ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет 2021«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылғы жұмысы туралы ақпарат

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылғы  жұмысы туралы ақпарат

 

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті отырыстарының 2021 жылы қаралған мәселелердің саны

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті 2021 жылы 6 отырыс өткізді, барлық отырыстар күндізгі нысанда өткізілді.

Жалпы алғанда Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің отырыстарында 18 мәселе қаралды. Олар бойынша 44 шешім қабылданды, оның 41-і Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсынымдар, 3-і Комитет деңгейінде қабылданатын түпкілікті шешім болып табылады.

 

Ай

Отырыс күні

Хаттама нөмірі

Отырыс нысаны

1

қаңтар

15.01.2021 ж.

01

күндізгі

2

сәуір

09.04.2021 ж.

02

күндізгі

3

мамыр

19.05.2021 ж.

03

күндізгі

4

тамыз

19.08.2021 ж.

04

күндізгі

5

қыркүйек

10.09.2021 ж.

05

күндізгі

6

желтоқсан

10.12.2021 ж.

06

күндізгі

 

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылғы 15 қаңтардағы күндізгі отырысы (№1 Хаттама)

 

Келесі мәселелер қаралды:

1.Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту

2. Басқарма Төрағасы-Ректордың, Басқарма мүшелерінің, бас бухгалтердің KPI алдын ала қарау

3. Қоғам Басқарма Төрағасы-Ректорының, Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін өзгерту туралы

4. Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ереженің жобасын қарау

5. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу бағдарламасының жобасын қарау

 

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1.Комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

2. Басқарма мүшелері мен Қоғамның бас бухгалтерінің KPI жобалары қаралып, мақұлданды.

3. Басқарма мүшелерінің қызметін KPI негізінде бағалау нәтижелері бойынша жылдық сыйлықақы мөлшерін есептеу әдістемесін әзірлеу қажеттілігі туралы шешім қабылданды.

4. Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін анықтау бөлігінде ұсынымдар әзірленді.

5. Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ереженің жобасы қаралып, мақұлданды.

6. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу бағдарламасының жобасы қаралып, мақұлданды

 

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылғы 09 сәуірдегі күндізгі отырысы (№2 Хаттама)

 

Келесі мәселелер қаралды:

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректордың, Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы Ережеге Басқарма мүшелері мен толықтырулардың қызметін бағалау нәтижелері бойынша сыйлықақы мөлшерін есептеу әдістемесін талқылау.

2. Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған есебінің жобасын талқылау

 

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректордың, Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы Ережеге Басқарма мүшелері мен толықтырулардың қызметін бағалау нәтижелері бойынша сыйлықақы мөлшерін есептеу әдістемесінің жобасы әзірленді және мақұлданды.

2. Қоғамның бірқатар ішкі нормативтік құжаттарына (ІНҚ) өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсынымдар талқыланды.

3. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған есебінің жобасы қаралды және мақұлданды.

 

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылғы 19 мамырдағы күндізгі отырысы (№3 Хаттама)

 

Келесі мәселелер қаралды:

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік этика кодексінің жобасын қарау

2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу туралы ереже жобасын қарау

3. 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы.

4. Жылдық сыйлықақы мөлшері бойынша ұсыныстар әзірлеу

 

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік этика кодексінің жобасы қаралып, мақұлданды

2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу туралы ереже жобасы қаралып, мақұлданды

3. Директорлар кеңесін, Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін және корпоративтік хатшыны бағалаудың алдын ала қорытындылары талқыланды.

4. Қоғамдағы корпоративтік басқаруды одан әрі жетілдіру жөнінде ұсынымдар тұжырымдалды.

5. Жылдық сыйлықақы беру мәселелері бойынша ұсыныстар дайындалды.

 

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылғы 19 тамыздағы күндізгі отырысы (№4 Хаттама)

 

Келесі мәселелер қаралды:

1. Корпоративтік хатшының KPI жобасын талқылау

2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Корпоративтік хатшысының сабақтастығын қамтамасыз ету саясатын алдын ала қарау

3. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшысының құзыреттерін дамыту жөніндегі жоспарды талқылау

 

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Корпоративтік хатшының KPI әзірленді, талқыланды және мақұлданды

2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Корпоративтік хатшысының сабақтастығын қамтамасыз ету саясатын қарау жобасы қаралып, мақұлданды

3. Директорлар кеңесі мүшелерінің, ішкі аудит қызметінің және Қоғамның Корпоративтік хатшысының құзыреттерін дамыту жөніндегі жоспар талқыланып, мақұлданды

 

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылғы 10 қыркүйектегі күндізгі отырысы (№5 Хаттама)

 

Келесі мәселелер қаралды:

1. Басқарма мүшелерінің, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің, корпоративтік хатшы мен бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшерін өзгерту туралы.

 

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Басқарма мүшелерінің, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің, корпоративтік хатшы мен бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшерін өзгерту бойынша ұсынымдар әзірленді.

 

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылғы 10 желтоқсандағы күндізгі отырысы (№6 Хаттама)

 

Келесі мәселелер қаралды:

1. Басқарманың 2020 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдарының орындалуы туралы Басқарманың есебін қарау

2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылғы жұмысы туралы есебін алдын ала қарау

3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту

 

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Басқарманың 2020 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдарының орындалуы туралы Басқарманың есебі қаралды және назарға алынды.

