ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура


Қабылдаудың үлгі ережесі

Магистратураның білім беру бағдарламалары

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім - магистратурада даярлау бағыттары

Білім беру саласының коды және атауы

Даярлау бағытының коды жіне атауы

Білім беру бағдарламаларының топтары

ҚарУ білім беру бағдарламалары кодтармен

7M01 Педагогикалық ғылымдар

7M011 Педагогика және психология

М001-Педагогика және психология

7М01101 Педагогика және психология

7M012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

М002-Мектепке дейінгі оқыту және тәбиелеу

7M01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәбиелеу

7M013 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау

М003-Пәндік мамандандырылмаған педагогтерді даярлау

7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

7M014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау

М004-Бастапқы әскери дайындық педагогтерін даярлау

7M01402 Бастапқы әскери дайындық

 

М005-Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

7M01403 Дене шынықтыру және спорт

 

М008-Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

7M01401  Кәсіптік оқыту

7M015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

М010-Математика педагогтерін даярлау

7M01502 Математика

 

М011-Физика педагогтерін даярлау

7M01501 Физика

 

М012-Информатика педагогтерін даярлау

7M01503 Информатика

 

М013-Химия педагогтерін даярлау

7M01504 Химия

 

М014-Биология педагогтерін даярлау

7M01505 Биология

 

М015-География педагогтерін даярлау

7M01506 География

7M016 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау

М016-Тарих педагогтерін даярлау

7M01601 Тарих

7M017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

М017-Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

 

М018-Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M01702  Орыс тілі мен әдебиеті

 

М019-Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M01703  Шетел тілі: екі шетел тілі

7M018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

М020-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын даярлау

7М01801 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану

7M019 Арнайы педагогика

М021- Арнайы педагогика

7М01901 Дефектология

7M02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

7M021 Өнер

 

 

7M022 Гуманитарлық ғылымдар

М050-Философия және әдеп

7М02202 Философия

 

М053-Тарих және археология

7М02201 Тарих

7M023 Тілдер және әдебиет

М059-Шетел филологиясы

7М02301 Шетел филологиясы (ағылшын)

7M03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

7M031 Әлеуметтік ғылымдар

М061-Әлеуметтану

7М03101 Әлеуметтану

 

М063-Саясаттану және конфликтология

7М03102  Саясаттану

 

М064-Халықаралық қатынастар

7М03103 Халықаралық қатынастар

 

М066- Психология

7М03104 Психология

 

7M032 Журналистика және ақпарат

М067-Журналистика және репортерлық іс

7М03201 Журналистика

 

7M04 Бизнес, басқару және құқық

7M041 Бизнес және басқару

М070-Экономика

7М04101 Экономика

 

М070-Экономика

7М04102 Әлемдік экономика

 

М071-Мемлекеттік және жергілікті басқару

7М04103 Мемлекеттік және жергілікті басқару

 

М072-Менеджмент

7М04104 Менеджмент

 

 

М072-Менеджмент

7М04105 Іскерлік әкімшіліктендіру

 

М072-Менеджмент

7М04106 Жобаларды басқару

 

М073-Аудит және салық салу

7М04107 Есеп және аудит

 

М073-Аудит және салық салу

7М04108 Мемлекеттік аудит

 

М074-Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7М04109 Қаржы

 

М074-Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7М04110 Экономикалық қауіпсіздік

 

М075-Маркетинг және жарнама

7М04111 Маркетинг

 

7M042 Құқық

М078-Құқық

7М04201 Мемлекеттік билік және басқару органдарының қызметін құқықтық қамтамасыз ету

 

 

М078-Құқық

7М04202 Бизнесті заңдық қамтамасыз ету

 

 

М078-Құқық

7М04203 Соттық-прокурорлық қызмет

 

 

М078-Құқық

7М04204 Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мен экономикалық қауіпсіздік

7M05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7M051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

М080-Биология

7М05101 Биология

 

 

М082-Биотехнология

7М05102 Биотехнология

 

7M052 Қоршаған орта

М087-Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7М05201 Экология

 

7M053 Физикалық және химиялық ғылымдар

М089-Химия

7М05301 Химия

 

 

М090-Физика

7М05302 Физика

 

 

М090-Физика

7М05303 Техникалық физика

7M054 Математика және статистика

М092-Математика және статистика

7М05401 Математика

 

7M055 Геология

М093-Механика

7М05402 Механика

 

7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

7M061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

М094-Ақпараттық технологиялар

7М06101 Ақпараттық жүйелер мен технологиялар

 

М094-Ақпараттық технологиялар

7М06102 IT- Кәсіпкерлік және цифрлық экономика

 

М094-Ақпараттық технологиялар

7М06103 Информатика

 

7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

7M071 Инженерия және инженерлік іс

М097-Химиялық инженерия және процесстер

7М07101 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

 

М097-Химиялық инженерия және процесстер

7М07102 Химия және химиялық инжиниринг

 

М097-Химиялық инженерия және процесстер

7М07103 Мұнай химиясы 

 

М098- Жылу энергетикасы

7М07104 Жылу энергетикасы

 

М099- Энергетика және электр техникасы

7М07105 Байланыс жүйелерінің электроникасы және телекоммуникациялық технологиялар

 

М100-Автоматтандыру  және басқару

7М07106 Сапаны бақылау және диагностика аспаптары мен әдістері

 

М104-Көлік, көліктік техника және технология

7М07107 Көлік, көліктік техника және технология

 

М108- Наноматериалдар және нанотехнологиялар (қолдану саласы бойынша)

7М07108 Нанотехнология және наноматериалдар (қолдану саласы бойынша)

7M11 Қызмет көрсету

7M111 Қызмет көрсету саласы

М147-Туризм

7М11101 Туризм

 

М152-Логистика (сала бойынша)

7М11302 Логистика (сала бойынша)

7M113 Көлік қызметтері

М151-Көлік қызметтері

7М11301 Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану

7M114 Әлеуметтік жұмыс

М146-Әлеуметтік жұмыс

7М11401 Әлеуметтік жұмыс


Магистратураға түсушілерге

Құжаттарды қабылдау мерзімдері

Магистратураға құжаттар тізімі

Магистратураға түсуші тұлғалар ЖОО-ға келесі құжаттарды тапсырады:
1) жоғары білімі туралы құжатты (түпнұсқа);
2) жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін қажет);
3) 075/у нысаны бойынша электрондық форматтағы медициналық анықтама;
4) шетел тілі бойынша тест тапсырғаны туралы сертификат:
ағылшын тілі: IELTS Academic (International English Language Testing System Academic), шекті балл кемінде – 6,0;
TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), шекті балл кемінде – 60;
TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), шекті балл кемінде – 498; неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/С1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau С1/С1 деңгейі);
француз тілі: TFI (Test de Franзais International™) – оқу және тыңдау секциялары бойынша В1 деңгейінен төмен емес), DELF (Diplome d’Etudes en Langue franзaise) – B2 деңгейі, DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise) – С1 деңгейі, TCF (Test de connaissance du franзais), шекті балл кемінде – 50 (бар болған жағдайда);
8) еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек стажы бар адамдар үшін);
9) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған жағдайда).


Магистратураға түсушілердің (желтоқсан,2021) назарына!!!

2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 оқу жылдарына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы

Мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, магистратура

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің білім беру бағдарламалары бойынша магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру гранттарының саны

Магистратураға түсушілерге арналған кешенді тестілеудің пәндер тізімі

Программа совместного обучения «Экономическая безопасность» (Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика») НИЯУ МИФИ (г.Москва, РФ) и Карагандинский университет им. академика Е.А.Букетова (г.Караганда, Казахстан)

Оқу бағасы

Алғышарттар тізімі

Программа совместного обучения (двудипломное образование)
Уважаемые коллеги,
начинается предварительная регистрация на Программу совместного обучения (двудипломное образование) «Экономическая безопасность» НИЯУ МИФИ (г.Москва, РФ) и КарГУ (г.Караганда, Казахстан).
Количество мест пока не определено.
Ссылка для регистрации:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEl-wcsMectUdLe7F_eMR-q0gW8geBADHjN6NzK3STYBEgSA/viewform?usp=sf_link

Обучение в МИФИ (бюджетная магистратура)
Ссылки для регистрации на обучение в магистратуре МИФИ:
10.04.01 Информационная безопасность (профиль - Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга)
38.04.01 Экономика (профиль - Экономическая безопасность)
38.04.05 Бизнес-информатика
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwolH019Q2-QAuIFG0CaNObdGp7f_5FVCXfRcw_eVcqm3hAQ/viewform?usp=sf_link
01.04.02 Прикладная математика и информатика "Математические и компьютерные методы в научных исследованиях"
03.04.01 Прикладные математика и физика "Проблемы теоретической физики и математическое моделирование", "Квантовые вычислительные системы и прецизионные измерения", «Физика твердого тела и наноструктур»
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии «Лазерные системы и технологии»
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки «Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии»
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0xf4-5Iq6mOrCEN4yhXR3uCVxqKdKcjiFcKlA3-GHjDUYDw/viewform?usp=sf_link

ҚарУ банктік деректемелері

Оқу және жатақханада тұру ақысын төлеуге арналған банктік деректемелер
ИИК KZ796010191000077867
АО «Қазақстан Халық Банкі»
БИК HSBKKZKX
РНН 302000033720
БИН 990540002444
Код 16
***

ИИК KZ 988560000004472257
Қарағанды қ-сы «Центр Кредит банкі»
БИК KCJBKZKX
РНН 302000033720
БИН 990540002444
Код 16


Қабылдау комиссиясының байланыстары

100028, Университет көшесі 28, бас ғимарат, к№ 113 абинет , Қарағанды Университетінің Коды - 031
Тел.: + 7 7212 356- 405
Call center: 8-7212-900270 (ішкі 5001, 5003)
E-mail: priemka@ksu.kz, office@ksu.kz