ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Басқарма отырысы 2020Басқарманың 2020 жылғы жұмысы туралы ақпарат 2020 жылы Басқарма отырыстарының және қаралған мәселелердің саны «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасы 2020 жылы 10 отырыс өткізді, барлық отырыстар күндізгі нысанда өткізілді. Жалпы ғылыми кеңес отырыстарында 35 мәселе қаралды. Олар бойынша 102 шешім қабылданды.
Ай Отырыс күні Хаттама нөмірі Отырыс нысаны
1 қыркүйек 01.09.2020 жыл 01 күндізгі
2 қыркүйек 07.09.2020 жыл 02 күндізгі
3 қыркүйек 16.09.2020 жыл 03 күндізгі
4 қыркүйек 22.09.2020 жыл 04 күндізгі
5 қазан 14.10.2020 жыл 05 күндізгі
6 қазан 15.10.2020 жыл 06 күндізгі
7 қазан 28.10.2020 жыл 07 күндізгі
8 қараша 11.11.2020 жыл 08 күндізгі
9 желтоқсан 08.12.2020 жыл 09 күндізгі
10 желтоқсан 29.12.2020 жыл 10 күндізгі
   «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2020 жылғы 03 тамыздағы күндізгі отырысы (№1 хаттама) Келесі мәселелер қаралды:
 1. Қоғамның штаттық кестесін бекіту туралы.
 2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және өзге де сыйақы төлеу шарттары туралы ережені келісу туралы.
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
 1. Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті профессор-оқытушылар құрамының 2020-2021 оқу жылына арналған штаттық кестесі бекітілсін.
 2. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің әкімшілік, оқу-көмекші, әкімшілік-шаруашылық және басқа да қызметкерлерінің штат кестесі бекітілсін.
 3. Қызметкерлерді басқару, Стратегиялық даму, СМЖ және аккредиттеу орталығы, Экономикалық жоспарлау бөлімі, Бухгалтерия және басқа да бөлімшелер жұмыс құжаттамасын осы штат кестесіне сәйкес келтірсін.
 4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және өзге де сыйақы төлеу шарттары туралы ереже бекітілсін.
   «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2020 жылғы 07 қыркүйектегі күндізгі отырысы (№2 хаттама) Келесі мәселелер қаралды:
 1. Қабылдау комиссиясының алдын-ала қорытындылары туралы.
 2. 2020-2021 оқу жылында оқу процесін ұйымдастыру туралы.
 3. Әскери кафедраны ұйымдастыру туралы.
 4. Профессор-оқытушылар құрамы мен оқу-көмекші персоналдың жалақысын арттыру туралы.
 5. Әртүрлі мәселелер
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
 1. Қабылдау комиссиясының алдын ала қорытындылары туралы ақпарат есепке алынсын.
 2. 2020-2021 оқу жылында оқу процесін ұйымдастыру туралы ақпарат есепке алынсын.
 3. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне әскери кафедра ашу туралы өтініш жасалсын.
 4. 2020 жылғы 01 қыркүйектен бастап Қоғамның бюджеттік және бюджеттен тыс қаражаты есебінен ПОҚ жалақысына лауазымдық жалақысының 30% мөлшерінде қосымша ақы белгіленсін.
 5. 2020 жылғы 01 қыркүйектен бастап Қоғамның бюджеттік және бюджеттен тыс қаражаты есебінен ОКП жалақысына лауазымдық жалақысының 35% мөлшерінде қосымша ақы белгіленсін.
   «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2020 жылғы 16 қыркүйектегі күндізгі отырысы (№3 хаттама) Келесі мәселелер қаралды:
 1. Университетте оқу процесін ұйымдастыру туралы.
 2. Қашықтықтан білім беру технологияларын техникалық қамтамасыз ету туралы.
 3. Білім алушылардың білім беру қызметтерін көрсету және жатақханада тұру үшін ақы төлеу шартын орындауы туралы.
 4. Әртүрлі мәселелер.
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
 1. Университетте оқу процесін ұйымдастыру бойынша жұмыс қанағаттанарлық деп танылсын.
