ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Директорлар кеңесінің отырыстары 202329.11.2023

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

 

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 10

29.11.2023 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы – тәуелсіз директор;

2 Жайжуманова Әсемгүл Абайқызы;

3. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – тәуелсіз директор;

4. Дисюпов Бейбіт Аманұлы –  тәуелсіз директор;

5. Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы – Басқарма Төрағасы-Ректор.

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған 2022 жылға арналған даму жоспарын іске асыруды бағалауды бекіту туралы

(Баяндамашы - қаржы директоры К.М. Бекмағамбетова)

2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу мониторингінің нәтижелерін қарау туралы

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С.Қыздарбекова)

3. Тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымдастырудың жекелеген мәселелері

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С.Қыздарбекова)

4. 2023 жылғы қаңтар-маусым аралығында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С.Қыздарбекова)

5. Басқарма Төрағасын – ректорды іріктеу және тағайындау және Қоғам Басқармасы мүшелерін сайлау тәртібі туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы

(Баяндамашы – кадрлар және сыйақылар комитетінің Төрағасы, Тәуелсіз директор А. Қ. Күмісбеков)

6. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті "КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С.Қыздарбекова)

7. Жалғыз акционердің қарауына «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселені шығару туралы

(Баяндамашы - қаржы директоры К.М. Бекмағамбетова)

Шақырылғандар: қаржы директоры К.М. Бекмағамбетова.

31.10.2023

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

 

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 9

31..10.2023 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы – тәуелсіз директор;

2. Тоқтыбаев Ернар Дүйсенбекұлы;

3 Жайжуманова Әсемгүл Абайқызы;

4. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – тәуелсіз директор;

5. Дисюпов Бейбіт Аманұлы –  тәуелсіз директор;

6. Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы – Басқарма Төрағасы-Ректор.

1. Қоғамның 2023 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау.

(Баяндамашы-қаржы директоры К.М. Бекмағамбетова)

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларына өзгерістер енгізу туралы.

(Баяндамашы – персоналды басқару басшысы А.Т. Төлеубеков)

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметін регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу туралы.

(Баяндамашы-Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник)

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке тәуекелдерді басқару жөніндегі функционалды беруге байланысты жаңартылған Тізілімді, Картаны, тәуекелдер Матрицасын және түйінді тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар Жоспарын бекітуге ұсыну мерзімін ұзарту бөлігінде Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 маусымдағы күндізгі отырысының бірінші мәселесі бойынша шешімнің 2-тармағына өзгерістер енгізу туралы (№7 Хаттама).

(Баяндамашы-Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник)

5. 2023 жылғы 2 және 3 тоқсандардағы жұмыс қорытындылары бойынша Ішкі аудит қызметінің есебін қарау.

(Баяндамашы-Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов)

6. 2023 жылғы 2 және 3 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы.

(Баяндамашы – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор Мамытбеков Е. К.)

7. Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б. А. Жетпісбаеваның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және 01.11.2023 жылдан бастап өз еркімен жұмыстан босату туралы келіп түскен өтінішке байланысты еңбек шартын бұзу туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А. Қ. Күмісбеков)

 

Шақырылғандар: Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы В.И. Олейник, қаржы директоры К.М. Бекмағамбетова, персоналды Басқару басшысы А.Т. Төлеубеков.

 


27.09.2023

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

 

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 8

27.09.2023 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы – тәуелсіз директор;

2. Тоқтыбаев Ернар Дүйсенбекұлы;

3 Жайжуманова Әсемгүл Абайқызы;

4. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – тәуелсіз директор;

5. Дисюпов Бейбіт Аманұлы –  тәуелсіз директор;

6. Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы – Басқарма Төрағасы-Ректор.

1. Тұрақты даму саласындағы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ саясатын және «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ мүдделі тараптарының картасын бекіту туралы.

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А. Жетпісбаева)

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қызметі туралы 2022 жылғы жылдық есепті бекіту туралы.

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы.

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А. Жетпісбаева)

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ штат санын бекіту туралы.

(Баяндамашы - қаржы директоры Бекмағамбетова К.М.)

5. Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов пен ішкі аудит қызметінің маманы Г.Г. Сатееваның өкілеттік мерзімдерін ұзарту туралы.

