ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет 20236.11.2023 ж.

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 8 06.11.2023 жылғы, күндізгі

А.К. Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Е.Қ. Мамытбеков

Тәуелсіз директор

Б.А. Дисюпов

Тәуелсіз директор

1. Басқарма құрамына кандидаттар үшін біліктілік талаптарын әзірлеу және Басқарма Төрағасын – ректорды іріктеу және тағайындау және Қоғам Басқармасы мүшелерін сайлау тәртібі туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А. Қ. Күмісбеков)

 

 


18.10.2023 ж.

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 7 18.10.2023 жылғы, күндізгі

А.К. Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Е.Қ. Мамытбеков

Тәуелсіз директор

Б.А. Дисюпов

Тәуелсіз директор

1. Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б. А. Жетпісбаеваның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және 01.11.2023 жылдан бастап өз еркімен жұмыстан босату туралы келіп түскен өтінішке байланысты еңбек шартын бұзу туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А. Қ. Күмісбеков)

 

 


12.09.2023 ж.

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 6 16.09.2023 жылғы, күндізгі

А.К. Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Е.Қ. Мамытбеков

Тәуелсіз директор

Б.А. Дисюпов

Тәуелсіз директор

1. Басқарманың өкілеттік мерзімін ұзарту туралы

(Баяндамашы – кадрлар және сыйақылар комитетінің Төрағасы, Тәуелсіз директор А. Қ. Күмісбеков)

2. Басқарма мүшелері Е. М. Тәжбаев, м. ж. Сыздықова, А. С. Молдабаевтың өкілеттік мерзімдерін ұзарту туралы

(Баяндамашы – кадрлар және сыйақылар комитетінің Төрағасы, Тәуелсіз директор А. Қ. Күмісбеков)

3. Басқарма мүшелері мен Корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақыларының мөлшерін өзгерту туралы

(Баяндамашылар – кадрлар және сыйақылар комитетінің Төрағасы, Тәуелсіз директор А. Қ. Күмісбеков)независимый директор Кумысбеков А.К.)

 


19.06.2023 ж.

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 5 19.06.2023 жылғы, күндізгі

А.К. Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Е.Қ. Мамытбеков

Тәуелсіз директор

Б.А. Дисюпов

Тәуелсіз директор

  1. 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің өзін-өзі бағалау, Басқарманың және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау нәтижелерін алдын ала қарау.

(Баяндамашы – кадрлар және сыйақылар комитетінің Төрағасы, Тәуелсіз директор А. Қ. Күмісбеков)

  1. 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректор, Басқарма мүшелері және Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру мәселелерін талқылау

(Баяндамашы – кадрлар және сыйақылар комитетінің Төрағасы, Тәуелсіз директор А. Қ. Күмісбеков)

  1. Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін ұзарту туралы

(Баяндамашы – кадрлар және сыйақылар комитетінің Төрағасы, Тәуелсіз директор А. Қ. Күмісбеков)

 


24.05.2023 ж.

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 4 24.05.2023 жылғы, күндізгі

А.К. Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Е.Қ. Мамытбеков

Тәуелсіз директор

Б.А. Дисюпов

Тәуелсіз директор

1. 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің қызметіне өзін-өзі бағалау, Басқарма мен Корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы

(Баяндамашылар – кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы А. Қ. Күмісбеков)

 

 


20.04.2023 ж.

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 3 20.04.2023 жылғы, күндізгі

А.К. Күмісбеков

Тәуелсіз директор

Е.Қ. Мамытбеков

Тәуелсіз директор

Б.А. Дисюпов

Тәуелсіз директор

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков)

2. Комитеттердің қызметін бағалау бөлігінде «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

3. Еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзған кезде сыйақы төлеу бөлігінде «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректоры мен Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

4. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет туралы ережеге өзгерістер жобасын талқылау

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

.)

 


20.02.2023 ж.

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 2 20.02.2023 жылғы, күндізгі

Қүмісбеков Айбек Қүмісбекұлы

Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы

 

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы – Ректорын іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А. С. Киздарбекова)

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Корпоративтік хатшысының сабақтастығын қамтамасыз ету саясатындағы өзгерістер жобасын талқылау

(Баяндамашы-Ректор аппаратының басшысы С.К.Қалқаманов)

3. 2023 жылға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің KPI талқылау

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А.Жетпісбаева.)

 

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А.Жетпісбаева, Ректор аппаратының басшысы С.К.Қалқаманов


16.01.2023 ж.

Хаттаманың

және күні,

Отырыс фомасы

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 1  16.01.2023 жылғы, күндізгі

Қүмісбеков Айбек Қүмісбекұлы

Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы

 

1. 2023 жылға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің KPI талқылау

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А.Жетпісбаева)

 

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А.Жетпісбаева