 1. Білім беру процесінде ҚБТ қолдану бойынша 2020-2021 оқу жылында жұмысқа қабылданған профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру курстары ұйымдастырылсын.
 2. Кафедралардың ПОҚ штаты жасақталсын.
 1. 3-курс докторанттардың диссертациялық зерттеулерді орындау тиімділігін арттыру мақсатында докторанттардың жеке жұмыс жоспарларын орындауына ай сайын мониторинг жүргізілсін.
 2. Университет факультеттері көктемгі семестрдің магистратура және докторантура білім беру бағдарламаларының жоғары оқу орны компонентінің барлық пәндері бойынша бейне дәрістер әзірлеу жұмыстарын аяқтасын.
 3. Магистратура мен докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша аралас оқытуды іске асыратын факультеттер басқа жоғары оқу орындарында жекелеген пәндерді онлайн режимде және (немесе) оффлайн режимде, жаппай ашық онлайн курстарда игеру мүмкіндігін ескерсін.
 4. Декандар, кафедра меңгерушілері сабақтарды, білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын қашықтықтан өткізу мүмкін болмаған жағдайда барлық санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуын қамтамасыз етсін.
 5. Факультеттерде теориялық және практикалық сабақтарды қашықтықтан ұйымдастырудың үздік тәжірибелерін тарату мақсатында оқыту қызметтері мен платформаларының бірыңғай каталогы құрылсын.
 6. Факультет декандары, 2020 жылы оқуын аяқтаған докторанттардың ғылыми жетекшілері мен кеңесшілері әзірленген жоспарға сәйкес диссертациялық кеңестерде диссертацияларды қорғауға ұсынуды қамтамасыз етсін.
 1. Қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана отырып оқу процесін ұйымдастыру және оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу бойынша жұмысты жалғастыру.
 2. ҚР БҒМ 2020 жылғы 28 тамыздағы №374 «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі» бұйрығына сәйкес жеке тұлғаны верификациялау және онлайн-емтихандарды өту нәтижелерін растау жүйесі үшін онлайн прокторинг енгізу мүмкіндігін қарастыру.
 3. Университеттің оқу процесін ұйымдастыру үшін «Платон АЖ» ақпараттық жүйесін енгізу мүмкіндігін қарастыру.
 4. Білім алушылардың білім беру қызметтерін көрсету және жатақханада тұру үшін ақы төлеу шартын орындауы туралы ақпарат есепке алынсын.
 5. kz. ресурсы (терминал, қосымша) арқылы оқу ақысын төлеу мүмкіндігі қамтамасыз етілсін.
 6. Білім алушылардың білім беру қызметтерін көрсету шартын орындауы бойынша жұмыс жандандырылсын.
 7. Білім алушылар контингентіне сәйкес штат кестесіне өзгерістер енгізілсін.
  «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2020 жылғы 22 қыркүйектегі күндізгі отырысы (№4 хаттама) Келесі мәселелер қаралды:
 1. «КОНЭС» ЖШС ұсынған ЖСҚ-ға сәйкес технопарк құрылысының құнын нақтылау туралы. (Баяндамашы: Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор – Е.М. Тажбаев)
 2. №1 жатақхананың А блогында душ кабиналарын салу бойынша жұмыстардың құнын нақтылау туралы. (Баяндамашы: Басқарма төрағасы, Ректор – Н.О. Дулатбеков)
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
 1. «КОНЭС» ЖШС-ға ЖСҚ-тағы сомаларды түзету туралы шағым жолдансын.
 2. КЖБ бастығы Н.К.Сулейменовтен түсіндірме жазба алынсын.
 3. №1 жатақхананың А блогындағы душ бөлмелерін қалпына келтіру есептеу калькуляциясы қайта қарау үшін қайтарылсын.
 4. ӘШБ басшысы Н.М. Жұмагелді, КЖБ бастығы Н.К. Сулейменов, КЖБ мамандары К. Р. Болатбаева, Г. Е. Байпеисовадан түсіндірме жазбалар алынсын.
 5. Университет объектілерін жөндеу және салу бойынша ұсынылатын есептердің анықтығы мен дұрыстығына бақылау күшейтілсін.
  «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2020 жылғы 14 қазандағы күндізгі отырысы (№5 хаттама) Келесі мәселелер қаралды:
 1. 2019-2020 оқу жылының екінші жартыжылдығында онлайн сессияны тапсыру нәтижелері және оқыту сапасын арттыру шаралары туралы.
 2. ПОҚ және ОКП штатын жасақтау туралы.
 3. Білім алушылардың білім беру қызметтерін көрсету және жатақханада тұру ақысын төлеу шартын орындауы туралы.
 4. Әртүрлі мәселелер.
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
 1. Жазғы емтихан сессиясының нәтижелері қанағаттанарлық деп танылсын.
 2. ПОҚ және ОКП штатын жасақтау туралы ақпарат назарға алынсын.
 3. Білім алушылардың білім беру қызметтерін көрсету және жатақханада тұру ақысын төлеу шартын орындауы туралы ақпарат назарға алынсын.
  «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2020 жылғы 15 қазандағы күндізгі отырысы (№6 хаттама) Келесі мәселелер қаралды:
 1. Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті баспасының қызметі туралы.
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
 1. Университеттің бас ғимаратында «Жедел полиграфия бөлімі» орналастырылсын.
 2. Бас ғимаратта баспа және полиграфиялық қызметтерді ұсыну үшін үй-жай бөлініп, жөндеу жұмыстары жүргізілсін.
 3. Университеттің 2020 жылға арналған даму жоспарына түзету енгізілсін.
 4. Баспа директорының ұсынысына сәйкес баспаға қажетті жабдық сатып алынсын.
«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2020 жылғы 28 қазандағы күндізгі отырысы (№7 хаттама) Келесі мәселелер қаралды:
 1. Оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы.
 2. Әкімшілік және өзге де қызметкерлердің штат санын қысқарту және үнемделген қаражат есебінен жалақыны ұлғайту мүмкіндігі туралы.
 3. Пандемиядан кейін университетте тамақтануды ұйымдастыру туралы.
 4. «Болашақ» бағдарламасының түлектерін тарту және оларды ынталандыру шаралары туралы.
 5. Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті брендінің атрибуты ретінде логотипті бекіту туралы.
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
 1. Оқу ақысын төлеу бойынша ұсынылған жеңілдіктер қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 2. Директорлар кеңесіне «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-та оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы өтініш жасалсын.
 3. Әкімшілік-басқару, әкімшілік-шаруашылық және өзге де қызметкерлерді қысқарту жөнінде ұсыныстар берілсін.
 4. Үнемделген қаражат есебінен жалақыны арттыру жөнінде ұсыныстар берілсін.
 5. Бас ғимараттың асханасы қайта жаңартылсын.
 6. Қоғамдық тамақтандыру комбинатының барлық объектілерінде бейнебақылау жүйесі орнатылсын.
 7. ҚТК директорының міндетін атқарушының ұсынысына сәйкес қажетті жабдық сатып алынсын.
 8. Дайындалатын тағамдар ассортименті кеңейтілсін.
 9. ҚТК үй-жайларында электр және су есептеуіш құрылғыларын орнату.
 10. Студенттік-тұрмыстық кешенде жөндеу жұмыстары жүргізілсін.
 11. Студенттік-тұрмыстық кешенде вентиляция қалпына келтірілсін.
 12. Студенттік-тұрмыстық кешенде орталықтандырылған ас әзірлеу кешені ұйымдастырылсын.
 13. Университеттің кадр саясаты туралы ережені әзірлеу жөніндегі комиссия құрылсын.
 14. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті бренді атрибуттарының макеттері анықталсын және онлайн дауыс беруге ұсынылсын.
 15. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жаңа тауар белгісі бекітілгенге және мемлекеттік тіркелгенге дейін қолданыстағы тауар белгісі жеке үлгідегі құжаттар үшін пайдаланылсын.
«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2020 жылғы 11 қарашадағы күндізгі отырысы (№8 хаттама) Келесі мәселелер қаралды:
 1. Оқу процесінде университеттің кітапхана ресурстарын пайдалану тиімділігі туралы.
 2. Студенттік Денсаулық сақтау пунктінің қызметі туралы.
 3. Білім алушылардың білім беру қызметтерін көрсету және жатақханада тұру үшін ақы төлеу шартын орындауы туралы
 4. Әртүрлі мәселелер.
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
 1. Оқу үрдісінде университеттің кітапханалық ресурстарын пайдалану қанағаттанарлық деп танылсын.
 2. Барлық факультеттерде электронды кітап беруді қалыптастыру бойынша жұмыс жалғастырылсын.
 3. «Оқытушының әдістемелік портфеліне» «Оқытушының жеке кабинетімен», «Кітапханамен» және «Студенттің жеке кабинетімен» интеграцияланған «Әдебиет – Пайдаланылатын материалдар» модулі енгізілсін.
 4. Оқу әдебиеттерін автоматты түрде сканерлеу үшін қосымша арнайы жабдық сатып алу мүмкіндігі қарастырылсын.
 5. Студенттік Денсаулық сақтау пунктінің қызметі туралы ақпарат есепке алынсын.
 6. Денсаулық сақтау пунктіне қосымша штат бірліктерін енгізу мүмкіндігі қарастырылсын.
 7. Білім алушылардың білім беру қызметтерін көрсету және жатақханада тұру үшін ақы төлеу шартын орындауы туралы ақпарат есепке алынсын.
  «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2020 жылғы 08 желтоқсандағы күндізгі отырысы (№9 хаттама) Келесі мәселелер қаралды:
 1. 2020 ж. түлектерді жұмысқа орналастыру нәтижелері туралы.
 2. Білім алушылардың білім беру қызметтерін көрсету шартын және жатақханада тұру үшін ақы төлеу орындауы туралы.
 3. Әртүрлі мәселелер.
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
 1. 2020 жылғы түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша жұмыс қанағаттанарлық деп танылсын.
 2. BuketovWork платформасын әзірлеу аяқталсын, студенттер мен жұмыс берушілер арасында платформаның тіркелген пайдаланушыларының максималды саны қамтамасыз етілсін.
 3. Кафедралар 2020 жылғы түлектердің жұмыс орнынан растайтын құжаттарды жинау жұмыстарын жалғастырсын.
 4. Білім беру гранты бойынша оқитын 2021 жылғы түлектерді алдын ала жұмысқа орналастыруға мониторинг жүргізілсін.
 5. Биология-география, тарих, заң және философия және психология факультеттерінің кафедралары білім алушыларды одан әрі жұмысқа орналастыра отырып, даярлауға шарт жасасу жөніндегі жұмысты күшейтсін.
 6. Білім алушылардың білім беру қызметтерін көрсету шартын және жатақханада тұру үшін ақы төлеу шартын орындауы туралы ақпарат есепке алынсын.
  «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2020 жылғы 29 желтоқсандағы күндізгі отырысы (№10 хаттама) Келесі мәселелер қаралды:
 1. Қаржы орталығы» АҚ қолдауымен 500 орындық жатақхана салу туралы.
 2. Мүліктік жалдауға (жалға алуға) берілетін мүлік тізбесін бекіту туралы.
 3. Университет қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы
 4. Әкімшілік-басқару, әкімшілік-шаруашылық және өзге де қызметкерлердің жалақысын арттыру туралы.
 5. ӘБҚ, АҚБ және басқа да персоналдың штат кестесіне өзгерістер енгізу туралы.
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
 1. «Қаржы орталығы» АҚ қолдауымен 500 орындық жатақхана салу қажеттілігі мақұлдансын.
 2. Жалғыз акционерге 500 орындық жатақхана салу жөнінде шешім қабылдау туралы белгіленген тәртіппен өтініш жасалсын.
 3. Мүліктік жалдауға (жалға алуға) берілетін мүліктің тізбесі бекітілсін.
 4. Басқарма төрағасы-Ректорды, Басқарма мүшелерін, қоса атқарушыларды, тәртіптік жазалары бар қызметкерлерді және бір айдан аз жұмыс істеген қызметкерлерді қоспағанда, университеттің барлық қызметкерлеріне 25 000 теңге сомасында сыйлықақы берілсін.
 5. Әкімшілік-басқару, әкімшілік-шаруашылық және өзге де қызметкерлердің жалақысы қосымшаға сәйкес 2020 жылғы 01 қаңтардан бастап арттырылсын.
Жауаптылар: ЭЖБ, бухгалтерия.
 1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және өзге де сыйақы беру шарттары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
 2. ӘБҚ, ӘШБ және басқа да қызметкерлердің штаттық кестесіне 01.01.2021 жылдан бастап өзгерістер енгізілсін.

29.12.2020 ж.
Басқарма отырысынң хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері Қаралған мәселелер
29.12.2020 ж., № 10 Хаттама, ашық Басқарма төрағасы – Ректор – Н.О. Дулатбеков, Басқарма мүшелері –  Е.М. Тажбаев, Б.А. Жетписбаева, М.Ж. Сыздыков. Басқарма мүшесі м.а. - Б.Р. Нусупбеков, 1.          «Қаржы орталығы» АҚ қолдауымен 500 орындық жатақхана салу туралы (Баяндамашы: Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор – М.Ж. Сыздыков). 2.        Мүліктік жалдауға (жалға алуға) берілетін мүлік тізбесін бекіту туралы (Баяндамашы: атқарушы директордың м.а. – Н.М. Жұмагелді). 3.    Университет қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы (Баяндамашы: ЭЖБ бастығы – Д.З. Тусупова). 4.    Әкімшілік-басқару, әкімшілік-шаруашылық және өзге де қызметкерлердің жалақысын арттыру туралы (Баяндамашы: ЭЖБ бастығы – Д.З. Тусупова)
Шақырылған тұлғалар: Жұмагелді Н.М., Тусупова Д.З., Жакупова Р.О., Бекмагамбетова К.М.

08.12.2020 ж.
Басқарма отырысынң хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері Қаралған мәселелер
08.12.2020 ж., № 9 Хаттама, ашық Басқарма төрағасы – Ректор – Н.О. Дулатбеков, Басқарма мүшелері –  Е.М. Тажбаев, Б.А. Жетписбаева, М.Ж. Сыздыков. Басқарма мүшесі м.а. - Б.Р. Нусупбеков, 1.                 2020 ж. түлектерді жұмысқа орналастыру нәтижелері туралы (Баяндамашы: Мансап және жұмысқа орналастыру орталығының жетекшісі – Г.С. Тишмаганбетова). 2.                  Білім алушылардың білім беру қызметтерін көрсету шартын және жатақханада тұру үшін ақы төлеу орындауы туралы (Баяндамашы: бас бухгалтердің м.а. – Р. О. Жакупова). 3.                  Әртүрлі мәселелер. 1)                Гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық бағыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына ЖОО ішілік гранттар туралы ережені бекіту туралы (Баяндамашы: Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор – Е.М. Тажбаев). 2)                Оқу және ғылыми әдебиетті басып шығару туралы ережені бекіту туралы (Баяндамашы: Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор – Е.М. Тажбаев). 3)                «Болашақ» халықаралық бағдарламасы шеңберінде шетелде білім алған жас мамандарды университетте жұмысқа тарту туралы ережені бекіту туралы (Баяндамашы: Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор – Е.М. Тажбаев). 4)   «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының мүлкін мүліктік жалдауға беру қағидаларын бекіту туралы (Баяндамашы: ЭЖБ бастығы – Д. З. Тусупова). 5)   «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қызметкерлерімен еңбек шартының үлгілік нысанын бекіту туралы (Баяндамашы: ҚБ бастығы – А. Т. Калиева). 6)   «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ кадр саясаты туралы ережені бекіту туралы (Баяндамашы: ҚБ бастығы – Калиева А. Т.). 7)   Білім алушылардың академиялық сабақтарға қатысуын және оларды өткізу сапасын бақылау онкүндігінің нәтижелері туралы (Баяндамашы: Басқарма мүшесі, академиялық мәселелер жөніндегі проректордың м.а. –  Б. Р. Нусупбеков.) 8)   Қысқы емтихан сессиясына дайындық туралы (Баяндамашы: ТК жетекшісі – Э.К. Мусенова)  
  Шақырылған тұлғалар: К.Б. Аданов, М.К. Буркеев, Ж.А. Джумабеков, А.К. Зейниденов, М.М. Иманбеков, Д.А. Казимова, Д.К. Кусбеков, А.М. Серикбаев, Г.К. Тлеужанова, С.А.Талжанов, Ж.С. Хусаинова, Р.О. Жакупова, А.Т. Калиева, С.В. Гаголина, С.Г. Карстина, Д.З. Тусупова, К.М. Бекмагамбетова, С.Г. Курымбаев, Э.К. Мусенова, Г.С. Тишмаганбетова.