(Баяндамашы - аудит жөніндегі Комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор Мамытбеков Е.К.)

6. Басқарма мен Басқарма мүшелері Е.М. Тәжбаевтың, М.Ж. Сыздықовтың, А.С. Молдабаевтың өкілеттік мерзімін ұзарту туралы.

(Баяндамашы – кадрлар және сыйақылар Комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.Қ. Күмісбеков)

7. Басқарма мүшелері мен Корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақыларының мөлшерін өзгерту туралы.

(Баяндамашы – кадрлар және сыйақылар Комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.Қ. Күмісбеков)

 

Шақырылғандар: Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б. А. Жетпісбаева, қаржы директоры К.М. Бекмағамбетова


27.06.2023

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

 

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 7

27.06.2023 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы – тәуелсіз директор;

2. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – тәуелсіз директор;

3. Дисюпов Бейбіт Аманұлы –  тәуелсіз директор;

4. Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы – Басқарма Төрағасы-Ректор.

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті 2023 жылғы 1 тоқсанда қарау туралы

(Баяндамашы-сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры С. А. Шункеева)

2. 2023 жылғы I тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы.  Сыйлық беру мәселесі.

(Баяндамашы-Ішкі аудит қызметінің басшысы А. М. Перов, Аудит комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор Е.К.Мамытбеков)

3. 2023-2024 оқу жылында 7М04112 «Басқарушылық және қаржылық аналитика» (магистратура) Қос дипломының білім беру бағдарламасы бойынша оқу ақысы құнының мөлшерін айқындау туралы

(Баяндамашылар-академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесі, проректор Т З.Жүсіпбек )

4. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Комплаенс-қызметінің басшысы В. И. Олейник)

5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің қызметіне жүргізілген өзін-өзі бағалау нәтижелерін, Басқармасы мен Корпоративтік хатшысының қызметін 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша бағалау нәтижелерін қарау туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков)

6. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректорын, Басқарма мүшелерін және Корпоративтік хатшысын марапаттау және 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақыларының мөлшерін бекіту туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков)

7. Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін ұзарту туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков)

 

Шықырылғандар: сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры С. А. Шункеева, Ішкі аудит қызметінің басшысы А. М. Перов, академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесі, проректор Т. З. Жүсіпбек, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В. И. Олейник.


02.06.2023

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

 

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 6

02.06.2023 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы – тәуелсіз директор;

2. Жайжұманова Әсемгүл Абайқызы;

3. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – тәуелсіз директор;

4. Дисюпов Бейбіт Аманұлы –  тәуелсіз директор;

5. Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы – Басқарма Төрағасы-Ректор.

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған 2022 жылға арналған Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы

(Баяндамашы-қаржы директоры Бекмағамбетова К. М.)

2. Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен түйінді ережелерін сақтау / сақтамау туралы есепті бекіту туралы

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

3. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы есебін қарау туралы

(Баяндамашы-Ішкі аудит қызметінің басшысы А. М. Перов)

4. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Білім алушыларына оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашылар – Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М. Ж. Сыздықов)

5. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Аудит жөніндегі комитеті туралы ережеге және «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізу, Басқармасы мен Корпоративтік хатшысының 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша қызметін бағалау туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков)

 

 

Шықырылғандар: қаржы директоры К. М. Бекмағамбетова, Ішкі аудит қызметінің басшысы А. М. Перов, Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М. Ж. Сыздықов


28.04.2023

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

 

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 5

28.04.2023 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы – тәуелсіз директор;

2. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – тәуелсіз директор;

3. Дисюпов Бейбіт Аманұлы –  тәуелсіз директор;

4. Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы – Басқарма Төрағасы-Ректор.

1. Кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығара отырып, 2022 жылға арналған аудиттелген қаржылық есептілікті және «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ таза табысын бөлу тәртібі жөніндегі ұсыныстарды алдын ала бекіту

(Баяндамашы – бас бухгалтер Р.Ө. Жакупова)

2. Комитеттердің қызметін бағалау бөлігінде «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков)

4. Еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзған кезде сыйақы төлеу бөлігінде «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректоры мен Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

 

 

Шықырылғандар: бас бухгалтер Р.Ө. Жакупова


14.04.2023

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

 

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 4

14.04.2023 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы – тәуелсіз директор;

2. Жайжұманова Әсемгүл Абайқызы;

3. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – тәуелсіз директор;

4. Дисюпов Бейбіт Аманұлы –  тәуелсіз директор;

5. Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы – Басқарма Төрағасы-Ректор.

1. 2022 жылғы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы есепті қарау туралы

(Баяндамашы – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы В.И. Олейник)

2. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің KPI талқылауы

(Баяндамашы – Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов)

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ақпаратты ашу туралы ережені бекіту туралы

(Баяндамашы – Ректор аппаратының басшысы С.К. Қалқаманов)

4. 2023, 2024 жылдарға арналған педагогикалық бейіндегі магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша тыңдаушыларды даярлауға арналған оқу құнының мөлшерін айқындау туралы

(Баяндамашы – қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова)

5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттар туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Баяндамашы – академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі, проректор Т.З. Жүсіпбек)

 

 


15.03.2023

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

 

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 3

15.03.2023 ж.,

күндізгі

1. Жайжұманова Әсемгүл Абайқызы;

2. Мамытбеков Еділ Құламкадырұлы – тәуелсіз директор;

3. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – тәуелсіз директор;

4. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

5. Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы – Басқарма Төрағасы-Ректор.

1. Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау туралы

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

2. Директорлар кеңесі комитеттерінің дербес құрамын бекіту туралы

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

 

 


28.02.2023

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

 

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 2

28.02.2023 ж.,

күндізгі

1.         Ерғалиев Қуаныш Асылханұлы;

2.         Жайжұманова Әсемгүл Абайқызы;

3. Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы – тәуелсіз директор;

4. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – тәуелсіз директор;

5. Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы  – Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2022 жылғы 2020-2025 жылдарға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Стратегиялық даму жоспарын іске асыру туралы есебін қарау туралы

(Баяндамашы – Басқарма Төрағасы-Ректор Н.О. Дулатбеков)

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2022 жылғы 4 тоқсандағы тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы Есепті қарау туралы

(Баяндамашы – Сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры С.А. Шункеева)

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 4 тоқсандағы және 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есептерін қарау туралы. Марапаттау мәселелері.

(Баяндамашы – Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов, Аудит жөніндегі комитетінің төрағасы А.К. Күмісбеков)

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы – Ректорын іріктеу мен тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С.Қыздарбекова)

5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Корпоративтік хатшысының сабақтастығын қамтамасыз ету Саясатына өзгерістер енгізу туралы

(Баяндамашы – Ректор аппаратының басшысы С.К. Қалқаманов)

6. 2023 жылға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректоры мен Басқарма мүшелерінің KPI бекіту туралы

(Баяндамашы – Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А. Жетпісбаева)

 

Шақырылғандар: Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М.Перов, Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А.Жетпісбаева, Сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры С.А.Шункеева, Ректор аппаратының басшысы С.К.Қалқаманов.


30.01.2023

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

 

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 1

30.01.2023 ж.,

күндізгі

1.         Ерғалиев Қуаныш Асылханұлы;

2.         Жайжұманова Әсемгүл Абайқызы;

3. Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы – тәуелсіз директор;

4. Қожахметова Гүлсім Шабданқызы;

5. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – тәуелсіз директор;

6. Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы  – Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшысының 2022 жылғы жұмысы туралы есепті қарау және 2022 жылғы маусым-желтоқсан аралығында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы – Аудит жөніндегі комитетінің төрағасы А.К. Күмісбеков)

 3. 2023 жылға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарма мүшелерінің KPI бекіту туралы

(Баяндамашы – Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А. Жетпісбаева)

4. 2023-2024 оқу жылына арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы

 (Баяндамашы – қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова)

5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарының жіктеуішіне өзгерістер енгізу туралы

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

6. Жылдық аудиторлық жоспарды орындау шеңберінде аудит жүргізу үшін Ішкі аудит қызметіне құжаттарды ұсыну мерзімдерін бұзуға жол берген Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын жауапкершілікке тарту туралы мәселені қарау бойынша қабылданған шаралар туралы

(Баяндамашы – Басқарма Төрағасы - Ректор Н.О. Дулатбеков)

 

Шақырылғандар: Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Е.М. Тәжбаев, Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А. Жетпісбаева, қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова


Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары