ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Корпоративтік оқиғалар 2022КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР КҮНТІЗБЕСІ

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2022 жылға арналған

Корпоративтік оқиғалар

Мерзімі

1

Айқындау туралы мәселені жалғыз акционердің қарауына шығару

2021 жылға «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы мәселені Жалғыз

акционердің қарауына шығару.

 

ақпан 2022

2

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2021 жылғы 2020-2025 жылдарға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ стратегиялық даму жоспарын іске асыру туралы есебі.

ақпан 2022

3

Аудиттелген қаржылық есептілікті және 2021 жылға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ таза табысын бөлу тәртібі жөніндегі ұсынысты алдын ала бекіту және кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығару.

наурыз 2022

4

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының жартыжылдық нақтылауын бекіту (2022 жыл, 1 жартыжылдық нақтылау).

сәуір 2022

5

Бірыңғай операторға бекітілген «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды(2022 жыл, 1 жартыжылдық нақтылау)жолдау.

 

бекітілгеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде

6

2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау, «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшысының қызметін бағалау.

сәуір-мамыр 2022

7

2021 жылға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту

мамыр 2022

8

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2021 жылғы қызметі туралы жылдық есепті бекіту.

маусым 2022

9

2021 жылғы «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту

маусым 2022

10

2021 жылға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жылдық аудиттелген қаржылық есептілігінің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау.

2022 жылғы 31 тамыздан кешіктірмей

11

Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты жариялау.

2022 жылғы 31 тамыздан кешіктірмей

12

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-тың 2020 жылға арналған жылдық есебін корпоративтік веб-сайтта жариялау.

2022 жылғы 31 тамыздан кешіктірмей

13

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылға іске асырылу бағасын бекіту.

қараша 2022

14

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының жартыжылдық нақтылауын бекіту (2022 жыл, 2 жартыжылдық нақтылау)

қараша 2022

15

Бірыңғай операторға бекітілген «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды(2022 жыл, 2 жартыжылдық нақтылау)жолдау.

бекітілгеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде

16

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту.

желтоқсан 2022

17

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жылдық нақтылауды бекіту (2023 жыл).

2022 жылғы 25 желтоқсаннан кешіктірмей

18

Бірыңғай операторға «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға(2023 жыл)арналған бекітілген жыл сайынғы даму жоспарын нақтылауды жолдау.

бекітілгеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде

19

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің және/немесе Басқармасының құрамындағы өзгерістер туралы хабарлама

туындауына қарай, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде

20

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ өзге де маңызды корпоративтік оқиғалар туралы хабарлама

 

туындауына қарай, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерд