ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Корпоративтік оқиғалар 2022КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР КҮНТІЗБЕСІ

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2022 жылға арналған

Корпоративтік оқиғалар

Мерзімі

1

Айқындау туралы мәселені жалғыз акционердің қарауына шығару

2021 жылға «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы мәселені Жалғыз

акционердің қарауына шығару.

ақпан 2022

2

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2021 жылғы 2020-2025 жылдарға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ стратегиялық даму жоспарын іске асыру туралы есебі.

ақпан 2022

3

Аудиттелген қаржылық есептілікті және 2021 жылға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ таза табысын бөлу тәртібі жөніндегі ұсынысты алдын ала бекіту және кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығару.

наурыз 2022

4

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының жартыжылдық нақтылауын бекіту (2022 жыл, 1 жартыжылдық нақтылау).

сәуір 2022

5

Бірыңғай операторға бекітілген «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды(2022 жыл, 1 жартыжылдық нақтылау)жолдау.

 

бекітілгеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде

6

2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау, «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшысының қызметін бағалау.

сәуір-мамыр 2022

7

2021 жылға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту

мамыр 2022

8

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2021 жылғы қызметі туралы жылдық есепті бекіту.

маусым 2022

9

2021 жылғы «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту

маусым 2022

10

2021 жылға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жылдық аудиттелген қаржылық есептілігінің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау.

2022 жылғы 31 тамыздан кешіктірмей

11

Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты жариялау.

2022 жылғы 31 тамыздан кешіктірмей

12

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-тың 2021 жылға арналған жылдық есебін корпоративтік веб-сайтта жариялау.

2022 жылғы 31 тамыздан кешіктірмей

13

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылға іске асырылу бағасын бекіту.

қараша 2022

14

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының жартыжылдық нақтылауын бекіту (2022 жыл, 2 жартыжылдық нақтылау)

қараша 2022

15

Бірыңғай операторға бекітілген «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды(2022 жыл, 2 жартыжылдық нақтылау)жолдау.

бекітілгеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде

16

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту.

желтоқсан 2022

17

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жылдық нақтылауды бекіту (2023 жыл).

2022 жылғы 25 желтоқсаннан кешіктірмей

18

Бірыңғай операторға «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға(2023 жыл)арналған бекітілген жыл сайынғы даму жоспарын нақтылауды жолдау.

бекітілгеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде

19

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің және/немесе Басқармасының құрамындағы өзгерістер туралы хабарлама

туындауына қарай, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде

20

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ өзге де маңызды корпоративтік оқиғалар туралы хабарлама

 

туындауына қарай, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде


22.12.2022
Директорлар кеңесінің 22.12.2022 ж. шешімімен (№10 Хаттама) «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға (2023 жыл) арналған даму жоспарын нақтылау бекітілді(сәйкестендіргіш 14-990540002444-2020-029).


25.11.2022

Директорлар кеңесінің 25.11.2022 ж. шешімімен (№9 Хаттама) «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау (2022 жыл, 2 жартыжылдық нақтылау) бекітілді (сәйкестендіргіш14-990540002444-2020-028).


25.11.2022

Директорлар кеңесінің 25.11.2022 ж. шешімімен (№9 Хаттама) «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылға іске асырылуын бағалау бекітілді. 2021 жылы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының іске асырылуын бағалау қанағаттанарлық деген шешім қабылданды.


13.10.2022

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Нұрлан Аджимуратұлы Бекбергеновтың өз бастамасы бойынша өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы хабарлайды.


12.10.2022

Директорлар кеңесінің 12.10.2022 ж. шешімімен (№8 хаттама) «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректоры болып Асылбек Серікұлы Молдабаев сайланды.


23.09.2022

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғару білім Министрлігі қабылдаған шешім туралы хабарлайды, оның иелігінде және пайдалануында Қоғамның 100% акция пакеті бар:

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғару білім министрінің 23.09.2022 жылғы № 66 Бұйрығымен «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университет» КЕАҚ Жарғысына келесі өзгерістер енгізілді:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін 100% иелік ету және пайдалану қүқығын жүзеге асыратын тиісті саланың уәкілетті органы Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі (бұдан әрі - Жалғыз акционер) болып табылады.
Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының өз құзыретіне жатқызылған мәселелерді қарайды және шешімдер қабылдайды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік жэне жекешелендіру комитетінің келісімі бойынша қабылданатын шешімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер дербес қабылдайды.».


20.09.2022

100027, Қарағанды қаласы, Университет көшесі, 28, «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі Қарағанды қаласы, Университет көшесі, 28 мекенжайы бойынша орналасқан «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректор бос лауазымына конкурс жариялайды.

Қызметтің негізгі мәні университеттің мүліктік кешенін жаңғырту, ғимараттар мен құрылыстарды күрделі және ағымдағы жөндеу, оқу процесін және әлеуметтік-мәдени инфрақұрылымды материалдық-техникалық қамтамасыз ету, қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын, білім алушылардың оқу корпусында оқуын және университет жатақханаларында тұруын қамтамасыз ету.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім, білім беру ұйымдарында және (немесе) тиісті салалардағы уәкілетті органдарда басшылық лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы.

Конкурсқа төмендегі тұлғалар қатыса алмайды:

1) жиырма бес жастан кіші;

2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;

3) өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

4) медициналық арнайы мекемелерде есепте тұрғандар;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайлар.

Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) белгіленген нысандағы өтініш;

2) конкурсқа қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3) 3х4 үлгідегі түрлі-түсті фотосуреті бар конкурсқа қатысушының қызметтік тізімі;

4)білімі туралы құжаттардың және оларға қосымшалардың көшірмелері және тексеру үшін түпнұсқалары

5) жұмыс орны (қазіргі немесе соңғы) бойынша кадр қызметімен куәландырылған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) № 075/у нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды);

7) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес психоневрологиялық ұйымнан берілгеніне құжаттар ұсынылған күнге дейін бір жыл толмаған анықтама;

8) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес наркологиялық ұйымнан берілгеніне құжаттар ұсынылған күнге дейін бір жыл толмаған анықтама;

9) қылмыстық заңнамаға сәйкес лауазымға орналасуға тыйым салудың жоқ екенін растайтын құжат.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

Конкурсты өткізу күні мен орны қосымша хабарланады. Жоғарыда көрсетілген құжаттарды белгіленген мерзімде Корпоративтік хатшы қызметіне ұсыну қажет (каб. 221), телефоны: 8 (7212) 31-22-44 (ішкі 1003).

Барлық сұрақтар бойынша Персоналды басқару қызметіне 8 (7212) 35-63-96 (ішкі 1032) номері бойынша хабарласыңыз.


19.09.2022

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қоғамның мемлекеттік акциялар пакетінің 100% Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің иеленуіне және пайдалануына берілгені туралы хабарлайды (09.09.2022 жылғы № 15 Қабылдау-тапсыру актісі).


19.09.2022

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің басқаруына беру туралы хабарлайды (09.09.2022 жылғы № 15 тапсыру туралы акт).


11.07.2022

Директорлар кеңесінің 11.07.2022 ж. шешімімен (№5 Хаттама) «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2021 жылғы жылдық есебі бекітілді.


11.07.2022

Директорлар кеңесінің 11.07.2022 ж. шешімімен (№5 Хаттама) «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшысының өзін-өзі бағалау нәтижелері бекітілді.


02.06.2022

Директорлар кеңесінің 02.06.2022 ж. шешімімен (№4 Хаттама) 2021 жылға «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ даму жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілді (идентификатор 14-990540002444-2020-021).


02.06.2022

Директорлар кеңесінің 02.06.2022 ж. шешімімен (№4 хаттама) «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы болып Василий Иванович Олейник тағайындалды.


25.05.2022

Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті "КЕАҚ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі қабылдаған шешім туралы хабарлайды, оның иелігінде және пайдалануында қоғамның 100% акциялар пакеті бар (жалғыз акционер):

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 25.05.2022 жылғы № 225 бұйрығымен»:
1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі - қоғам) 2021 жылға жылдық қаржылық есептілігі бекітілді.
2. Қоғамның 2021 жылғы 136 159 562,47 теңге мөлшеріндегі таза табысы қоғамның билігінде қалды.
3. 2021 жыл ішінде акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері келіп түспегені анықталды.


25.04.2022

Директорлар кеңесінің 25.04.2022 ж. шешімімен (№3 Хаттама) 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2025 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарын орындау қанағаттанарлық деп танылды.


05.03.2022

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (Жалғыз акционер) қабылдаған шешім туралы хабарлайды, оның иелігінде және пайдалануында Қоғамның 100% акциялар пакеті бар:
«Аудиторлық ұйымды анықтау туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 05.03.2022 жылғы № 80 бұйрығымен «ARIP Consulting group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік Қоғамының 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып анықталды.


25.02.2022

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Абзал Нүкенұлы Нүкеновтың өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарлайды.