жылғы, күндізгі

А.К.Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Б.А.Дисюпов Тәуелсіз директор

Н.О.Дулатбеков

Басқарма-Торағасы Ректор

1. 2022 жылғы «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қызметі туралы жылдық есепті талқылау

(Баяндамашы-Корпоративтік хатшы А. С. Киздарбекова)

2. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы

(Баяндамашы-Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б. А. Жетпісбаева)

3. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ штат саны жобасын талқылау

(Баяндамашы-қаржы директоры Бекмағамбетова К. М.)

 

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б. А. Жетпісбаева, қаржы директоры Бекмағамбетова К. М.


19.06.2023

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 5 19.06.2023 жылғы, күндізгі

А.К.Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Б.А.Дисюпов

Тәуелсіз директор

Н.О.Дулатбеков

Басқарма-Торағасы Ректор

1. «Ғылыми-техникалық қызметті дамыту» стратегиялық бағытын іске асырудың ағымдағы жай-күйі

(Баяндамашы-Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Е. М. Тәжбаев)

2. 2023-2024 оқу жылына арналған 7М04112 «Басқарушылық және қаржылық аналитика» (магистратура) қос дипломының білім беру бағдарламасы бойынша оқу ақысы құнының мөлшерін талқылау

(Баяндамашы-Академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі, проректор Т. З.Жүсіпбек)

 

 


24.05.2023

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 4 24.05.2023 жылғы, күндізгі

А.К.Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Б.А.Дисюпов Тәуелсіз директор

Н.О.Дулатбеков

Басқарма-Торағасы Ректор

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған 2022 жылғы Даму жоспарының орындалуы туралы есепті алдын ала қарау

(Баяндамашы - қаржы директоры Қ.М.Бекмағамбетова)

2. Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен негізгі ережелерін сақтау/ сақтамау туралы есеп жобасын талқылау

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

3. «Академиялық саясат және білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету» стратегиялық бағытын іске асырудың ағымдағы жай-күйі

(Баяндамашы - академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі, проректор Т.З. Жүсіпбек)

4. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Білім алушыларына оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашылар – Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М. Ж. Сыздықов)

5. Тұрақты даму саласындағы «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ саясатының жобасын және мүдделі тараптардың картасын талқылау

(Баяндамашылар-сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры С. А. Шункеева)

6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жобасын талқылау

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

 

Шақырылған тұлғалар: Академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесі, проректор Т.З.Жүсіпбек, Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М.Ж.Сыздықов. қаржы директоры К.М.Бекмағамбетова, сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры С.А.Шункеева


30.03.2023

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 3 30.03.2023 жылғы, күндізгі

А.К.Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Б.А.Дисюпов Тәуелсіз директор

Н.О.Дулатбеков

Басқарма-Торағасы Ректор

1. Ақпаратты ашу туралы ереженің жобасын талқылау

(Баяндамашы – Ректор аппаратының басшысы С.К. Қалқаманов)

2. 2023, 2024 жылдарға арналған педагогикалық бейіндегі магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша тыңдаушыларды даярлауға арналған оқыту құны туралы

(Баяндамашы – қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова)

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттар туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы – Академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі, проректор Т.З. Жүсіпбек)

4. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университет» КЕАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы

(Баяндамашы – Ректор аппаратының басшысы С.К. Қалқаманов)

 

Шақырылған тұлғалар: Академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі, проректор Т.З. Жүсіпбек, қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова, Ректор аппаратының басшысы С.К. Қалқаманов.


20.02.2023

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 2 20.02.2023 жылғы, күндізгі

Қ.Б.Бексұлтанов

Тәуелсіз директор

А.К.Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Н.О.Дулатбеков

Басқарма-Торағасы Ректор

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2022 жылғы 2020-2025 жылдарға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Стратегиялық даму жоспарын іске асыру туралы есебін алдын ала қарау

(Баяндамашы– Басқарма мүшесі,стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А.Жетпісбаева )

 

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А. Жетпісбаева


18.01.2023

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 1 18.01.2023 жылғы, күндізгі

Қ.Б.Бексұлтанов

Тәуелсіз директор

А.К.Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Н.О.Дулатбеков

Басқарма-Торағасы Ректор

1. Корпоративтік хатшының «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшысының 2022 жылғы жұмысы туралы Есебін алдын ала қарау

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С.Киздарбекова)

2. 2023-2024 оқу жылына арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін талқылау

(Баяндамашы – қаржы директоры К.М. Бекмағамбетова)

3. «Сыртқы стейкхолдерлермен өңірлік өзара іс-қимылды дамыту» стратегиялық бағытын іске асырудың ағымдағы жай-күйі

(Баяндамашы – Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А. Жетпісбаева)

 

 

Шақырылған тұлғалар: қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова,  Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А. Жетпісбаева