ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура


Қабылдаудың үлгі ережесі

Магистратураның білім беру бағдарламалары

Магистратураға түсушілерге

Құжаттарды қабылдау мерзімдері

Магистратураға құжаттар тізімі

Магистратураға түсуші тұлғалар ЖОО-ға келесі құжаттарды тапсырады:
1) ЖЖОКБҰ-ға басшысының атына өтініш (еркін нысанда)
2) жоғары білімі туралы құжат (түпнұсқа)
3) жеке басын куәландыратын құжат
5) КТ тапсырғаны туралы сертификат
6) шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат
7) № 175 бұйрықпен бекітілген 075/У нысанындағы медициналық анықтама
8) 3x4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет
9) еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар адамдар үшін)
10) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған жағдайда)


2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 оқу жылдарына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы

Мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, магистратура

Квота, грант, КарУ магистратурасына

Магистратураға түсушілерге арналған кешенді тестілеудің пәндер тізімі

Программа совместного обучения «Экономическая безопасность» (Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика») НИЯУ МИФИ (г.Москва, РФ) и Карагандинский университет им. академика Е.А.Букетова (г.Караганда, Казахстан)

Оқу бағасы

Алғышарттар тізімі

Программа совместного обучения (двудипломное образование)
Уважаемые коллеги,
начинается предварительная регистрация на Программу совместного обучения (двудипломное образование) «Экономическая безопасность» НИЯУ МИФИ (г.Москва, РФ) и КарГУ (г.Караганда, Казахстан).
Количество мест пока не определено.
Ссылка для регистрации:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEl-wcsMectUdLe7F_eMR-q0gW8geBADHjN6NzK3STYBEgSA/viewform?usp=sf_link

Обучение в МИФИ (бюджетная магистратура)
Ссылки для регистрации на обучение в магистратуре МИФИ:
10.04.01 Информационная безопасность (профиль - Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга)
38.04.01 Экономика (профиль - Экономическая безопасность)
38.04.05 Бизнес-информатика
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwolH019Q2-QAuIFG0CaNObdGp7f_5FVCXfRcw_eVcqm3hAQ/viewform?usp=sf_link
01.04.02 Прикладная математика и информатика "Математические и компьютерные методы в научных исследованиях"
03.04.01 Прикладные математика и физика "Проблемы теоретической физики и математическое моделирование", "Квантовые вычислительные системы и прецизионные измерения", «Физика твердого тела и наноструктур»
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии «Лазерные системы и технологии»
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки «Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии»
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0xf4-5Iq6mOrCEN4yhXR3uCVxqKdKcjiFcKlA3-GHjDUYDw/viewform?usp=sf_link

ҚарУ банктік деректемелері

Оқу және жатақханада тұру ақысын төлеуге арналған банктік деректемелер
ИИК KZ796010191000077867
АО «Қазақстан Халық Банкі»
БИК HSBKKZKX
РНН 302000033720
БИН 990540002444
Код 16
***

ИИК KZ 988560000004472257
Қарағанды қ-сы «Центр Кредит банкі»
БИК KCJBKZKX
РНН 302000033720
БИН 990540002444
Код 16


Құжаттарды online түсу үшін жіберу


Қабылдау комиссиясының байланыстары

100028, Университет көшесі 28, бас ғимарат, к№ 113 абинет , Қарағанды Университетінің Коды - 031
Тел.: + 7 7212 356- 405
Call center: 8-7212-900270 (ішкі 5001, 5003)
E-mail: priemka@ksu.kz, office@ksu.kz