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылғы жұмысы туралы есебі мақұлданды және қарауға ұсынылды.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті»  КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.


10.12.2021 ж.
КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ
 ОТЫРЫСЫ
10.12.2021 жылғы, Хаттама № 6

Хаттаманың нөмірі және күні, отырыстың өткізілу формасы

 

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 6

10.12.2021 ж.,

күндізгі

1.Бекбергенов Нұрлан Аджимұратұлы

 

2.Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы– тәуелсіз директор;

 

 

 

1. Басқарманың 2020 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдарының орындалуы туралы Басқарманың есебін қарау

(Баяндамашы –  Басқарма мүшесі,  ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Е.М.Тажбаев)

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылғы жұмысы туралы есебін алдын ала қарау

(Баяндамашы-кадрлар және сыйақылар комитетінің Төрағасы Н.А. Бекбергенов)

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту

(Баяндамашы-Корпоративтік хатшы А. С. Қыздарбекова)

 

 

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Е.М.Тажбаев , академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі – проректор З.Т.Жүсіпбек, Басқарма мүшесі ,әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М.Ж.Сыздыков.


10.09.2021 ж.

КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ОТЫРЫСЫ

10.09.2021 жылғы , Хаттама 5

Хаттаманың нөмірі және күні, отырыстың өткізілу формасы

 

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 5

10.09.2021 ж.,

күндізгі

1.Бекбергенов Нұрлан Аджимұратұлы

 

2.Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы– тәуелсіз директор;

 

 

 

  1. Басқарма мүшелерінің , ішкі аудит қызметі , корпоративтік хатшы қызметкерлерінің  және бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшерінің өзгерту туралы.

(Баяндамашы – кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет Төрағасы Н.Ә.Бекбергенов)

 

 

 


19.08.2021 ж.
КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ
 ОТЫРЫСЫ
19.08.2021 жылғы, Хаттама № 4  
Хаттаманың және күні, Отырыс фомасы Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 4  19.08.2021 жылғы, күндізгі Бекбергенов Нұрлан Аджимұратұлы Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы;   1. Корпоративтік хатшының KPI жобасын талқылау (Баяндамашы-кадрлар және сыйақылар комитетінің Төрағасы Н.А. Бекбергенов) 2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Корпоративтік хатшысының сабақтастығын қамтамасыз ету саясатын алдын ала қарау (Баяндамашы-Корпоративтік хатшы А. С. Қыздарбекова) 3. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшысының құзыреттерін дамыту жөніндегі жоспарды талқылау (Баяндамашы-Корпоративтік хатшы А. С. Қыздарбекова)  

19.05.2021 ж. КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ОТЫРЫСЫ
19.05.2021 жылғы, Хаттама № 3  
Хаттаманың және күні, Отырыс фомасы Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 3  19.05.2021 жылғы, күндізгі Бекбергенов Нұрлан Аджимұратұлы Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы; Қожахметова Гүлсім Шабданқызы   1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік этика кодексінің жобасын қарау (Баяндамашы – Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М. Ж. Сыздықов) 2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу туралы ереже жобасын қарау. (Баяндамашы-Корпоративтік хатшы А. С. Қыздарбекова.) 3. 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы. (Баяндамашы-Корпоративтік хатшы А. С. Қыздарбекова.) 4. Жылдық сыйлықақы мөлшері бойынша ұсыныстар әзірлеу (Баяндамашы-қаржы директоры Қ.М.Бекмағамбетова)

09.04.2021 ж.
КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ОТЫРЫСЫ
09.04.2021 жылғы , Хаттама № 2

Хаттаманың нөмірі және күні, отырыстың өткізілу формасы

 

Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 2

09.04.2021 ж.,

күндізгі

1.Бекбергенов Нұрлан Аджимұратұлы

 

2.Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы– тәуелсіз директор;

 

 

 

1.  «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы- Ректордың, Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы Ережеге Басқарма мүшелері мен толықтырулардың қызметін бағалау нәтижелері бойынша сыйлықақы мөлшерін есептеу әдістемесін талқылау.

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А. С. Қыздарбекова)

    2. Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған есебінің жобасын талқылау.

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А. С. Қыздарбекова)

 

 

 

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Е.М.Тажбаев , академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі – проректор З.Т.Жүсіпбек, Басқарма мүшесі ,әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М.Ж.Сыздыков.


15.01.2021 ж. КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ОТЫРЫСЫ
15.01.2021 жылғы, Хаттама № 1
Хаттаманың және күні, Отырыс фомасы Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 1  15.01.2021 жылғы, күндізгі Бекбергенов Нұрлан Аджимұратұлы Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы; Қожахметова Гүлсім Шабданқызы   1. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту (Баяндамашы-Корпоративтік хатшы А. С. Қыздарбекова) 2. Басқарма Төрағасы-Ректордың, Басқарма мүшелерінің, бас бухгалтердің KPI алдын ала қарауы (Баяндамашы-Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Жетпісбаева Б. А.) 3. Қоғам Басқарма Төрағасы-Ректорының, Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін өзгерту туралы (Баяндамашы- Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің төрағасы Бекбергенов Н.Ә.) 4. Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ереженің жобасын қарау (Баяндамашы-Корпоративтік хатшы А. С. Қыздарбекова.) 5. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу туралы бағдарлама жобасын қарау (Баяндамашы-Корпоративтік хатшы А. С. Қыздарбекова.)  

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректоры Б.А. Жетпісбаева