ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура


Қабылдаудың үлгі ережесі

Магистратураның білім беру бағдарламалары

Құжаттарды қабылдау мерзімдері

Магистратураға құжаттар тізімі

Магистратураға түсетін талапкерлерге арналған құжаттар тізімі:

1) Жоғары білімі туралы құжатты (қосымшасы бар түпнұсқа + 1 көшірмесі);
2) Жеке басын куәландыратын құжат, паспорт (жеке басын сәйкестендіру үшін +1 көшірме);

3) 3*4 көлеміндегі 6 фотосурет және флэш-дискідегі JPG пішіндегі сандық фотосурет

4) Электронды форматтағы 075/y нысанындағы медициналық анықтама (QR коды бар);
5) Кешенді тестілеу тапсырғандағы сертификат

6)Шетел тілі бойынша тест тапсырғаны туралы сертификат:
ағылшын тілі: IELTS Academic (International English Language Testing System Academic), шекті балл кемінде – 6,0;
TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), шекті балл кемінде – 60;
TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), шекті балл кемінде – 498; неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/С1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau С1/С1 деңгейі);
француз тілі: TFI (Test de Franзais International™) – оқу және тыңдау секциялары бойынша В1 деңгейінен төмен емес), DELF (Diplome d’Etudes en Langue franзaise) – B2 деңгейі, DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise) – С1 деңгейі, TCF (Test de connaissance du franзais), шекті балл кемінде – 50 (бар болған жағдайда);
7) Еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар адамдар үшін);
8) Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған жағдайда).

9) 1 скорошиватель, 2 пошта конверті (маркасыз)

10) Келісім-шартқа қол қою үшін флэш-дискідегі ЭЦҚ кілті

11) Оқу ақысын төлегені туралы түбіртек – жылдық құнның кемінде 25% (ақылы бөлімге түсетіндер үшін).


2023-2024 оқу жылына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы

2023-2024 оқу жылына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы (қысқы қабылдау)

Академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарУ білім беру гранттары аясында магистатураға мемлекеттік білім беру тапсырысы (квота, қабылдау 2023-2024)

Магистратураға түсушілерге арналған кешенді тестілеудің пәндер тізімі

Программа совместного обучения «Экономическая безопасность» (Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика») НИЯУ МИФИ (г.Москва, РФ) и Карагандинский университет им. академика Е.А.Букетова (г.Караганда, Казахстан)

Оқу бағасы

Алғышарттар тізімі

Программа совместного обучения (двудипломное образование)
Уважаемые коллеги,
начинается предварительная регистрация на Программу совместного обучения (двудипломное образование) «Экономическая безопасность» НИЯУ МИФИ (г.Москва, РФ) и КарГУ (г.Караганда, Казахстан).
Количество мест пока не определено.
Ссылка для регистрации:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEl-wcsMectUdLe7F_eMR-q0gW8geBADHjN6NzK3STYBEgSA/viewform?usp=sf_link

Обучение в МИФИ (бюджетная магистратура)
Ссылки для регистрации на обучение в магистратуре МИФИ:
10.04.01 Информационная безопасность (профиль - Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга)
38.04.01 Экономика (профиль - Экономическая безопасность)
38.04.05 Бизнес-информатика
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwolH019Q2-QAuIFG0CaNObdGp7f_5FVCXfRcw_eVcqm3hAQ/viewform?usp=sf_link
01.04.02 Прикладная математика и информатика "Математические и компьютерные методы в научных исследованиях"
03.04.01 Прикладные математика и физика "Проблемы теоретической физики и математическое моделирование", "Квантовые вычислительные системы и прецизионные измерения", «Физика твердого тела и наноструктур»
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии «Лазерные системы и технологии»
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки «Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии»
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0xf4-5Iq6mOrCEN4yhXR3uCVxqKdKcjiFcKlA3-GHjDUYDw/viewform?usp=sf_link

ҚарУ банктік деректемелері

Оқу және жатақханада тұру ақысын төлеуге арналған банктік деректемелер
ИИК KZ796010191000077867
АО «Қазақстан Халық Банкі»
БИК HSBKKZKX
РНН 302000033720
БИН 990540002444
Код 16
***

ИИК KZ 988560000004472257
Қарағанды қ-сы «Центр Кредит банкі»
БИК KCJBKZKX
РНН 302000033720
БИН 990540002444
Код 16


Қабылдау комиссиясының байланыстары

100028, Университет көшесі 28, бас ғимарат, к№ 109,111 кабинет , Қарағанды Университетінің Коды - 031
Тел.: + 7 7212 356- 405
Call center: 8-7212-900270 (ішкі 5001, 5003)
E-mail: priemka@ksu.kz, office@ksu.kz, office@buketov.edu.kz