11.11.2020 ж.
Басқарма отырысынң хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері Қаралған мәселелер
11.11.2020 ж., № 8 Хаттама, ашық Басқарма төрағасы – Ректор – Н.О. Дулатбеков, Басқарма мүшелері – Б.А. Жетписбаева, М.Ж. Сыздыков. Басқарма мүшесі м.а. - Б.Р. Нусупбеков 1.          Оқу процесінде университеттің кітапхана ресурстарын пайдалану тиімділігі туралы (Баяндамашы: комиссия төрағасы – Д.А. Казимова) 2.          Студенттік Денсаулық сақтау пунктінің қызметі туралы (Баяндамашы: Денсаулық сақтау пунктінің меңгерушісі – Е.Е. Туленов ). 3.          Білім алушылардың білім беру қызметтерін көрсету және жатақханада тұру үшін ақы төлеу шартын орындауы туралы (Баяндамашы: бас бухгалтердің м.а. – Р.О. Жакупова). 4.          Әртүрлі мәселелер. 1)          Академиялық кеңес құру туралы (Баяндамашы: Басқарма мүшесі, академиялық мәселелер жөніндегі проректордың м.а. – Б.Р. Нусупбеков) 2)         Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің үздік оқытушылары мен студенттеріне жыл сайынғы университеттік атаулы сыйлықтарды беру тәртібі туралы ережені бекіту туралы (Баяндамашы: Басқарма мүшесі, академиялық мәселелер жөніндегі проректордың м.а. – Б.Р. Нусупбеков). 3) «Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің еңбек сіңірген қызметкері» атағын беру тәртібі туралы ережені бекіту туралы (Баяндамашы: Басқарма мүшесі, академиялық мәселелер жөніндегі проректордың м.а. – Б.Р. Нусупбеков). 3)         Факультеттерде Технологияларды коммерцияландыру орталықтарын ашу мүмкіндігі туралы (Баяндамашы: Басқарма мүшесі, академиялық мәселелер жөніндегі проректордың м.а. – Б.Р. Нусупбеков). 5) Қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратқа ие Университет қызметкерлері лауазымдарының тізімін бекіту туралы (Баяндамашы: ҚБ бастығы – А.Т. Калиева). 1)          Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің Этикалық комиссиясы туралы ережені бекіту туралы (ЖООКББ бастығы – С.Г. Карстина)
Шақырылған тұлғалар: К.Б. Аданов, М.К. Буркеев, Ж.А. Джумабеков, А.К. Зейниденов, М.М. Иманбеков, Д.А. Казимова, Д.К. Кусбеков, А.М. Серикбаев, Г.К. Тлеужанова, С.А. Талжанов, Ж.С. Хусаинова, Р.О. Жакупова, А.Т. Калиева, Г.К. Абдигулова, С.Г. Карстина, Е.Е. Туленов.

28.10.2020 ж.
Басқарма отырысынң хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері Қаралған мәселелер
28.10.2020 ж., № 7 Хаттама, ашық Басқарма төрағасы – Ректор – Н.О. Дулатбеков, Басқарма мүшелері – Е.М. Тажбаев, М.Ж. Сыздыков. Басқарма мүшесі м.а. - Б.Р. Нусупбеков 1.    Оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы (Баяндамашы: әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор – М.Ж. Сыздыков) 2.     Әкімшілік және өзге де қызметкерлердің штат санын қысқарту және үнемделген қаражат есебінен жалақыны ұлғайту мүмкіндігі туралы (Баяндамашы: ЭЖБ бастығы – Д.З. Тусупова) 3.     Пандемиядан кейін университетте тамақтануды ұйымдастыру туралы (Баяндамашы: ҚТК директорының м.а. - Ж. А. Азизбек) 4.    «Болашақ» бағдарламасының түлектерін тарту және оларды ынталандыру шаралары туралы (Баяндамашы: Басқарма мүшесі, академиялық мәселелер жөніндегі проректордың м.а. – Б.Р. Нусупбеков) 5.    Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті брендінің атрибуты ретінде логотипті бекіту туралы (Баяндамашы: стратегиялық даму, СМЖ және Аккредиттеу орталығының директоры – О. Т. Аринова)
Шақырылған тұлғалар: Н.М. Жұмагелді, Д.З. Тусупова, Р.О. Жакупова, О.Т. Аринова, С.С. Касымов, С.Г. Карстина, С.В. Гаголина, М.К. Жунусова, Ж.А. Азизбек, А.Т. Калиева, К.М. Бекмагамбетова, А.А. Дуйсембаев.

15.10.2020 ж.
Басқарма отырысынң хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері Қаралған мәселелер
15.10.2020 ж., № 6 Хаттама, ашық Басқарма төрағасы – Ректор – Н.О. Дулатбеков, Басқарма мүшелері – Е.М. Тажбаев, М.Ж. Сыздыков. Басқарма мүшесі м.а. - Б.Р. Нусупбеков, 1.            Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті баспасының қызметі туралы.

14.10.2020 ж.
Басқарма отырысынң хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері Қаралған мәселелер
14.10.2020 ж., № 5 Хаттама, ашық Басқарма төрағасы – Ректор – Н.О. Дулатбеков, Басқарма мүшелері – Е.М. Тажбаев, М.Ж. Сыздыков. Басқарма мүшесі м.а. - Б.Р. Нусупбеков, 1.             2019-2020 оқу жылының екінші жартыжылдығында онлайн сессияны тапсыру нәтижелері туралы (Баяндамашы: БСБМБ жетекші маманы – Г.Б. Мамраева) 2.             ПОҚ және ОКҚ штатын жасақтау туралы (Баяндамашы: ҚББ бастығы – А.Т. Калиева ) 3.             Білім алушылардың білім беру қызметтерін көрсету және жатақханада тұру үшін ақы төлеу шартын орындауы туралы (Баяндамашы: бас бухгалтер – Ж.А. Заитова) 4.             Әртүрлі мәселелер.  
Шақырылған тұлғалар: К.Б. Аданов, М.Ж. Буркеев, Ж.А. Джумабеков, А.К. Зейниденов, М.М. Иманбеков, Д.А. Казимова, Д.К. Кусбеков, А.М.Серикбаев, Г.К. Тлеужанова, С.А. Талжанов, Ж.С. Хусаинова, Ж.А.Заитова, С.В. Гаголина, Г.Б. Мамраева, А.Т. Калиева, Ж.С. Рамазанова, С.А. Кенжегалиев, С.У. Такиров, Б.М. Айтбаева.

22.09.2020 ж.
Басқарма отырысынң хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері Қаралған мәселелер
22.09.2020 ж., № 4 Хаттама, ашық. Басқарма төрағасы – Ректор – Н.О. Дулатбеков, Басқарма мүшелері – Е.М. Тажбаев, М.Ж. Сыздыков, Басқарма мүшесі м.а. - Б.Р. Нусупбеков. 1.             КОНЭС» ЖШС ұсынған ЖСҚ-ға сәйкес технопарк құрылысының құнын нақтылау туралы. (Баяндамашы: Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор – Е.М. Тажбаев) 2.             №1 жатақхананың А блогында душ кабиналарын салу бойынша жұмыстардың құнын нақтылау туралы. (Баяндамашы: Басқарма төрағасы, Ректор – Н.О. Дулатбеков)  
Шақырылған тұлғалар: Жұмагелді Н.М., Сулейменов Н.К., Булатбаева К.Р., Байпеисова Г.Е.

16.09.2020 ж.
Басқарма отырысынң хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері Қаралған мәселелер
16.09.2020 ж., № 3 Хаттама, ашық Басқарма төрағасы – Ректор – Н.О. Дулатбеков, Басқарма мүшелері – Е.М. Тажбаев, М.Ж. Сыздыков. Басқарма мүшесі м.а. - Б.Р. Нусупбеков, 1.                  Университетте оқу процесін ұйымдастыру туралы. (Баяндамашы: ОӘБ бастығы – С.В. Гаголина, ЖООКБББ бастығы – С.Г. Карстина) 2.                  Қашықтықтан білім беру технологияларын техникалық қамтамасыз ету туралы. (Баяндамашы: ҚБО жетекшісі – Г.Ж. Жетимекова) 3.                  Білім алушылардың білім беру қызметтерін көрсету және жатақханада тұру үшін ақы төлеу шартын орындауы туралы. (Баяндамашы: Басқарма мүшесі – әлеуметтік және мәдени даму жөніндегі проректор – М.Ж. Сыздыков, бас бухгалтер – Ж.А. Заитова) 4.                Әртүрлі мәселелер.  
Шақырылған тұлғалар: Аданов К.Б., Буркеев  М.К., Джумабеков Ж.А., Зейниденов А.К, Иманбеков М.М., Мусин К.С., Казимова Д.А., Кусбеков Д.К., Тлеужанова Г.К., Талжанов С.А., Хусаинова Ж.С., Заитова Ж.А., Гаголина С.В., Карстина С.Г., Жетимекова Г.Ж., Карабасов В.А.

07.09.2020 ж.
Басқарма отырысынң хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері Қаралған мәселелер
07.09.2020 ж., № 2 Хаттама, ашық Басқарма төрағасы – Ректор – Н.О. Дулатбеков, Басқарма мүшелерінің м.а. – Е.М. Тажбаев, Б.Р. Нусупбеков, М.Ж. Сыздыков.   1.                Қабылдау комиссиясының алдын-ала қорытындылары туралы (Баяндамашы: Басқарма мүшесінің м.а., оқу ісі жөніндегі проректор – Б.Р. Нусупбеков) 2.                2020-2021 оқу жылында оқу процесін ұйымдастыру туралы (Баяндамашы: Басқарма мүшесінің м.а., оқу ісі жөніндегі проректор – Б.Р. Нусупбеков) 3.                Әскери кафедраны ұйымдастыру туралы (Баяндамашы: Басқарма төрағасы-Ректор Н.О. Дулатбеков) 4.                Профессор-оқытушылар құрамы мен оқу-көмекші персоналдың жалақысын арттыру туралы (Баяндамашы: экономикалық жоспарлау бөлімінің бастығы – Д.З. Тусупова) 5.                Әртүрлі мәселелер  
Шақырылған тұлғалар: М.И. Абдуов, К.Б. Аданов, М.К. Буркеев, Ж.А. Джумабеков, А.К. Зейниденов, М.М. Иманбеков, А.Т. Калиева, К.С. Мусин, Д.К. Кусбеков, Г.К. Тлеужанова, С.А. Талжанов, Д.З. Тусупова, Ж.С. Хусаинова.

01.09.2020 ж.
Басқарма отырысынң хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері Қаралған мәселелер
01.09.2020 ж., № 1 Хаттама, ашық. Басқарма төрағасы – Ректор – Н.О. Дулатбеков, Басқарма мүшелерінің  м.а. – Е.М. Тажбаев, М.Ж. Сыздыков, Б.Р. Нусупбеков. 1.             Қоғамның штаттық кестесін бекіту туралы. (Баяндамашы: экономикалық жоспарлау бөлімінің бастығы – Д.З. Тусупова) 2.              «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және өзге де сыйақы төлеу шарттары туралы ережені келісу туралы. (Баяндамашы: экономикалық жоспарлау бөлімінің бастығы – Д.З. Тусупова)  
Шақырылған тұлғалар: Тусупова Д.З.